Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Herätkää!  |  Elokuu 2014

Tarkkailemme maailmaa

Tarkkailemme maailmaa

Koko maailma

”Joka vuosi kuolee lähes kolme miljoonaa lasta ensimmäisen elinkuukautensa aikana, useimmat heistä ehkäistävissä olevista syistä. Yli kolmasosa näistä lapsista kuolee ensimmäisenä elinpäivänään.” (Kansainvälinen Pelastakaa Lapset -järjestö.)

Britannia

Englannin kansanterveyslaitoksen mukaan pienhiukkassaasteesta johtuvat kuolemantapaukset lisääntyivät 15:ssä Lontoon kaupunginosassa vuonna 2011. Vaikka dieseliä on pidetty ympäristöä säästävänä, koska se palaa tehokkaammin ja hiilidioksidipäästöt ovat pienempiä, dieselajoneuvot aiheuttavat 91 prosenttia tuon alueen pienhiukkassaasteesta.

Venäjä

Tutkimuksessa, jonka Venäjän julkisen mielipiteen säätiö teki vuonna 2013, kävi ilmi, että noin 52 prosenttia ortodoksikristityiksi tunnustautuvista venäläisistä ei ole lukenut Raamattua lainkaan ja 28 prosenttia rukoilee vain harvoin.

Afrikka

Maailmanpankin mukaan epäselvyys siitä, kuka omistaa viljelymaan, jarruttaa maataloustuotantoa ja lisää köyhyyttä. Puolet maailman viljelykelpoisesta mutta vielä käyttämättömästä maasta – yli 200 miljoonaa hehtaaria – on Afrikassa, jossa maatalouden tuottavuuden sanotaan olevan noin neljännes siitä, mitä se voisi olla.

Yhdysvallat

Jotkin koulut ja yliopistot korvaavat oppikirjat tableteilla, joihin on ladattu muun muassa tarvittava aineisto sekä välttämättömät ohjelmat ja sovellukset. Jotkut kuitenkin epäilevät, saadaanko siten aikaan säästöjä.