Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

 RAAMATUN NÄKÖKANTA

Eläimet

Eläimet

Eläimet liittyvät tavalla tai toisella lähes jokaisen elämään. Olemmeko tilivelvollisia siitä, miten kohtelemme niitä?

Miten ihmisten tulisi kohdella eläimiä?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Joidenkuiden mielestä ihmiset voivat käyttää eläimiä millä tahansa sopivaksi katsomallaan tavalla. Toiset ajattelevat, että eläimiä tulisi kohdella pitkälti samaan tapaan kuin ihmisiä.

  • Erään huomattavan eläinaktivistin mielestä eläimillä pitäisi olla perusoikeus, jonka mukaan niitä ”ei tule kohdella pelkästään luonnonvarana tai taloudellisina hyödykkeinä”. Hän lisää: ”Meidän tulisi lakata kohtelemasta ei-inhimillisiä eläimiä ikään kuin ne olisivat omaisuuttamme.”

  • Ääriesimerkkinä voitaisiin pitää miljardööri Leona Helmsleyn tapausta. Hän testamenttasi koiralleen 12 miljoonan dollarin omaisuuden ja määräsi, että koira tulisi kuolemansa jälkeen haudata hänen viereensä.

Mieti: Miten eläimiä tulisi sinun mielestäsi kohdella?

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Elämän Luoja, Jehova Jumala, antoi ihmisille käskyn: ”Vallitkaa meren kaloja ja taivaiden lentäviä luomuksia sekä kaikkia elollisia, jotka liikkuvat maan päällä.” (1. Mooseksen kirja 1:28.) On näin ollen järkevää päätellä, että Jumala pitää ihmisiä eläimiin nähden ylempiarvoisina.

Tämän päätelmän vahvistaa se, mitä Raamatussa sanotaan ennen edellä lainattua jaetta: ”Jumala ryhtyi luomaan ihmistä kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi hänet, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Mooseksen kirja 1:27.)

Koska ihminen on luotu ”Jumalan kuvaksi”, meillä on ainutlaatuinen kyky ilmaista jumalisia ominaisuuksia, kuten viisautta, oikeudenmukaisuutta ja rakkautta. Ihmisellä on lisäksi synnynnäinen moraalitaju ja kyky ymmärtää hengellisiä asioita. Eläimiä ei ole luotu ”Jumalan kuviksi”, eikä niillä siksi ole näitä inhimillisiä ominaisuuksia. Ne ovat ihmistä alempiarvoisia, eikä niitä ole tarkoitus kohdella samalla tavalla kuin ihmisiä.

Tarkoittaako tämä sitä, että ihmisillä on oikeus kohdella eläimiä kaltoin? Ei tarkoita.

”Kuusi päivää sinun tulee tehdä työtäsi, mutta seitsemäntenä päivänä sinun tulee pitää taukoa, jotta sonnisi ja aasisi saisivat levätä.” (2. Mooseksen kirja 23:12.)

 Onko väärin tappaa eläimiä?

MITÄ JOTKUT SANOVAT?

Jotkut metsästäjät tai kalastajat tappavat eläimiä vain urheilun, jännityksen tai voitontunteen vuoksi. Toiset ovat samaa mieltä kuin venäläinen kirjailija Leo Tolstoi, joka kirjoitti eläinten tappamisen ja syömisen olevan ”kerrassaan moraalitonta”.

MITÄ RAAMATTU SANOO?

Jumala sallii eläinten tappamisen ihmiselämän suojelemiseksi tai vaatteiden hankkimiseksi (2. Mooseksen kirja 21:28; Markus 1:6). Raamattu osoittaa, että eläimiä voidaan tappaa myös ruoaksi. 1. Mooseksen kirjan 9:3:ssa sanotaan: ”Jokainen liikkuva, elossa oleva eläin olkoon teille ravinnoksi.” Jopa Jeesus auttoi opetuslapsiaan pyydystämään kaloja, jotka he myöhemmin söivät (Johannes 21:4–13).

Toisaalta Raamatussa sanotaan Jumalasta: ”Jokaista, joka rakastaa väkivaltaa, Hänen sielunsa totisesti vihaa.” (Psalmit 11:5.) Jumala ei selvästikään halua meidän vahingoittavan tai tappavan eläimiä pelkän huvin tai urheilun vuoksi.

Raamattu osoittaa, että Jumala pitää eläinten elämää suuressa arvossa.

  • Raamatun luomiskertomuksessa sanotaan: ”Jumala ryhtyi tekemään maan villieläimiä lajiensa mukaan ja kotieläimiä lajiensa mukaan sekä kaikkia muita maan liikkuvia eläimiä lajiensa mukaan. Ja Jumala näki, että niin oli hyvä.” (1. Mooseksen kirja 1:25.)

  • Raamattu sanoo Jehovasta: ”Eläimille hän antaa niiden ruoan.” (Psalmit 147:9.) Jumala on luonut eläimille elinympäristön, joka tarjoaa niille runsaasti ruokaa ja sopivia suojapaikkoja.

  • Israelin kuningas Daavid sanoi rukouksessaan: ”Ihmisen ja eläimen sinä pelastat, oi Jehova.” (Psalmit 36:6, joissakin käännöksissä 36:7.) Jehova esimerkiksi pelasti kahdeksan ihmistä sekä kaikenlaisia eläimiä tuhotessaan pahat ihmiset maailmanlaajuisessa vedenpaisumuksessa (1. Mooseksen kirja 6:19).

On selvää, että Jehova pitää eläimiä arvossa ja odottaa ihmisten kohtelevan niitä sen mukaisesti.

”Vanhurskas pitää huolta kotieläimensä sielusta.” (Sananlaskut 12:10.)