Miksi on tärkeää valmistautua mahdollisiin katastrofeihin?

Raamatussa sanotaan: ”Terävänäköinen, joka on nähnyt onnettomuuden, on kätkeytynyt; kokemattomat, jotka ovat kulkeneet edelleen, ovat kärsineet rangaistuksen.” (Sananlaskut 27:12)

Tässä lehdessä käsitellään sitä, mitä meidän tulisi tehdä ennen katastrofia, sen aikana ja sen jälkeen.