MAHTAVA TULEVAISUUDENNÄKYMÄ! Luojamme on luvannut meille ikuisen elämän täällä maan päällä. Monien on silti vaikea uskoa siihen. ”Jokaisen täytyy joskus kuolla”, he sanovat. ”Se on luonnollinen osa elämän kiertokulkua.” Toiset ajattelevat, että ihmiset voivat elää ikuisesti mutta eivät täällä maan päällä. Heidän mielestään ikuinen elämä on mahdollista vasta kuoleman jälkeen taivaassa. Mitä mieltä sinä olet?

Ennen vahvan mielipiteen muodostamista on hyvä pohtia Raamatun vastauksia seuraaviin kolmeen kysymykseen: Mitä se, millaiseksi ihminen luotiin, kertoo siitä, kuinka pitkään hänen suunniteltiin elävän? Mikä oli maata ja ihmiskuntaa koskeva Jumalan alkuperäinen tarkoitus? Miksi ihmiset kuolevat?

IHMISEN AINUTLAATUISUUS

Ihminen on täysin ainutlaatuinen verrattuna kaikkiin muihin elämänmuotoihin, joita Jumala on luonut maapallolle. Raamattu osoittaa, että ainoastaan ihminen luotiin Jumalan ”kuvaksi” ja ”kaltaiseksi” (1. Mooseksen kirja 1:26, 27). Mitä tämä tarkoittaa? Sitä että ihmiset heijastavat Jumalan ominaisuuksia, esimerkiksi rakkautta ja oikeustajua.

Lisäksi ihmisille annettiin ajattelu- ja päättelykyky, moraalitaju sekä taipumus hengellisyyteen. Voimme siksi ihailla suunnatonta maailmankaikkeutta ja luonnonihmeitä sekä nauttia taiteesta, musiikista ja runoudesta. Ennen kaikkea meillä on ainutlaatuinen kyky palvoa Luojaa. Näiden ominaisuuksien vuoksi ihmisten ja eläinten välillä on valtava kuilu.

Olisiko Jumala antanut ihmisille nämä ihmeelliset ominaisuudet ja rajattomilta vaikuttavat mahdollisuudet kehittää niitä, jos hänen tarkoituksensa oli, että ihmiset eläisivät vain ohikiitävän hetken? Totuus on, että Jumala antoi nämä ainutlaatuiset kyvyt ja ominaisuudet, jotta voisimme nauttia elämästä täällä maan päällä ikuisesti.

JUMALAN ALKUPERÄINEN TARKOITUS

Jotkut kuitenkin sanovat, ettei Jumala koskaan tarkoittanut ihmisten elävän ikuisesti maan päällä. Heidän mielestään maa suunniteltiin vain tilapäiseksi asuinpaikaksi, jossa testataan, ketkä ihmisperheestä ansaitsevat ikuisen elämän taivaassa Jumalan luona. Jos tämä olisi totta, eikö se pohjimmiltaan merkitsisi sitä, että Jumala on vastuussa kaikesta pahuudesta ja julmuudesta, mitä näemme joka puolella? Se olisi täysin ristiriidassa sen kanssa, millainen Jumala on. Raamattu sanoo hänestä: ”Kaikki hänen tiensä ovat oikeutta.  Uskollisuuden Jumala, jossa ei ole epäoikeudenmukaisuutta, vanhurskas ja oikeamielinen hän on.” (5. Mooseksen kirja 32:4.)

Raamattu ilmaisee selvästi, mikä oli Jumalan alkuperäinen tarkoitus, kun hän teki maan. Psalmissa 115:16 sanotaan: ”Taivaat, Jehovalle kuuluvat taivaat, mutta maan hän on antanut ihmisten pojille.” Jumala siis valmisti maan kauniiksi, pysyväksi kodiksi ihmisille ja loi sen päälle kaikkea sellaista, minkä ansiosta ikuinen elämä olisi mielekästä ja nautittavaa. (1. Mooseksen kirja 2:8, 9.)

”Taivaat, Jehovalle kuuluvat taivaat, mutta maan hän on antanut ihmisten pojille.” (Psalmit 115:16)

Raamattu kertoo hyvin selvästi myös sen, mikä oli Jumalan tarkoitus ihmiskunnan suhteen. Hän antoi ensimmäiselle ihmisparille tehtävän: ”Täyttäkää maa ja alistakaa se valtaanne, ja vallitkaa – – kaikkia elollisia, jotka liikkuvat maan päällä.” (1. Mooseksen kirja 1:28.) Paratiisista huolehtiminen ja sen laajentaminen koko maapallolle oli vertaansa vailla oleva tehtävä! Aadamin ja Eevan sekä heidän tulevien jälkeläistensä edessä oli tosiaankin ikuinen elämä maan päällä. Heitä ei odottanut elämä taivaassa.

MIKSI IHMISET KUOLEVAT?

Miksi ihmiset sitten kuolevat? Raamatussa kerrotaan, että yksi Jumalan luomista henkiolennoista yritti sabotoida Jumalan järjestelyjä Eedenin puutarhassa. Myöhemmin Raamattu käyttää tuosta kapinallisesta nimeä Saatana. Mitä hän teki?

Saatana houkutteli ensimmäiset vanhempamme, Aadamin ja Eevan, liittymään kapinaan Jumalaa vastaan. Kun Saatana väitti, että Jumala pidätti heiltä jotakin arvokasta – oikeuden ratkaista itse, mikä on oikein ja mikä väärin – he asettuivat Saatanan puolelle ja käänsivät selkänsä Jumalalle. Mitä siitä seurasi? Aikanaan he kuolivat, aivan kuten Jumala oli varoittanut. He menettivät mahdollisuutensa elää ikuisesti paratiisimaassa. (1. Mooseksen kirja 2:17; 3:1–6; 5:5.)

Aadamin ja Eevan kapina on vaikuttanut kaikkiin ihmisiin aina tähän päivään asti. Raamatussa sanotaan: ”Yhden ihmisen [Aadamin] kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, ja näin kuolema levisi kaikkiin ihmisiin.” (Roomalaisille 5:12.) Se että ihmiset kuolevat, ei ole mikään käsittämätön ”suunnitelma”, jonka Jumala on ennalta laatinut. Se johtuu siitä, että olemme perineet synnin ja kuoleman ensimmäisiltä vanhemmiltamme.

VOIT ELÄÄ IKUISESTI MAAN PÄÄLLÄ

Eedenin kapina ei tehnyt tyhjäksi maata ja ihmiskuntaa koskevaa Jumalan alkuperäistä tarkoitusta. Jumalan täydellinen rakkaus ja oikeustaju saivat hänet järjestämään keinon ihmisten vapauttamiseksi peritystä synnistä ja kuolemasta. Apostoli Paavali selitti: ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on ikuinen elämä Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, välityksellä.” (Roomalaisille 6:23.) Rakastava Jumala ”antoi ainosyntyisen Poikansa [Jeesuksen Kristuksen], jottei kukaan häneen uskova tuhoutuisi, vaan hänellä olisi ikuinen elämä” (Johannes 3:16). Antamalla halukkaasti itsensä lunastusuhriksi Jeesus hankki takaisin kaiken, mikä oli menetetty Aadamin vuoksi. *

Pian Jumalan lupaus täyttyy ja maasta tulee paratiisi. Ikuinen elämä täydellisissä olosuhteissa voi olla sinunkin tulevaisuutesi, jos noudatat Jeesuksen kehotusta: ”Menkää sisään ahtaasta portista, koska se tie on leveä ja avara, joka vie tuhoon, ja monet ovat ne, jotka sitä sinne menevät, kun taas se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matteus 7:13, 14.) Tulevaisuutesi on siis omissa käsissäsi. Mitä aiot tehdä?

^ kpl 17 Lisää tietoa siitä, miten lunnaat voivat hyödyttää sinua, on Jehovan todistajien julkaiseman kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 5. Saatavilla osoitteessa www.jw.org/fi.