Mitä enemmän saamme tietää jonkun ihmisen ominaisuuksista, sitä paremmin opimme tuntemaan hänet, ja se voi vahvistaa ystävyyssuhdetta. Vastaavasti mitä enemmän perehdymme Jehovan ominaisuuksiin, sitä paremmin opimme tuntemaan hänet, ja näin ystävyytemme häneen voi vahvistua. Jumalan hienoista ominaisuuksista kaikkein huomattavimmat ovat voima, viisaus, oikeudenmukaisuus ja rakkaus.

JUMALA ON VOIMAKAS

”Suvereeni Herra Jehova! Katso, sinä itse olet tehnyt taivaat ja maan suurella voimallasi.” (JEREMIA 32:17.)

Luomakunnassa voi nähdä todisteita Jumalan voimasta. Esimerkiksi kun olet ulkona kirkkaana kesäpäivänä, mitä tunnet ihollasi? Tunnet auringonlämmön, joka on todellisuudessa osoitus Jehovan luomisvoimasta. Kuinka paljon Auringossa on energiaa? Sen ytimen lämpötilan sanotaan olevan noin 15 000 000 °C. Aurinko säteilee joka sekunti yhtä paljon energiaa kuin vapautuisi satojen miljoonien ydinpommien räjähdyksessä.

Aurinkomme on kuitenkin pieni verrattuna moniin niistä lukemattomista biljoonista tähdistä, joita maailmankaikkeudessa on. Tutkijat arvioivat, että yksi suurimmista tähdistä, UY Scuti, on halkaisijaltaan noin 1 700-kertainen Aurinkoon verrattuna. Jos UY Scuti olisi Auringon paikalla, se nielaisisi Maan ja ulottuisi Jupiterin kiertoradan ulkopuolelle. Tämä voi auttaa meitä ymmärtämään selvemmin Jeremian sanat, joiden mukaan Jehova  Jumala teki taivaat ja maan – eli maailmankaikkeuden – suurella voimallaan.

Miten hyödymme Jumalan voimasta? Elämämme on riippuvainen Jumalan aineellisista luomisteoista, kuten auringosta ja kaikista maapallon luonnonvaroista. Lisäksi Jumala käyttää voimaansa yksittäisten ihmisten hyväksi. Millä tavalla? Ensimmäisellä vuosisadalla Jumala antoi Jeesukselle voimaa tehdä hämmästyttäviä ihmetekoja. Matteuksen 11:5:ssä kerrotaan, mitä tapahtui: ”Sokeat näkevät jälleen ja rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat ja kuurot kuulevat, ja kuolleita herätetään.” Entä nykyään? Raamatussa sanotaan: ”Hän antaa väsyneelle voimaa, – – Jehovaan toivonsa panevat saavat uutta voimaa.” (Jesaja 40:29, 31.) Jumalalta voimme saada ”voimaa, joka ylittää tavanomaisen”. Se auttaa meitä elämän vastoinkäymisissä ja koettelemuksissa. (2. Korinttilaisille 4:7.) Haluamme varmasti päästä lähelle Jumalaa, joka käyttää rajatonta voimaansa meidän hyväksemme näin huomaavaisella tavalla.

JUMALA ON VIISAS

”Miten monet ovatkaan tekosi, oi Jehova! Kaikki ne olet viisaasti tehnyt.” (PSALMIT 104:24.)

Mitä enemmän saamme tietoa Jehovan luomisteoista, sitä enemmän hänen viisautensa herättää meissä kunnioitusta. On itse asiassa olemassa biomimetiikaksi tai biomimiikaksi kutsuttu tieteenala, joka tutkii luomakuntaa ja pyrkii hyödyntämään luonnossa esiintyviä rakenteita erilaisissa ihmisten keksinnöissä – aina tarranauhasta lentokoneisiin.

Ihmissilmä on yksi luomakunnan ihmeistä.

Vaikuttavin esimerkki Jumalan viisaudesta on ihmiskeho. Mietitäänpä ihmislapsen kehitystä ennen syntymää. Tapahtumasarja alkaa yhdestä hedelmöityneestä solusta, joka sisältää kaikki tarvittavat geneettiset ohjeet. Tuo solu jakautuu ensin moniksi samannäköisiksi soluiksi. Mutta juuri oikealla hetkellä solut alkavat erilaistua, ja lopulta solutyyppejä on noin kaksisataa. Niitä ovat muun muassa verisolut, hermosolut ja luusolut. Pian elinjärjestelmät muodostuvat ja alkavat toimia. Vain yhdeksässä kuukaudessa alkuperäisestä solusta kehittyy täysin valmis, miljardeista soluista koostuva pienokainen. Tässä kaikessa näkyvä viisaus herättää monissa samanlaisia tunteita kuin raamatunkirjoittajassa, joka sanoi: ”Minä kiitän sinua siksi, että minut on tehty pelottavan ihmeellisesti.” (Psalmit 139:14.)

Miten hyödymme Jumalan viisaudesta? Luojamme tietää, mitä tarvitsemme ollaksemme onnellisia. Hänen tietomääränsä ja ymmärryksensä on mittaamaton, ja hän antaa viisaita neuvoja Sanassaan Raamatussa. Esimerkiksi Kolossalaiskirjeen 3:13:ssa kehotetaan: ”Antakaa jatkuvasti toisillenne auliisti anteeksi.” Onko tämä neuvo viisas? Tutkimusten mukaan anteeksiantavaisuus voi parantaa unta ja alentaa verenpainetta. Se voi myös pienentää masennuksen ja muiden terveysongelmien riskiä. Jumala on kuin viisas, huolehtivainen ystävä, joka on aina valmis antamaan meille hyödyllisiä neuvoja (2. Timoteukselle 3:16, 17). Kukapa ei haluaisi tällaista ystävää!

 JUMALA ON OIKEUDENMUKAINEN

”Jehova rakastaa oikeutta.” (PSALMIT 37:28.)

Jumala tekee aina sitä, mikä on oikein. Jobin 34:10:ssä sanotaankin: ”Kaukana olkoon tosi Jumalasta, että hän toimisi jumalattomasti, ja Kaikkivaltiaasta, että hän toimisi epäoikeudenmukaisesti!” Jehovan tuomiot ovat aina oikeudenmukaisia. Psalminkirjoittaja sanoi hänestä: ”Sinä tulet tuomitsemaan kansat oikeamielisesti.” (Psalmit 67:4, joissakin käännöksissä 67:5.) Tekopyhyys ei johda Jehovaa harhaan, koska hän ”näkee, millainen sydän on”. Hän näkee aina, mikä on totuus, ja tuomitsee oikein. (1. Samuelin kirja 16:7.) Lisäksi Jumala on tietoinen kaikesta maan päällä esiintyvästä epäoikeudenmukaisuudesta ja korruptiosta, ja hän on luvannut, että pian pahat ihmiset ”karsitaan pois maasta” (Sananlaskut 2:22).

Jumala ei kuitenkaan ole ankara tuomari, joka nauttii rankaisemisesta. Hän osoittaa armoa, kun sille on perusteet. Jehova on ”armollinen ja suosiollinen” jopa pahoja kohtaan, jos he katuvat vilpittömästi. Se on todellista oikeudenmukaisuutta. (Psalmit 103:8; 2. Pietarin kirje 3:9.)

Miten hyödymme Jumalan oikeudenmukaisuudesta? Apostoli Pietari totesi: ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.” (Apostolien teot 10:34, 35.) Me kaikki hyödymme Jumalan oikeudenmukaisuudesta; hän ei koskaan ole puolueellinen, eikä hänellä ole suosikkeja. Jokainen voi saada hänen hyväksyntänsä ja palvella häntä ihonväristä, kansallisuudesta, koulutuksesta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta.

Jumala suhtautuu puolueettomasti kaikkiin ihmisiin heidän ihonväristään ja sosiaalisesta asemastaan riippumatta.

Jumala haluaa meidän ymmärtävän, mikä on hänen silmissään oikeudenmukaista, ja siksi hän on antanut meille omantunnon. Raamatussa omaatuntoa kuvaillaan sydämeen kirjoitetuksi ”laiksi”, joka ”todistaa”, toimimmeko oikein vai väärin (Roomalaisille 2:15). Mitä hyötyä omastatunnosta on? Oikein valmennettuna omatunto voi motivoida pysymään erossa vahingollisesta tai epäoikeudenmukaisesta toiminnasta. Jos  teemme jotain väärää, se voi saada meidät katumaan ja korjaamaan suuntaa. Sen ymmärtäminen, millaista Jumalan oikeudenmukaisuus on, tosiaankin auttaa meitä ja lähentää meitä häneen.

JUMALA ON RAKKAUS

”Jumala on rakkaus.” (1. JOHANNEKSEN KIRJE 4:8.)

Jumala käyttää voimaa ja ilmaisee viisautta ja oikeudenmukaisuutta, mutta Raamattu ei silti sano, että hän on voima, viisaus tai oikeudenmukaisuus. Se sanoo, että hän on rakkaus. Miksi? Jehovan voima mahdollistaa hänen toimintansa, ja hänen oikeudenmukaisuutensa ja viisautensa ohjaavat hänen toimintaansa. Rakkaus sen sijaan motivoi häntä toimimaan. Se vaikuttaa kaikkeen, mitä hän tekee.

Vaikka Jehovalta ei puuttunut mitään, hänen rakkautensa sai hänet luomaan sekä taivaaseen että maan päälle älyllisiä olentoja, jotka voivat hyötyä ja nauttia hänen huolenpidostaan ja rakkaudestaan. Pyyteettömästi hän valmisti ihmisille ihanteellisen kodin, maapallon. Hän osoittaa edelleen rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan, sillä hän ”antaa aurinkonsa nousta pahoille ja hyville ja antaa sataa vanhurskaille ja epävanhurskaille” (Matteus 5:45).

Jehova on myös ”hyvin hellä kiintymyksessään ja armollinen” (Jaakobin kirje 5:11). Hän ilmaisee kiintymystä niitä kohtaan, jotka vilpittömästi haluavat oppia tuntemaan hänet ja pyrkivät saamaan läheisen suhteen häneen. Jumala näkee tällaiset ihmiset yksilöinä. Tosiasiassa ”hän ei ole kaukana meistä kenestäkään” (Apostolien teot 17:27).

Miten hyödymme Jumalan rakkaudesta? Nautimme auringonlaskun kauneudesta. Vauvan nauru ilahduttaa meitä. Läheisen perheenjäsenen rakkaus lämmittää sydäntämme. Nämä asiat eivät ehkä ole välttämättömiä, mutta ne rikastuttavat elämää valtavasti.

Voimme saada paljon apua rukouksesta, joka sekin on osoitus Jumalan rakkaudesta. Raamattu kehottaa: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan antakaa anomustenne tulla kaikessa rukouksen ja nöyrän pyynnön avulla kiitoksen ohella Jumalalle tunnetuiksi.” Rakastavan isän tavoin hän haluaa, että kerromme hänelle henkilökohtaisimmistakin huolistamme ja pyydämme apua. Epäitsekkäässä rakkaudessaan Jehova lupaa antaa ”rauhan, joka ylittää kaiken ajatuksen”. (Filippiläisille 4:6, 7.)

Tämä silmäys Jumalan pääominaisuuksiin – voimaan, viisauteen, oikeudenmukaisuuteen ja rakkauteen – on luultavasti auttanut sinua saamaan selvemmän kuvan siitä, millainen hän on. Voit kasvattaa arvostustasi Jumalaa kohtaan perehtymällä siihen, mitä hän on tehnyt ja tulee vielä tekemään sinun hyväksesi.

MILLAINEN JUMALA ON? Jehova on voimakkaampi, viisaampi ja oikeudenmukaisempi kuin kukaan muu. Hänen vetoavin ominaisuutensa on kuitenkin rakkaus.