Monet sanovat uskovansa Jumalaan. Vastaukset kysymykseen ”Kuka Jumala on?” ovat kuitenkin hyvin erilaisia. Jotkut pitävät Jumalaa ankarana tuomarina, joka vain etsii tilaisuutta rangaista ihmisiä näiden erheistä. Toisten mielestä hän rakastaa aina ja antaa kaiken anteeksi, tekivätpä he mitä tahansa. Jotkut puolestaan ajattelevat, että Jumala on kaukana ja että hän ei ole kiinnostunut ihmisistä. Tällaisten ristiriitaisten näkemysten vuoksi monista tuntuu yksinkertaisesti mahdottomalta saada selville, kuka Jumala on.

Onko sillä merkitystä? Kyllä on. Kun oppii tuntemaan Jumalan paremmin, elämästä voi tulla tarkoituksellisempaa (Apostolien teot 17:26–28). Mitä lähemmäksi Jumalaa pääset, sitä enemmän hän rakastaa ja auttaa sinua (Jaakobin kirje 4:8). Se että tuntee Jumalan hyvin, voi johtaa lopulta ikuiseen elämään (Johannes 17:3).

Miten voit oppia tuntemaan Jumalan? Mietihän jotakuta, jonka tunnet hyvin, vaikkapa läheistä ystävääsi. Miten hänestä tuli sinun ystäväsi? Todennäköisesti sait tietää, mikä on hänen nimensä ja millaisia luonteenpiirteitä hänellä on. Sait myös selville muun muassa sen, mistä hän pitää ja ei pidä, mitä hän on tehnyt ja mitä hän aikoo tulevaisuudessa tehdä. Ystävystyit hänen kanssaan saatuasi tietoa hänestä.

Vastaavasti voit oppia tuntemaan Jumalan, kun perehdyt seuraaviin kysymyksiin:

Tässä lehdessä annetaan Raamattuun perustuvat vastaukset näihin kysymyksiin. Artikkeleissa käsitellään paitsi sitä, kuka Jumala on, myös sitä, miksi kannattaa luoda läheinen suhde häneen.