Aasia on maailman tiheimmin asuttu maanosa. Yksistään Kiinassa ja Intiassa asuu runsas kolmannes maailman väestöstä. Mitä asukkaiden valistusta ja turvallisuutta koskevia haasteita Aasian mailla on?

Valistus suojelee lapsia

Kiinalaisten lakiasiantuntijoiden mukaan lapsen riski joutua seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi kasvaa, jos vanhemmat eivät kerro hänelle sukupuoliasioista tarpeeksi varhain. Syyttäjät käsittelivät Kiinassa vuosien 2010–13 aikana noin 8 000 syytöstä, jotka koskivat lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Eräs Pekingin normaaliyliopistossa toimiva oikeustieteen professori sanoo, että lapset ”ovat haavoittuvia ja joutuvat helposti maalitauluiksi”. Hän jatkaa: ”Valistus on avainasemassa seksuaalisen väkivallan torjunnassa.”

MITÄ RAAMATTU SANOO: Viisaat vanhemmat opettavat lapsiaan suojautumaan ”turmeltuneita puhuvalta mieheltä” (Sananlaskut 2:1, 10–12).

Taifuunien jälkeinen kuolleisuus

Erään tutkimuksen mukaan Filippiineillä niiden tyttövauvojen määrä, jotka kuolevat taifuunin jälkeisenä vuotena, on noin 15-kertainen itse myrskyssä kuolleiden ihmisten määrään verrattuna. Tähän voivat vaikuttaa myrskyn jälkeinen työttömyys ja jälleenrakennustyön kustannukset sekä se, miten paljon resursseja tyttövauvojen hyväksi käytetään, ravinto ja terveydenhoito mukaan lukien.

MITÄ RAAMATTU SANOO: Jesajan 58:7:n mukaan Jumalaa miellyttää ”se, että jaat leipäsi nälkäiselle ja tuot ahdistetut, kodittomat taloosi – – [ja] nähdessäsi alastoman peität hänet”.

Ikääntyvien itsemurhat Etelä-Koreassa

Vuonna 2011 yli neljännes kaikista Etelä-Koreassa tehdyistä itsemurhista oli 65-vuotiaiden ja sitä vanhempien tekemiä. Joidenkin tutkimusten mukaan tämä johtuu muutoksesta, joka on tapahtunut suhtautumisessa ikääntyneistä huolehtimiseen. Syynä pidetään myös taloudellisia seikkoja; lähes 50 prosenttia eteläkorealaisista iäkkäistä elää suhteellisessa köyhyydessä. Alle puolet tuon maan asukkaista on tätä nykyä sitä mieltä, että lasten tulee tukea ikääntyviä vanhempiaan.

MITÄ RAAMATTU SANOO: ”Kunnioita isääsi ja äitiäsi.” (Efesolaisille 6:2.)