Kun haluat tutustua johonkuhun, ensimmäinen asia, jota luultavasti kysyt häneltä, on hänen nimensä. Jos kysyisit Jumalalta hänen nimeään, mitä hän vastaisi?

”Minä olen Jehova. Se on minun nimeni.” (Jesaja 42:8)

Onko tuo nimi sinulle tuttu? Jos ei, se ei ole mikään ihme, koska monet raamatunkääntäjät ovat käyttäneet Jumalan nimeä hyvin vähän, jos lainkaan. He ovat usein korvanneet sen arvonimellä ”HERRA”. Todellisuudessa Jumalan nimi kuitenkin esiintyy Raamatun alkukielisessä tekstissä noin 7 000 kertaa. Tuo nimi muodostuu neljästä heprean konsonantista, joita vastaavat kirjaimet JHWH tai JHVH. Suomen kielessä Jumalan nimestä on jo kauan käytetty muotoa ”Jehova”.

Raamatun hepreankielisessä tekstissä Jumalan nimi esiintyy lukuisissa kohdissa. Myös monet käännökset käyttävät sitä.

Kuolleenmeren kirjakääröihin kuuluva Psalmien käärö 1. vuosisata jaa., HEPREA

Tyndalen käännös 1530, ENGLANTI

Reinan-Valeran käännös 1602, ESPANJA

Union Version -laitos 1919, KIINA

MIKSI JUMALAN NIMI ON TÄRKEÄ?

Jumalan nimi on tärkeä hänelle itselleen. Kukaan ei ole antanut Jumalalle nimeä; hän on valinnut sen itse. Jehova julisti: ”Tämä on minun nimeni ajan hämärään asti, ja tämä on muistona minusta sukupolvesta sukupolveen.” (2. Mooseksen kirja 3:15.) Jumalan nimi esiintyy Raamatussa useammin kuin mikään hänen arvonimistään, kuten Kaikkivaltias, Isä, Herra tai Jumala, ja useammin kuin mikään muu nimi, kuten esimerkiksi Abraham, Mooses, Daavid tai Jeesus. Lisäksi Jehovan tahto on, että hänen nimensä tunnetaan. Raamatussa sanotaan: ”Jotta ihmiset tietäisivät, että sinä, jonka nimi on Jehova, sinä yksin olet Korkein kaikessa maassa.” (Psalmit 83:18, joissakin käännöksissä 83:19.)

Jumalan nimi on tärkeä Jeesukselle. Isä meidän -rukouksessa eli Herran rukouksessa Jeesus opetti seuraajiaan pyytämään Jumalalta: ”Olkoon sinun nimesi pyhitetty.” (Matteus 6:9.) Jeesus itse rukoili Jumalaa: ”Isä, kirkasta nimesi.” (Johannes 12:28.) Jeesus asetti Jumalan nimen kirkastamisen eli kunniaan saattamisen etusijalle elämässään, ja sen vuoksi hän saattoi sanoa rukouksessa: ”Minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja olen tekevä sen tunnetuksi.” (Johannes 17:26.)

Jumalan nimi on tärkeä niille, jotka tuntevat hänet. Jumalan muinaiset palvelijat ymmärsivät hänen ainutlaatuisen nimensä liittyvän siihen, että he saisivat suojan ja että heidät pelastettaisiin. ”Jehovan nimi on vahva torni. Sinne vanhurskas juoksee ja saa suojan.” (Sananlaskut 18:10.) ”Jokainen, joka huutaa avukseen Jehovan nimeä, pääsee turvaan.” (Joel 2:32.) Raamattu osoittaa, että Jumalan nimen ansiosta ne, jotka palvelevat häntä, erottuisivat  muista. ”Sillä kaikki kansat osaltaan vaeltavat kukin jumalansa nimessä, mutta me puolestamme vaellamme Jehovan, meidän Jumalamme, nimessä ajan hämärään asti, niin, ikuisesti.” (Miika 4:5; Apostolien teot 15:14.)

MITÄ JUMALAN NIMI KERTOO MEILLE?

Jumalan nimi kertoo ainutlaatuisella tavalla, kuka hän on. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että nimi Jehova tarkoittaa ’hän saattaa tulemaan (joksikin)’. Jehova Jumala valaisi nimensä merkitystä puhuessaan Moosekselle. Hän viittasi itseensä seuraavilla sanoilla: ”Minusta tulee se, miksi päätän tulla.” (2. Mooseksen kirja 3:14, New World Translation, 2013.) Näin ollen Jumalan nimen merkitykseen sisältyy enemmän kuin se, että hän Luojana saattaa kaiken olemassaoloon. Hänen nimensä ilmaisee hänen kykynsä tulla itse ja myös saattaa luomistekonsa tulemaan miksi tahansa, mikä on tarpeen, jotta hänen tarkoituksensa toteutuu. Arvonimet voivat kuvata Jumalan asemaa, valtaa tai voimaa, mutta ainoastaan hänen nimensä Jehova edustaa kaikkea sitä, mitä hän on ja miksi hän voi tulla.

Jumalan nimi kertoo hänen olevan kiinnostunut meistä. Jumalan nimen merkitys sisältää myös ajatuksen siitä, että hän tulee aina olemaan kiinnostunut luomisteoistaan, joihin mekin kuulumme. Lisäksi tekemällä nimensä tunnetuksi ihmisille Jumala on osoittanut, että hän haluaa meidän tuntevan hänet. Hänhän on kertonut meille nimensä jo ennen kuin kukaan meistä on kysynyt sitä. Jumala selvästikin haluaa meidän ymmärtävän, että hän ei ole vain jokin epämääräinen, kaukainen jumaluus, vaan todellinen persoona, johon voimme saada läheisen suhteen (Psalmit 73:28).

Käyttämällä Jumalan nimeä osoitamme, että olemme kiinnostuneita hänestä. Havainnollistetaan asiaa: Pyydät jotakuta, jonka kanssa haluaisit ystävystyä, kutsumaan sinua etunimelläsi. Miltä sinusta tuntuisi, jos hän itsepintaisesti kieltäytyisi käyttämästä nimeäsi? Alkaisit todennäköisesti miettiä, haluaako hän lainkaan, että teistä tulee läheisiä. Samalla tavalla Jumala on kertonut ihmisille nimensä, ja hän kannustaa meitä käyttämään sitä. Kun käytämme Jehovan nimeä, osoitamme hänelle, että haluamme päästä lähelle häntä. Jehova kiinnittää huomiota jopa niihin, ”jotka ajattelevat hänen nimeään”! (Malakia 3:16.)

On tärkeää saada tietää Jumalan nimi. Se on ensimmäinen askel kohti Jumalan tuntemista. Emme voi kuitenkaan lopettaa siihen. Meidän täytyy saada selville, millainen persoona tuon nimen takana on.

MIKÄ ON JUMALAN NIMI? Jumalan nimi on Jehova. Tuo ainutlaatuinen nimi kertoo hänen olevan persoona, joka pystyy toteuttamaan tarkoituksensa.