MITÄ MORAALIARVOT OVAT?

Ihmiset, joilla on oikeanlaiset moraaliarvot, tajuavat selvästi, mikä on oikein ja mikä väärin. Heidän moraalinorminsa eivät perustu siihen, mikä milloinkin sattuu tuntumaan hyvältä. Ne perustuvat vakiintuneisiin periaatteisiin, jotka ohjaavat ihmisen käytöstä silloinkin kun kukaan ei ole näkemässä.

MIKSI MORAALIARVOT OVAT TÄRKEITÄ?

Lapsia pommitetaan vääristyneillä moraalikäsityksillä. Niitä esittävät koulukaverit, ja he altistuvat niille myös musiikin, elokuvien ja tv-ohjelmien välityksellä. Ne voivat saada lapsen kyseenalaistamaan sen, mitä hänelle on opetettu oikeasta ja väärästä.

Tämä pätee erityisesti teini-iässä. Kirjassa Beyond the Big Talk sanotaan, että nuorten on tuohon ikään mennessä tärkeää ”ymmärtää, miten voimakkaasti ikätoverit ja media vaikuttavat heidän haluunsa olla suosittuja ja hyväksyttyjä. Heidän täytyy oppia tekemään ratkaisuja johdonmukaisesti omien arvojensa ja valintojensa perusteella, vaikka se merkitsisikin sitä, että he toimivat toisin kuin ystävänsä.” Lapsen valmentaminen on selvästikin tarpeen aloittaa hyvissä ajoin ennen teini-ikää.

MITEN OPETTAA MORAALIARVOJA?

Auta lasta omaksumaan korkeat moraalinormit.

RAAMATUN PERIAATE: ”[Kypsät ihmiset] ovat käyttäneet arvostelukykyään ja näin valmentaneet sitä erottamaan oikean ja väärän.” (Heprealaisille 5:14.)

 • Auta lasta tunnistamaan selvästi oikea ja väärä. Käytä esimerkkeinä arkielämän tilanteita auttaaksesi lasta havaitsemaan vastakohtia: ”Tämä on rehellistä, tuo epärehellistä.” ”Tämä on uskollisuutta, tuo petollisuutta.” ”Tämä on ystävällistä, tuo epäystävällistä.” Ajan mittaan lapsi oppii, millainen käytös on sopivaa ja millainen ei.

 • Perustele asettamasi moraalinormit. Voit esittää seuraavanlaisia kysymyksiä: Miksi kannattaa aina olla rehellinen? Miten valehtelu voi vahingoittaa ystävyyssuhteita? Miksi varastaminen on väärin? Herättele lapsen kehittyvää omaatuntoa ja päättelykykyä.

 • Korosta korkeiden moraalinormien hyötyjä. Voisit sanoa esimerkiksi: ”Jos olet rehellinen, toiset luottavat sinuun.” ”Jos olet ystävällinen, toiset ovat mielellään sinun kanssasi.”

 Noudattakaa samoja moraalinormeja perheenä.

RAAMATUN PERIAATE: ”Ottakaa jatkuvasti selvää siitä, mitä itse olette.” (2. Korinttilaisille 13:5.)

 • Moraalinormien tulisi soveltua koko perheeseen, niin että te kaikki voitte rehellisesti sanoa:

  • ”Meidän perheessä ei valehdella.”

  • ”Me emme lyö toisia emmekä huuda toisille.”

  • ”Me emme hyväksy karkeaa kielenkäyttöä.”

Lapsi näkee, että moraalinormit eivät ole vain sääntöjä vaan osa perheen identiteettiä.

 • Keskustele säännöllisesti lapsen kanssa perheenne arvoista. Opeta lasta arkielämän tilanteiden avulla. Esitä hänelle kysymyksiä: ”Mitä sinä olisit tehnyt?” ”Miten meidän perhe olisi toiminut tässä tilanteessa?” Voisitte verrata teidän arvojanne arvoihin, joita media ja koulu edistävät.

Vahvista lapsen halua pitää kiinni korkeista moraalinormeista.

RAAMATUN PERIAATE: ”Säilyttäkää hyvä omatunto.” (1. Pietarin kirje 3:16.)

 • Kiitä hyvästä käytöksestä. Kun lapsi noudattaa jossain tilanteessa korkeita moraalinormeja, kiitä häntä ja kerro syy antamaasi kiitokseen. Voisit esimerkiksi sanoa: ”Sinä olit rehellinen. Olen ylpeä sinusta.” Jos lapsi tunnustaa tehneensä jonkin väärinteon, kiitä häntä vilpittömästi hänen rehellisyydestään ennen kuin ojennat häntä.

 • Ojenna huonon käytöksen vuoksi. Opeta lasta kantamaan vastuu teoistaan. Hänen tulisi tietää, mitä hän on tehnyt väärin ja miten hänen tekonsa on rikkonut perheen arvoja. Jotkut vanhemmat eivät halua pahoittaa lapsen mieltä, mutta kun lapsen väärästä käytöksestä keskustellaan hänen kanssaan, hänen omatuntonsa valmentuu erottamaan oikean ja väärän.