Israelilaiset sotivat muinoin Jumalansa Jehovan nimessä. Tarkoittaako tämä sitä, että Jumala hyväksyy nykyiset sodat?

Miksi muinaiset israelilaiset sotivat?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

 

Israelilaiset palvoivat verenhimoista ja sotaisaa heimojumalaa.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

 

Israelilaisten kukistamat kansat olivat erittäin väkivaltaisia ja moraalisesti turmeltuneita. Niiden tapoihin kuuluivat muun muassa eläimiin sekaantuminen, insesti ja lapsiuhrit. Annettuaan noille kansoille satoja vuosia aikaa muuttua Jumala sanoi: ”Niiden [epäpuhtaiden tapojen] takia ovat tulleet saastaisiksi ne kansat, jotka minä ajan pois teidän tieltänne.” (3. Mooseksen kirja 18:21–25, Kirkkoraamattu 1992; Jeremia 7:31.)

”Näiden kansakuntien jumalattomuuden takia Jehova, sinun Jumalasi, ajaa heidät pois edestäsi.” (5. Mooseksen kirja 9:5)

Asettuuko Jumala nykyisissä sodissa jollekin puolelle?

HAVAINTO

 

Monissa konflikteissa molempien osapuolten uskonnolliset johtajat väittävät, että Jumala on heidän puolellaan. ”Uskonnolla on ollut osansa kaikissa sodissa, joita koskaan on käyty”, sanotaan kirjassa The Causes of War.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

 

Kristityillä ei ole lupaa taistella vihollisiaan vastaan. Apostoli Paavali kirjoitti kristityille: ”Mikäli mahdollista, säilyttäkää rauha kaikkien ihmisten kanssa, sikäli kuin se teistä riippuu. Älkää itse kostako.” (Roomalaisille 12:18, 19.)

Sen sijaan, että Jeesus olisi kannustanut seuraajiaan osallistumaan sotiin, hän käski heitä: ”Rakastakaa jatkuvasti vihollisianne ja rukoilkaa jatkuvasti niiden puolesta, jotka vainoavat teitä, jotta osoittautuisitte taivaissa olevan Isänne pojiksi.” (Matteus 5:44, 45.) Kristityt eivät ”ole osa maailmasta”, joten heidän tulee pysyä puolueettomina, vaikka heidän kotimaansa olisi mukana sodassa (Johannes 15:19). Jumala haluaa, että hänen palvojansa kaikissa eri maissa rakastavat vihollisiaan ja pysyvät erossa maailmasta. Miten hän siis voisi asettua millekään puolelle nykyisissä väkivaltaisissa konflikteissa?

”Minun valtakuntani ei ole osa tästä maailmasta. Jos minun valtakuntani olisi osa tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, jottei minua luovutettaisi juutalaisille. Mutta näin ollen minun valtakuntani ei ole täältä.” (Johannes 18:36)

 Loppuvatko sodat koskaan?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

 

Sodat ovat väistämättömiä. Kirjassa War and Power in the 21st Century todetaan: ”Sodalla on tulevaisuus. Ei ole vaaraa siitä, että maailmanlaajuinen ja pysyvä rauha saataisiin aikaan tällä vuosisadalla.”

MITÄ RAAMATTU SANOO?

 

Sotien loppuminen edellyttää sitä, ettei kukaan halua käydä sotaa. Siksi Jumalan valtakunta, joka on taivaasta käsin hallitseva todellinen hallitus, hävittää pian kaikki sota-aseet koko maapallolta ja opettaa ihmisiä pyrkimään rauhaan. Raamattu vakuuttaa, että Jumala on ”oikaiseva kaukana olevien mahtavien kansakuntien asiat”, ja jatkaa: ”Heidän on taottava miekkansa auranvantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. He eivät nosta miekkaa, kansakunta kansakuntaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotaa.” (Miika 4:3.)

Raamattu opettaa, että Jumalan valtakunnan alaisuudessa ei enää ole omaa etuaan tavoittelevia kansallisia hallituksia eikä epäoikeudenmukaisia poliittisia linjanvetoja, jotka saavat kansalaiset kapinoimaan. Poissa ovat myös ennakkoluulot, jotka lietsovat etnisiä ristiriitoja. Kaiken tämän ansiosta sodankäynti loppuu. Jehova Jumala lupaa: ”Ne eivät tee vahinkoa eivätkä tuota turmiota – – sillä maa on oleva täynnä Jehovan tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren.” (Jesaja 11:9.)

”Hän lopettaa sodat maan ääreen saakka. Hän särkee jousen ja taittaa keihään, polttaa sotavankkurit tulessa.” (Psalmit 46:9, joissakin käännöksissä 46:10)