MILJARDIT ihmiset ovat lukeneet tai kuulleet, mitä Raamattu sanoo maailmankaikkeuden alusta. Tämä 3 500 vuotta vanha kertomus alkaa tutuilla sanoilla: ”Alussa Jumala loi taivaat ja maan.”

Monet eivät kuitenkaan tiedä, että kristikunnan uskonnolliset johtajat sekä niin sanotut kreationistit ja fundamentalistit ovat sepittäneet Raamatun luomiskertomuksesta lukuisia tarinoita, jotka poikkeavat siitä, mitä Raamattu sanoo. Ne sotivat tieteellisiä tosiasioita vastaan. Vaikka nuo tulkinnat eivät perustu Raamattuun, ne ovat saaneet jotkut hylkäämään Raamatun kertomuksen myyttisenä taruna.

Monille Raamatun todellinen luomiskertomus on jäänyt tuntemattomaksi. Se on sääli, sillä Raamattu esittää hyvin johdonmukaisen ja luotettavan selityksen maailmankaikkeuden alusta. Lisäksi tämä selitys on sopusoinnussa tieteellisten havaintojen kanssa. Kun tutustut Raamatun luomiskertomukseen, saatat yllättyä siitä, millainen se on.

LUOJA VAILLA ALKUA

Raamatun luomiskertomus perustuu siihen, että on olemassa Korkein Olento, Kaikkivaltias Jumala, joka on luonut kaiken. Kuka hän on, ja millainen hän on? Raamatusta käy ilmi, että hän on hyvin erilainen kuin ne jumalat, jotka tulevat ihmisille tutuiksi populaarikulttuurin ja valtauskontojen kautta. Hän on kaiken Luoja, mutta useimmat tietävät hänestä hyvin vähän.

 • Jumala on persoona. Hän ei ole epämääräinen persoonaton voima, joka leijailee päämäärättä kaikkialla maailmankaikkeudessa. Hänellä on ajatuksia, tunteita ja tavoitteita.

 • Jumala on rajattoman viisas ja voimakas. Tämä selittää ne monimutkaiset rakenteet, joita on kaikkialla luonnossa, varsinkin elollisissa olennoissa.

 • Jumala on luonut kaiken aineen. Siksi hän ei itse voi koostua luomastaan aineesta. Hän ei ole fyysinen olento vaan henki.

 • Jumalan olemassaolo ei ole sidoksissa aikaan. Hän on aina ollut olemassa ja tulee aina olemaan. Kukaan ei siis luonut häntä.

 • Jumalalla on nimi, joka esiintyy Raamatussa tuhansia kertoja. Tuo nimi on Jehova.

 • Jehova Jumala rakastaa ihmisiä ja on kiinnostunut heistä.

 KUINKA KAUAN MAAILMANKAIKKEUDEN LUOMINEN KESTI?

Raamatussa sanotaan, että Jumala loi ”taivaat ja maan”. Tästä yleisluonteisesta toteamuksesta ei kuitenkaan käy millään tavoin ilmi, kuinka kauan maailmankaikkeuden luominen kesti tai millaisia keinoja sen muodostamiseen käytettiin. Mitä voidaan sanoa laajalle levinneestä kreationistien näkemyksestä, jonka mukaan kaikkeus olisi luotu kuudessa 24-tuntisessa päivässä? Tämä näkemys – jonka tiedemiehet laajalti hylkäävät – on lähtöisin siitä, että Raamatun kertomus on ymmärretty täysin väärin. Mieti, mitä Raamattu todellisuudessa sanoo.

Raamattu ei tue fundamentalistien ja kreationistien käsitystä, jonka mukaan luomispäivät olisivat olleet kirjaimellisia 24-tuntisia päiviä.

 • Raamattu ei tue fundamentalistien ja kreationistien käsitystä, jonka mukaan luomispäivät olisivat olleet kirjaimellisia 24-tuntisia päiviä.

 • Raamatussa sanaa ”päivä” käytetään eripituisista ajanjaksoista. Joissakin tapauksissa näiden jaksojen pituutta ei ole kerrottu. Yksi esimerkki tästä on 1. Mooseksen kirjan luomiskertomus.

 • Jokainen Raamatussa mainituista kuudesta luomispäivästä saattoi kestää tuhansia vuosia.

 • Siihen mennessä kun ensimmäinen luomispäivä alkoi, Jumala oli jo luonut maailmankaikkeuden, mukaan lukien elottoman Maa-planeetan.

 • Kuusi luomispäivää olivat todennäköisesti pitkiä ajanjaksoja, joiden aikana Jehova Jumala valmisti maata ihmisen asuttavaksi.

 • Raamatun luomiskertomus ei ole ristiriidassa maailmankaikkeuden ikää koskevien tieteellisten havaintojen kanssa.

KÄYTTIKÖ JUMALA EVOLUUTIOTA?

Monet, jotka eivät usko Raamattuun, kannattavat teoriaa, jonka mukaan kaikki elollinen on kehittynyt elottomista aineista tuntemattomien ja sattumanvaraisten prosessien avulla. He olettavat, että jolloinkin hamassa muinaisuudessa ilmaantui bakteerien kaltaisia, itsestään kopioituvia eliöitä, joista kaikki nykyään tunnetut lajit ovat haarautuneet. Tämä merkitsisi sitä, että käsittämättömän monimutkainen ihminen olisi kehittynyt bakteerista.

Evoluutioteorian hyväksyvät myös monet sellaiset, jotka sanovat pitävänsä Raamattua Jumalan sanana. He uskovat, että Jumala pani alulle elämän maan päällä mutta sitten vain valvoi ja kenties ohjasi evoluutioprosessia. Raamattu ei kuitenkaan esitä asiaa näin.

Raamatun luomiskertomus ei ole ristiriidassa niiden tieteellisten havaintojen kanssa, joiden mukaan lajin sisällä tapahtuu muuntelua.

 • Raamatusta käy ilmi, että Jehova Jumala loi kaikki kasvien ja eläinten peruslajit. Hän loi myös täydellisen miehen ja naisen, joilla oli tietoisuus omasta itsestään sekä kyky ilmaista sellaisia ominaisuuksia kuin rakkautta, viisautta ja oikeudenmukaisuutta.

 • Jumalan luomat eläinten ja kasvien peruslajit eivät selvästikään ole pysyneet muuttumattomina, vaan niiden sisällä on tapahtunut muuntelua. Samaan peruslajiin kuuluvat eläimet tai kasvit voivat siksi poiketa huomattavastikin toisistaan.

 • Raamatun luomiskertomus ei ole ristiriidassa niiden tieteellisten havaintojen kanssa, joiden mukaan lajin sisällä tapahtuu muuntelua.

 LUOJAN KÄDEN JÄLKI LUOMAKUNNASSA

1800-luvun puolivälissä brittiläinen biologi Alfred Russel Wallace yhtyi Charles Darwinin evoluutioteoriaan, joka perustui luonnonvalintaan. Tuon tunnetun evoluution kannattajan kerrotaan kuitenkin sanoneen: ”Ne joilla on näkevät silmät ja pohtiva mieli, havaitsevat pienen pienissä soluissa, veressä, koko maapallossa ja omassa maailmankaikkeudessamme – – älykkään ja tietoisen ohjauksen, sanalla sanoen Mielen.”

Lähes kaksituhatta vuotta ennen Wallacea Raamattu oli sanonut: ”Sillä hänen [Jumalan] näkymättömät ominaisuutensa ovat selvästi nähtävissä maailman luomisesta lähtien, koska ne havaitaan siitä, mikä on tehty, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensakin.” (Roomalaisille 1:20.) Pysähdy aika ajoin miettimään luonnossa ilmeneviä hämmästyttävän monimutkaisia rakenteita ja järjestelmiä – pienestä ruohonkorresta lukemattomiin taivaankappaleisiin. Tarkastelemalla luomakuntaa voit havaita siinä Luojan käden jäljen.

Saatat kuitenkin pohtia, että jos on olemassa rakastava Jumala, joka on luonut kaiken, miksi hän sallii kärsimyksiä. Onko hän hylännyt maapallon? Mitä tulevaisuus tuo tullessaan? Luomiskertomuksen lisäksi Raamattu sisältää monia muitakin tuntemattomiksi jääneitä kertomuksia – totuuksia, jotka ovat hautautuneet ihmisten ajatusten ja uskonnollisten opetusten alle ja jotka siksi ovat useimmille ihmisille vieraita. Jehovan todistajat, jotka julkaisevat tätä lehteä, auttavat sinua mielellään ymmärtämään väärentämättömiä Raamatun totuuksia ja saamaan lisää tietoa Luojasta ja ihmiskunnan tulevaisuudesta.