Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Herätkää!  |  Lokakuu 2015

Kun läheinen sairastuu

Kun läheinen sairastuu

”Kun isä oli pääsemässä sairaalasta kotiin, pyysimme lääkäriä käymään kanssamme läpi isän verikokeiden tulokset. Hän vakuutti, että kaikki oli kunnossa, mutta suostui ystävällisesti katsomaan niitä. Hänen yllätyksekseen kaksi arvoa oli normaalia korkeammat! Hän pahoitteli tilannetta ja otti yhteyttä erikoislääkäriin. Nyt isä voi hyvin, ja olemme hyvin iloisia siitä, että esitimme kysymyksiä.” (Maribel)

Laadi ennen käyntiä lista potilaan oireista ja hänen lääkkeistään.

Lääkärikäynnit ja sairaalassaolo voivat olla stressaavia. Kuten Maribelin esimerkki osoittaa, ystävä tai sukulainen voi olla suureksi avuksi – ja ehkä jopa pelastaa hengen. Miten sinä voit auttaa jotakuta läheistäsi?

Ennen lääkärikäyntiä. Auta potilasta kirjoittamaan muistiin oireensa ja se, mitä lääkkeitä tai lisäravinteita hän käyttää. Kirjoittakaa myös muistiin, mitä kaikkea lääkäriltä pitäisi kysyä. Auta ystävääsi miettimään sairauteensa liittyviä yksityiskohtia ja sitä, esiintyykö sairautta suvussa. Ei pidä olettaa, että lääkäri jo tietää nuo asiat tai kysyy niitä.

Kuuntele tarkkaan, esitä kunnioittavia kysymyksiä ja tee muistiinpanoja.

Käynnin aikana. Varmista, että te molemmat ymmärrätte, mitä lääkäri sanoo. Tee kysymyksiä, mutta vältä esittämästä voimakkaita mielipiteitä. Anna potilaan itsensä puhua ja esittää kysymyksiä. Kuuntele tarkkaan ja tee huolelliset muistiinpanot. Kysy hoitovaihtoehdoista. Jossain tilanteessa voi olla viisasta ehdottaa, että potilas kysyy myös toisen lääkärin mielipidettä.

Kertaa lääkärin ohjeet ja tarkista reseptit.

Käynnin jälkeen. Käy potilaan kanssa läpi käynnillä esiin tulleet asiat. Varmista, että hän saa oikeat lääkkeet. Kehota häntä ottamaan ne lääkärin ohjeen mukaan ja kertomaan tälle heti kaikista haittavaikutuksista. Kannusta potilasta säilyttämään myönteinen asenne ja noudattamaan kaikkia lisäohjeita, esimerkiksi jatkohoitoa koskevia ohjeita. Auta potilasta hankkimaan lisää tietoa sairaudestaan.

 Sairaalassa

Varmista, että kaikki asiapaperit on täytetty oikein.

Ole rauhallinen ja tarkkaavainen. Sairaalaan menevä potilas voi olla huolestunut ja tuntea itsensä avuttomaksi. Olemalla rauhallinen ja tarkkaavainen voit auttaa kaikkia rentoutumaan ja myös välttämään virheitä. Huolehdi siitä, että sairaalaan ilmoittautumiseen vaadittavat lomakkeet on täytetty oikein. Kunnioita potilaan oikeutta tehdä lääkärinhoitoa koskevat, tietoon perustuvat ratkaisunsa itse. Jos hän ei tilansa vuoksi kykene siihen, kunnioita hänen laatimaansa hoitotahtoa ja lähiomaisen tai valtuutetun edustajan valtuuksia. *

Kerro kunnioittavasti havainnoistasi hoitohenkilökunnalle.

Ole aloitteellinen. Älä pelkää puhua ja esittää kysymyksiä. Kun olet kunnioittava ja hyväkäytöksinen, hoitohenkilökunta voi osoittaa suurempaa kiinnostusta potilasta kohtaan ja jopa hoitaa häntä paremmin. Useissa sairaaloissa potilaasta huolehtii monta eri lääkäriä. Voit auttaa heitä kertomalla, mitä muut hoitohenkilökuntaan kuuluvat ovat sanoneet. Sinä tunnet potilaan, joten kerro kaikista muutoksista, joita havaitset hänen fyysisessä tai henkisessä tilassaan.

Tee voitavasi häiritsemättä kuitenkaan toisten työtä.

Ole kunnioittava ja kiitollinen. Sairaalatyö on usein stressaavaa. Kohtele henkilökuntaa siten kuin haluaisit itseäsi kohdeltavan (Matteus 7:12). Osoita, että kunnioitat heidän koulutustaan ja kokemustaan, luotat heidän taitoihinsa ja olet kiitollinen heidän vaivannäöstään. Tällainen arvostus voi kannustaa heitä tekemään parhaansa.

Kukaan ei voi välttyä sairastumiselta. Valmistautumalla ja antamalla käytännön apua voit kuitenkin auttaa ystävää tai sukulaista selviytymään vaikeasta tilanteesta mahdollisimman hyvin (Sananlaskut 17:17).

^ kpl 8 Potilaan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevat lait ja käytännöt vaihtelevat eri paikoissa. Varmista, että potilaan asiakirjat, jotka sisältävät hoitotahdon, ovat kaikilta osin asianmukaiset ja ajantasaiset.