Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Vartiotorni – tutkittava  |  Maaliskuu 2016

Jehova ohjaa kansaansa elämän tiellä

Jehova ohjaa kansaansa elämän tiellä

”Tässä on tie. Kulkekaa sitä.” (JES. 30:21)

LAULUT: 65, 48

1, 2. a) Mikä varoitus on säästänyt monien ihmisten hengen? (Ks. kuva kirjoituksen alussa.) b) Millaista elämää pelastavaa ohjausta saamme Jehovalta?

”PYSÄHDY, KATSO, KUUNTELE.” Nämä sanat olivat suurissa kilvissä yli sata vuotta sitten Pohjois-Amerikassa tasoristeysten kohdalla. Miksi tällaisia kilpiä tarvittiin? Jotta ajoneuvot eivät ylittäisi rataa väärällä hetkellä ja jäisi ohi kiitävän junan alle. Varoitus säästi lukemattomien ihmisten hengen.

2 Jehova tekee jotain vielä parempaa kuin kiinnittää varoituskylttejä. Hän ikään kuin seisoo edessämme ja näyttää meille tien ikuiseen elämään, niin että voimme välttää vaarat. Tämän lisäksi hän on kuin hyvä paimen, joka ohjaa lampaansa oikeaan suuntaan ja varoittaa vaarallisista reiteistä. (Lue Jesajan 30:20, 21.)

JEHOVA ON OHJANNUT KANSAANSA JO PITKÄÄN

3. Miten ihmisperhe joutui kuolemaan johtavalle tielle?

3 Kautta historian Jehova on antanut ihmisille nimenomaisia ohjeita. Esimerkiksi Eedenin puutarhassa Jehova antoi  selvät ohjeet, joita noudattamalla ihmisperhe olisi onnellinen ja saisi elää ikuisesti (1. Moos. 2:15–17). Jos Aadam ja Eeva olisivat totelleet hänen ohjaustaan, he olisivat säästyneet traagisilta seurauksilta. Mutta Eeva kuunteli mieluummin ääntä, joka näytti tulevan alhaisen käärmeen suusta. Aadam taas kuunteli Eevaa, joka oli vain kuolevainen ihminen. Molemmat käänsivät selkänsä rakastavan Isänsä ohjaukselle. Mitä tästä seurasi? Heidän elämänsä oli täynnä tuskaa, ja lopulta he kuolivat ilman toivoa. Näin koko ihmisperhe joutui tuhoisalle tielle.

4. a) Miksi vedenpaisumuksen jälkeen tarvittiin uusia ohjeita? b) Mitä uudet olosuhteet paljastivat Jumalan ajattelutavasta?

4 Nooan päivinä Jehova antoi ohjausta, joka pelasti elämää. Vedenpaisumuksen jälkeen hän antoi erityisen verta koskevan kiellon. Miksi se oli tarpeen? Olosuhteet olivat muuttuneet. Jehova salli nyt ihmisten syödä eläinten lihaa, ja tarvittiin uusi ohje: ”Ainoastaan lihaa sieluineen – verineen – ette saa syödä.” (1. Moos. 9:1–4.) Jehova osoitti selvästi, mitä hän ajattelee elämästä. Elämä kuuluu hänelle, ja Luojana ja Elämänantajana hänellä on oikeus laatia sitä koskevia sääntöjä. Hän määräsi esimerkiksi, että ihminen ei saa riistää toisen ihmisen henkeä. Elämä ja veri ovat hänen silmissään pyhiä, ja hän pitää tilivelvollisena jokaista, joka rikkoo hänen niitä koskevia lakejaan. (1. Moos. 9:5, 6.)

5. Mitä nyt tarkastelemme ja miksi?

5 Tarkastelemme nyt muutamia esimerkkejä siitä, miten Jumala on ohjannut kansaansa läpi vuosisatojen. Tämä vahvistaa päätöstämme seurata Jehovan ohjausta matkallamme uuteen maailmaan.

UUSI KANSA, UUDET OHJEET

6. Miksi israelilaiset tarvitsivat Mooseksen lakia, ja millainen asenne heillä piti olla?

6 Mooseksen päivinä olosuhteissa tapahtui jälleen muutos, minkä vuoksi tarvittiin selviä ohjeita oikeasta käytöksestä ja palvonnasta. Jaakobin jälkeläiset olivat eläneet yli kaksisataa vuotta Egyptissä, jossa palvottiin kuolleita ja epäjumalia ja jossa Jumalaa halventavat uskomukset ja tavat kukoistivat. Kun Jumalan kansa pääsi pakoon Egyptin hirmuvallan alaisuudesta, se tarvitsi uusia ohjeita. Nyt tämä kansa oli vapaa ja sitä ohjasi pelkästään Jehovan laki. Joidenkin lähteiden mukaan sanaa ”laki” vastaava heprean kielen sana on sukua verbille, johon sisältyy ajatus ohjaamisesta, opastamisesta tai neuvomisesta. Mooseksen laki suojeli israelilaisia muiden kansojen moraalisesti ja hengellisesti turmeltuneilta tavoilta. Kun israelilaiset kuuntelivat Jehovaa, he saivat hänen siunauksensa. Kun he jättivät hänet huomiotta, seuraukset olivat surulliset. (Lue 5. Mooseksen kirjan 28:1, 2, 15.)

7. a) Mistä toisesta syystä Jehova antoi ohjeita kansalleen? b) Miten Mooseksen laki suojeli Israelia?

7 Ohjausta tarvittiin toisestakin syystä. Mooseksen laki valmisti israelilaisia erääseen tärkeään Jumalan tarkoitukseen liittyvään kehitysvaiheeseen: Messiaan, Jeesuksen Kristuksen, tulemiseen. Laki teki selväksi sen, että israelilaiset olivat epätäydellisiä. Se korosti heille sitä, että tarvittiin lunnaita, täydellistä uhria, joka peittäisi synnit täysin. (Gal. 3:19; Hepr. 10:1–10.) Lisäksi Mooseksen laki suojeli Messiaaseen johtavaa sukuhaaraa ja auttoi tunnistamaan hänet, kun hän saapui.  Se toimi tilapäisenä ”kasvattajana, joka johti Kristukseen” (Gal. 3:23, 24).

8. Miksi meidän tulisi antaa Mooseksen lain periaatteiden ohjata meitä?

8 Myös me kristityt voimme hyötyä Israelin kansalle annetuista laeista, kun pysähdymme miettimään niiden takana olevia periaatteita. Vaikka emme ole noiden lakien alaisuudessa, monia niistä voidaan edelleenkin pitää hyvinä ohjenuorina jokapäiväistä elämää ja palvontaa varten. Jehova on kirjoituttanut nämä lait Raamattuun, jotta oppisimme niistä, jotta niistä ilmenevät periaatteet ohjaisivat elämäämme ja jotta osaisimme arvostaa kristityille annettuja moraalinormeja, jotka menevät vielä pidemmälle kuin Mooseksen laki. Pane merkille, mitä Jeesus sanoi: ”Te olette kuulleet sanotun: ’Et saa tehdä aviorikosta.’ Mutta minä sanon teille, että jokainen, joka jatkuvasti katsoo naista niin että tuntee intohimoa häneen, on jo sydämessään tehnyt aviorikoksen hänen kanssaan.” Meidän ei siis tule ainoastaan välttää tekemästä aviorikosta vaan myös torjua moraalittomat ajatukset ja halut. (Matt. 5:27, 28.)

9. Minkä muutoksen vuoksi Jumalalta tarvittiin uudenlaista ohjausta?

9 Sen jälkeen kun Jeesus oli saapunut Messiaana, tarvittiin uudenlaista ohjausta ja lisää tietoa Jehovan tarkoituksesta. Tämä johtui siitä, että olosuhteet jälleen muuttuivat: vuonna 33 Jehova valitsi kristillisen seurakunnan kansakseen luonnollisen Israelin tilalle.

OHJAUSTA UUDELLE HENGELLISELLE KANSALLE

10. Miksi kristilliselle seurakunnalle annettiin uusia lakeja, ja miten ne erosivat israelilaisille annetuista laeista?

10 Ne jotka tulivat kristilliseen seurakuntaan ensimmäisellä vuosisadalla, saivat uusia ohjeita palvonnasta ja käytöksestä. He olivat uuden liiton alaisuudessa. Mooseksen laki oli annettu yhdelle kansalle, lihalliselle Israelille. Hengellinen Israel taas koostuisi moniin eri kansoihin kuuluvista eritaustaisista ihmisistä. Tämä osoitti, että ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen” (Apt. 10:34, 35). Luvatussa maassa asuvaa lihallista Israelin kansaa oli ohjannut Mooseksen laki, joka oli kirjoitettu kiveen. Hengellistä Israelia ohjaava ”Kristuksen laki” taas perustui pääasiassa periaatteisiin, jotka oli kirjoitettu ihmisten sydämeen. Se opastaisi ja hyödyttäisi kristittyjä riippumatta heidän asuinpaikastaan. (Gal. 6:2.)

11. Mihin kahteen kristityn elämän alueeseen ”Kristuksen laki” vaikuttaa?

11 Hengellinen Israel hyötyi suuresti siitä ohjauksesta, jota Jumala antoi Poikansa kautta. Juuri ennen kuin uusi liitto astui voimaan, Jeesus esitti kaksi merkittävää käskyä, joista toinen liittyi saarnaamistyöhön ja toinen siihen, miten Jeesuksen seuraajien tulisi kohdella uskonveljiään. Nämä käskyt annettiin kaikille kristityille. Ne koskevat nykyäänkin kaikkia Jehovan palvelijoita, onpa heillä maallinen tai taivaallinen toivo.

12. Mikä saarnaamistyössä oli uutta?

12 Tarkastellaan ensin saarnaamistyötä, jota Jeesuksen seuraajat tekivät. Aikaisemmin kansakuntien ihmisten piti tulla Israeliin, jos he halusivat palvoa Jehovaa (1. Kun. 8:41–43). Mutta sitten Jeesus antoi käskyn, joka on Matteuksen 28:19, 20:ssa. (Lue.) Jeesus käski opetuslapsiaan menemään kaikkien kansakuntien  ihmisten luo. Helluntaipäivänä vuonna 33 saatiin todisteita siitä, että Jehova halusi hyvää uutista saarnattavan maailmanlaajuisesti. Pyhän hengen vaikutuksesta 120 vastaperustetun seurakunnan jäsentä alkoi puhua eri kielillä juutalaisille ja käännynnäisille. (Apt. 2:4–11.) Seuraavaksi työtä laajennettiin, kun alettiin saarnata samarialaisille. Sitten vuonna 36 alettiin saarnata ympärileikkaamattomille pakanoille. Saarnaamisalue laajeni juutalaisten pienestä yhteisöstä koko ihmiskuntaan.

13, 14. a) Mitä Jeesuksen antamaan ”uuteen käskyyn” sisältyy? b) Mitä opimme Jeesuksen esimerkistä?

13 Miten Jeesuksen seuraajien sitten pitää kohdella uskonveljiään? Jeesus antoi ”uuden käskyn”. (Lue Johanneksen 13:34, 35.) Tämä käsky ei kehota meitä ainoastaan osoittamaan rakkautta arkielämän tilanteissa vaan olemaan jopa valmis kuolemaan veljiemme puolesta. Mooseksen laki ei ollut vaatinut tällaista. (Matt. 22:39; 1. Joh. 3:16.)

14 Jeesus antoi parhaan mallin sellaisesta uhrautuvasta rakkaudesta. Hän rakasti opetuslapsiaan niin paljon, että hän kuoli halukkaasti heidän puolestaan. Hän odotti opetuslastensa, myös meidän, olevan valmiita samaan. Eteemme voi tulla tilanne, jossa meidän on kärsittävä ja kuoltava veljiemme puolesta. (1. Tess. 2:8.)

OHJAUSTA NYKYÄÄN JA TULEVAISUUDESSA

15, 16. Missä muuttuneissa olosuhteissa elämme, ja miten Jumala opastaa meitä nykyään?

15 Erityisesti siitä lähtien, kun Jeesus asetti ”uskollisen ja ymmärtäväisen orjan” tehtäväänsä, hän on antanut seuraajilleen hengellistä ruokaa oikeaan aikaan (Matt. 24:45–47). Tähän ruokaan on sisältynyt tärkeitä ohjeita, joita on annettu muuttuneiden olosuhteiden vuoksi.

16 Elämme aikaa, jota kuvaillaan Raamatussa ”viimeisiksi päiviksi”, ja aivan edessämme on ”sellaisen ahdistuksen päivät, jollaista ei ole sattunut” koskaan ennen (2. Tim. 3:1; Mark. 13:19). Lisäksi Saatana ja hänen demoninsa on heitetty alas taivaasta ja heidät on suljettu maan läheisyyteen, mikä aiheuttaa paljon kärsimystä ihmiskunnalle (Ilm. 12:9, 12). Samanaikaisesti meidän tehtävämme on toteuttaa historiallinen ja ennennäkemätön saarnaamiskampanja. Todistammekin nyt useammille ihmisille ja useammilla kielillä kuin koskaan aikaisemmin!

17, 18. Miten meidän pitäisi suhtautua saamaamme ohjaukseen?

17 Jehovan järjestö antaa meille välineitä saarnaamistyöhön. Käytätkö niitä? Lisäksi saamme kokouksissa neuvoja siitä, miten näitä välineitä voi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Noudatatko tätä ohjausta ja näetkö sen tulevan Jehovalta?

18 Jotta saisimme edelleenkin Jehovan siunauksen, meidän täytyy kuunnella ohjeita, joita saamme kristillisen seurakunnan kautta. Jos ilmaisemme tottelevaista henkeä nyt, meidän on helpompi noudattaa ohjeita ”suuren ahdistuksen” aikana, kun koko Saatanan paha maailma tuhotaan (Matt. 24:21). Sen jälkeen tarvitsemme jälleen uusia ohjeita – ohjeita siitä, miten elää uudessa maailmassa, joka on täysin vapaa Saatanan vaikutuksesta.

Paratiisissa avataan kirjakääröt, joissa on ohjeita elämisestä uudessa maailmassa. (Ks. kpl:t 19–20.)

19, 20. Mitkä kirjakääröt tulevaisuudessa avataan ja minkä vuoksi?

19 Sekä Mooseksen lain alaisuudessa  oleva Israelin kansa että ”Kristuksen lain” alaisuudessa oleva kristillinen seurakunta tarvitsivat aikoinaan uusia ohjeita. Samalla tavoin me saamme tulevaisuudessa ohjeita siitä, miten elää uudessa maailmassa. Raamattu kertoo, että ”kirjakääröt avataan”. (Lue Ilmestyksen 20:12.) Nämä kirjakääröt kertovat todennäköisesti siitä, mitä Jehova odottaa ihmiskunnalta tuona aikana. Kun ihmiset – myös ylösnousseet – perehtyvät näihin kirjakääröihin, he saavat tietää, mikä Jumalan tahto heidän suhteensa on. Kirjakääröt auttavat meitä tutustumaan entistä lähemmin Jehovan ajattelutapaan. Lisäksi Raamattua opitaan koko ajan ymmärtämään paremmin. Kaiken tämän ansiosta paratiisin asukkaat tulevat varmasti rakastamaan, arvostamaan ja kunnioittamaan toisiaan (Jes. 26:9). Mieti, miten suurenmoinen opetusohjelma meillä on edessämme Kuninkaan Jeesuksen Kristuksen alaisuudessa!

20 Niitä jotka noudattavat sitä, ”mitä kirjakääröihin on kirjoitettu”, odottaa ikuinen elämä. Jos he pysyvät uskollisina Jumalalle loppukoetuksessa, heidän nimensä kirjoitetaan ”elämän kirjakääröön”. Se voi olla sinunkin osasi! Siispä ”PYSÄHDY, KATSO JA KUUNTELE”. Lue Jumalan sanaa, mieti sen merkitystä omaan elämääsi ja noudata Jumalan ohjausta. Siten voit selviytyä suuresta ahdistuksesta ja oppia ikuisesti lisää viisaasta ja rakastavasta Jumalastamme Jehovasta (Saarn. 3:11; Room. 11:33).