OLET hyökkäyksen kohteena! Vihollisesi Saatana käyttää sinua vastaan erästä erittäin vaarallista asetta, jonka ei ole tarkoitus vahingoittaa ruumistasi vaan mieltäsi. Tämä ase on propaganda.

Apostoli Paavali oli selvillä siitä, miten vaarallista Saatanan propaganda on, mutta kaikki kristityt eivät tajunneet vaaraa. Esimerkiksi jotkut korinttilaiset olivat ilmeisesti tulleet liian itsevarmoiksi ja ajattelivat olevansa niin vahvoja totuudessa, ettei heidän uskoaan voitaisi horjuttaa. (1. Kor. 10:12.) Siksi Paavali varoitti: ”Pelkään, että jotenkin, niin kuin käärme vietteli Eevan viekkaudellaan, teidän mielenne saattaisi turmeltua pois siitä vilpittömyydestä ja siitä siveellisestä puhtaudesta, jotka kuuluvat Kristukselle.” (2. Kor. 11:3.)

Paavalin varoitus osoittaa, että meillä ei ole varaa itsetyytyväisyyteen. Jos aiot voittaa mielestäsi käytävän taistelun, sinun täytyy tunnistaa propagandan vaarat ja suojautua niiltä.

MITEN VAARALLISTA PROPAGANDA ON?

Propaganda on sellaisen vääristyneen tai harhaanjohtavan tiedon levittämistä, jonka tarkoitus on manipuloida ihmisten ajattelua ja toimintaa. Jotkut yhdistävät propagandan ”valheisiin, vääristelyyn, petokseen, manipulointiin, aivopesuun [ja] psykologiseen sodankäyntiin” ja sanovat sen olevan ”epäeettistä, haitallista ja vilpillistä taktikointia” (Propaganda and Persuasion).

Miten vaarallista propaganda on? Se on kuin näkymätöntä ja hajutonta myrkkykaasua: se tunkeutuu salakavalasti ajatteluumme. Käyttäytymistieteiden asiantuntija Vance Packard totesi, että koska emme ehkä tunnista propagandaa, ”moniin meistä vaikutetaan ja meitä manipuloidaan paljon enemmän kuin itse tajuamme”. Eräs  tutkija sanoi, että propagandan avulla miehiä ja naisia on ”kohtalaisen helposti saatu toimimaan äärimmäisen vaarallisilla tavoilla”. Ihmisiä on yllytetty esimerkiksi ”kansanmurhiin, – – sotiin, – – rasistiseen kiihkoiluun, uskonnolliseen suvaitsemattomuuteen ja moneen muunlaiseen järjenvastaiseen käyttäytymiseen”. (Easily Led—A History of Propaganda.)

Jos ihmiset pystyvät pettämään toisia propagandalla, mitä Saatana pystyykään tekemään? Hän on tutkinut ihmisten käyttäytymistä heidän luomisestaan lähtien. ”Koko maailma” on nyt hänen vallassaan. Hän voi käyttää mitä tahansa sen osaa valheidensa levittämiseen. (1. Joh. 5:19; Joh. 8:44.) Saatana on onnistunut ”sokaisemaan – – [ihmisten] mielet” niin tehokkaasti, että hän ”eksyttää koko asuttua maata” (2. Kor. 4:4; Ilm. 12:9). Miten voit vastustaa hänen propagandaansa?

VAHVISTA PUOLUSTUSTASI

Jeesus esitti yksinkertaisen keinon vastustaa propagandaa, kun hän sanoi: ”Te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus vapauttaa teidät.” (Joh. 8:31, 32.) Mutta koska totuus on usein sodan ensimmäinen uhri, sinun – aivan kuten kenen tahansa taistelevan sotilaan – täytyy olla selvillä siitä, mistä saada luotettavaa tietoa, jottei vihollinen pääse huijaamaan sinua. Jehova antaa tällaista tietoa Sanassaan Raamatussa. Siitä voit löytää kaiken, mitä tarvitset taistelussa Saatanan propagandaa vastaan. (2. Tim. 3:16, 17.)

Propagandan mestarina Saatana luonnollisesti tietää tämän. Hän yrittää hallinnassaan olevan maailman avulla saada ihmisten huomion hajaantumaan, niin että he eivät lukisi ja tutkisi Raamattua. Varo hänen viekkaita juoniaan! (Ef. 6:11.) Ole valmis näkemään vaivaa, jotta ymmärtäisit perusteellisesti koko totuuden (Ef. 3:18). Tutkija Noam Chomsky sanoi: ”Kukaan ei tule kaatamaan totuutta päähäsi. Se täytyy ottaa selville itse.” Ota asioista selvää itse ”tutkimalla huolellisesti päivittäin Raamatun kirjoituksia” (Apt. 17:11).

Voit voittaa mielestäsi käytävän taistelun, kun tunnistat propagandan vaarat ja suojaudut niiltä

Muista, että Saatana ei halua sinun ajattelevan selkeästi tai tekevän oikeita päätelmiä. Miksi ei? Kuten eräässä mediakulttuuria käsittelevässä teoksessa sanotaan, propaganda ”on kaikkein tehokkainta, kun ihmiset  – – saadaan luopumaan kriittisestä ajattelusta” (Media and Society in the Twentieth Century). Älä siksi tyydy vain passiivisesti tai sokeasti hyväksymään, mitä kuulet (Sananl. 14:15). Käytä Jumalalta saamaasi ajattelu- ja päättelykykyä ja todista Raamatun totuus itsellesi (Sananl. 2:10–15; Room. 12:1, 2).

VARO YRITYKSIÄ HAJOTTAA RIVEJÄMME

Sotastrategit saattavat käyttää propagandaa heikentämään vihollisen moraalia ja taistelutahtoa. He voivat usuttaa vihollissotilaita taistelemaan keskenään tai petkuttaa heitä niin, että he jäävät eristyksiin pääjoukoista. Erään saksalaisen kenraalin mukaan yksi syy Saksan tappioon ensimmäisessä maailmansodassa oli se, että ”vihollisen propaganda hypnotisoi – – [ihmiset] niin kuin käärme jäniksen”. Saatana käyttää samanlaisia taktiikoita yrittäessään hajottaa rivejämme. Hän esimerkiksi lietsoo riitoja veljien ja sisarten välille tai yllyttää heitä eristäytymään Jehovan järjestöstä näennäisten vääryyksien tai epäkohtien vuoksi.

Älä anna Saatanan petkuttaa itseäsi! Noudata Jumalan sanan ohjeita ja pyri säilyttämään rauha veljiesi ja sisartesi kanssa. Raamattu kannustaa meitä ”antamaan jatkuvasti toisillemme auliisti anteeksi” ja sopimaan erimielisyydet nopeasti. (Kol. 3:13, 14; Matt. 5:23, 24.) Se varoittaa meitä eristäytymästä seurakunnasta (Sananl. 18:1). Tutki, miten hyvin olet varustautunut Saatanan propagandaa vastaan. Kysy itseltäsi: Miten reagoin edellisen kerran, kun joku veli tai sisar loukkasi minua? Ohjasiko ajatteluani maailman henki vai Jumalan henki? (Gal. 5:16–26; Ef. 2:2, 3.)

ÄLÄ ANNA MINKÄÄN MURENTAA LUOTTAMUSTASI

Jos sotilaan uskollisuus päällikköään kohtaan horjuu, hän ei taistele hyvin. Siksi propagandistit yrittävät rikkoa sotilaan ja hänen päällikkönsä välisen luottamuksen. He saattavat sanoa: ”Et voi luottaa johtajiisi!” tai ”Älä anna heidän johtaa sinua tuhoon!” Tehostaakseen hyökkäyksiään he voivat myös ovelasti hyödyntää mitä tahansa virheitä, joita nuo johtajat ovat ehkä tehneet. Saatana toimii juuri näin. Hän yrittää sinnikkäästi murentaa luottamustamme  niihin, jotka Jehova on asettanut johtamaan kansaansa.

Miten voit suojella itseäsi? Pysy määrätietoisesti Jehovan järjestössä ja tue uskollisesti niitä, jotka ottavat siinä johdon, vaikka he ovatkin epätäydellisiä (1. Tess. 5:12, 13). Luopiot tai muut ”mielen pettäjät” saattavat hyökätä järjestöä vastaan. Älä ”nopeasti järky pois tolaltasi”, tuntuvatpa heidän väitteensä kuinka vakuuttavilta tahansa. (2. Tess. 2:2; Tit. 1:10.) Paavali neuvoi nuorta Timoteusta pitämään kiinni siitä, minkä hän oli oppinut, ja muistamaan, mistä oli sen oppinut (2. Tim. 3:14, 15). Noudata sinäkin tätä järkevää neuvoa! Kaikki todisteet puhuvat sen puolesta, että voit luottaa kanavaan, jonka välityksellä Jehova on ohjannut meitä totuuden tiellä jo lähes sadan vuoden ajan (Matt. 24:45–47; Hepr. 13:7, 17).

ÄLÄ ANNA PELOTTELUN HEIKENTÄÄ ITSEÄSI

Saatanan propaganda ei ole aina hienovaraista. Joskus hän käyttää pelottelua, joka on ”yksi propagandan vanhimmista muodoista” (Easily Led—A History of Propaganda). Esimerkiksi assyrialaiset pitivät vihollisia otteessaan ”järjestelmällisellä pelottelulla ja propagandalla”, kuten brittiläinen professori Philip M. Taylor kirjoitti. Saatana yrittää ihmispelon, vainon pelon, kuolemanpelon ja minkä tahansa kielteisen pelon avulla hallita sinua ja saada sinut vetäytymään Jehovan palvonnasta (Jes. 8:12; Jer. 42:11; Hepr. 2:15).

Älä anna Saatanan tehdä tätä sinulle! Jeesus sanoi: ”Älkää pelätkö niitä, jotka tappavat ruumiin eivätkä sen jälkeen voi tehdä mitään enempää.” (Luuk. 12:4.) Jehova on luvannut huolehtia sinusta ja antaa sinulle ”voimaa, joka ylittää tavanomaisen”. Kun turvaudut hänen apuunsa, voit kestää mitkä tahansa pelotteluyritykset ja pitää kiinni periaatteistasi. Voit luottaa Jehovaan täysin. (2. Kor. 4:7–9; 1. Piet. 3:14.)

Saatat luonnollisesti kohdata tilanteita, joissa tunnet olevasi heikko tai peloissasi. Pidä aina mielessäsi seuraavat rohkaisevat sanat, jotka Jehova esitti Joosualle: ”Ole rohkea ja luja. Älä säikähdy äläkä kauhistu, sillä Jehova, sinun Jumalasi, on kanssasi, menetpä minne hyvänsä.” (Joos. 1:9.) Jos tunnet levottomuutta tai huolta, lähesty heti Jehovaa rukouksessa. Voit olla varma, että ”Jumalan rauha – – varjelee – – sydämesi ja mielesi”, niin että sinulla on voimaa vastustaa kaikkea Saatanan propagandaa. (Fil. 4:6, 7, 13.)

Muistatko, minkälaista propagandaa Assyrian lähettiläs rabsake käytti Jumalan kansaa vastaan? Hän sanoi tähän tapaan: ”Mikään ei voi suojella teitä Assyrialta. Edes Jumalanne Jehova ei voi tehdä mitään hyväksenne.” Hän jatkoi julkeasti: ”Jehova itse käski meidän tuhota tämän maan.” Miten Jehova reagoi? Hän sanoi: ”Älä pelkää kuulemiesi sanojen takia, joilla Assyrian kuninkaan palvelijat ovat herjanneet minua.” (2. Kun. 18:22–25; 19:6.) Sitten hän lähetti kansansa avuksi enkelin, joka tappoi 185 000 assyrialaista yhdessä yössä! (2. Kun. 19:35.)

OLE VIISAS – KUUNTELE AINA JEHOVAA

Oletko koskaan katsonut elokuvaa, jossa joku roolihahmo ei huomaa, että häntä petetään ja manipuloidaan? Ehkä sinun teki mieli sanoa hänelle: ”Älä usko sitä! Sinulle valehdellaan!” Kuvittele vastaavasti enkelit huutamassa sinulle: ”Älä anna Saatanan pettää itseäsi!”

Sulje siis korvasi Saatanan propagandalta (Sananl. 26:24, 25). Kuuntele Jehovaa ja luota häneen kaikessa, mitä teet (Sananl. 3:5–7). Noudata hänen lämmintä kehotustaan: ”Ole viisas, poikani, ja ilahduta sydämeni.” (Sananl. 27:11.) Näin voit voittaa taistelun mielestäsi!