MITÄ SE TARKOITTAA?

Arvot ovat henkilökohtaisia periaatteita, joiden mukaan kukin ihminen elää. Pyritkö esimerkiksi olemaan aina rehellinen? Jos pyrit, haluat todennäköisesti juurruttaa tämän periaatteen lapsiisikin. Arvoihin sisältyvät myös ahkeruus, oikeudenmukaisuus ja huomaavaisuus. Tämänkaltaisia ominaisuuksia on helpointa kehittää nuorena.

RAAMATUN PERIAATE: ”Ohjaa lapsi heti oikealle tielle, niin hän vanhanakaan ei siltä poikkea.” (Sananlaskut 22:6, Kirkkoraamattu 1992.)

MIKSI SE ON TÄRKEÄÄ?

Tekniikan aikakaudella hyvät moraaliarvot ovat välttämättömiä. Karyn-niminen äiti sanoo: ”Mobiililaitteilla voi milloin tahansa päästä käsiksi vahingolliseen aineistoon. Lapsemme voivat katsella jotain sopimatonta, vaikka he istuisivat vieressämme!”

RAAMATUN PERIAATE: ”Kypsien ihmisten – – havaintokyky on käytössä valmentunut erottamaan sekä oikean että väärän.” (Heprealaisille 5:14.)

Myös hyvät tavat ovat erittäin tarpeellisia. Niihin kuuluvat kohtelias puhetapa (kuten sanojen ”kiitos” ja ”ole hyvä” käyttäminen) sekä toisten huomioon ottaminen, mikä on nykyään harvinainen arvo. Monet näyttävät olevan kiinnostuneempia laitteistaan kuin toisista ihmisistä.

RAAMATUN PERIAATE: ”Niin kuin tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää samalla tavoin heille.” (Luukas 6:31.)

MITÄ VOIT TEHDÄ?

Kerro, mitkä ovat moraaliarvosi. Tutkimukset esimerkiksi osoittavat teini-ikäisten pidättyvän todennäköisemmin esiaviollisesta seksistä, jos heille on selvästi opetettu, että se ei ole oikein.

VINKKI: Aloita keskustelu arvoista viittaamalla ajankohtaiseen tapahtumaan. Esimerkiksi jos uutisissa kerrotaan viharikoksesta, voisit sanoa: ”On kauheaa, mitä viha saa jotkut tekemään toisilleen. Miten ihmisistä sinun mielestäsi tulee sellaisia?”

”Lasten on paljon vaikeampi valita oikean ja väärän välillä, jos he eivät tiedä, mikä on oikein ja mikä väärin.” (Brandon)

Opeta hyviä tapoja. Pienetkin lapset voivat oppia sanomaan ”kiitos” ja ”ole hyvä” ja kohtelemaan toisia kunnioittavasti. Kirjassa Parenting Without Borders todetaan: ”Mitä selvemmin lapset ymmärtävät olevansa osa suurempaa kokonaisuutta – perhettä, koulua tai yhteisöä – sitä halukkaampia he ovat tekemään ystävällisiä tekoja, jotka hyödyttävät kaikkia eikä vain heitä itseään.”

VINKKI: Anna lapsillesi tehtäväksi kotitöitä. Näin opetat heille, että on arvokasta tehdä jotain toisten hyväksi.

”Jos lapsemme tottuvat tekemään kotitöitä nyt, he eivät järkyty muuttaessaan pois kotoa. Erilaisista velvollisuuksista huolehtiminen on jo osa heidän elämäänsä.” (Tara)