Brett Schenck on eläkkeelle jäänyt yhdysvaltalainen ympäristöasiantuntija. Hän on tutkinut kasvien, eläinten ja ympäristön keskinäistä riippuvuussuhdetta. Miksi hän uskoo Luojaan? Herätkää!-lehti haastatteli häntä hänen työstään ja uskostaan.

Kertoisitko hieman taustastasi?

Isä oli koneinsinööri. Hän puhui minulle usein innostuneesti matematiikasta ja luonnontieteistä. Asuimme Ohion osavaltiossa New Parisin kaupungissa, ja lapsena minua kiehtoivat kotimme lähellä sijaitsevien purojen ja lampien kasvit ja eläimet. Niinpä kun menin Purdue-yliopistoon, päätin opiskella ekologiaa.

Olitko kiinnostunut uskonnosta?

Kyllä olin. Isä kannusti minua perehtymään luterilaisuuteen. Opiskelin yleis- eli koineekreikkaa, joka on yksi Raamatun alkuperäiskielistä. Opin arvostamaan Raamattua syvästi.

Mitä ajattelit evoluutioteoriasta?

Kirkkoni hyväksyi sen, samoin kollegani. En siksi koskaan kyseenalaistanut sitä. Uskoin kuitenkin myös Jumalaan. Jotenkin kuvittelin, että nämä kaksi käsitystä olivat sovitettavissa yhteen. Vaikka arvostin Raamattua, en uskonut sen olevan Jumalan sana.

Mikä sai sinut muuttamaan käsityksesi Raamatusta?

Kaksi Jehovan todistajaa, Steve ja Sandy, kävivät minun ja vaimoni Debbien luona. He osoittivat, että vaikka Raamattu ei olekaan luonnontieteen oppikirja, se on tieteellisesti täsmällinen. Se esimerkiksi sanoo Jumalasta: ”On Hän, joka asuu maan piirin yllä.” (Jesaja 40:22.) Toisessa kohdassa sanotaan: ”Hän – – ripustaa maan tyhjyyden päälle.” (Job 26:7.) Tuohon aikaan käytin tutkimustyössäni satelliittikuvia, ja nämä raamatunkohdat tekivät minuun vaikutuksen. Ne oli kirjoitettu kauan ennen kuin kukaan oli ottanut kuvia tyhjyyden päällä riippuvasta maan piiristä. Kun vaimoni ja minä tutkimme Raamattua Steven ja  Sandyn kanssa, sain tietää sen toteutuneista ennustuksista ja toimivista neuvoista, ja sain tyydyttäviä vastauksia kysymyksiini. Vähitellen vakuutuin siitä, että Raamattu on Jumalan sana.

Milloin näkemyksesi elämän alkuperästä muuttui?

Steve näytti minulle Raamatusta 1. Mooseksen kirjan 2:7:n, jossa sanotaan yksiselitteisesti: ”Jehova Jumala muodosti ihmisen maan tomusta.” Ensimmäisen ihmisen historia on siis dokumentoitu. Tämä herätti kysymyksen siitä, ovatko Raamattu ja tiede sopusoinnussa keskenään. Steve kannusti minua tutkimaan asiaa, joten tein työtä käskettyä.

Mitä sait selville evoluutiosta?

Moniakin asioita, mutta mainitsen yhden esimerkin. Evoluutioteoria pyrkii selittämään lajien alkuperän. Elävillä olennoilla on tehokkaasti toimivia elimiä, kuten sydän, keuhkot ja silmät. Myös mikroskooppisella tasolla, soluissa, on rakenteeltaan suurenmoisia ”koneita”. Miten ne ovat syntyneet? Evoluution kannattajat väittävät, että parhaat mekanismit valikoituvat automaattisesti, koska niitä hyödyntävät eliöt selviytyvät muita paremmin. Tämä ajatus ei kuitenkaan vastaa siihen, mistä nuo mekanismit ovat peräisin. Minulle selvisi, että monien tiedemiesten mielestä evoluutioteoria ei anna tähän vastausta. Muuan eläintieteen professori tunnusti minulle, ettei uskonut yhteenkään evoluutioteoriaan. Hän ei kuitenkaan uskaltanut myöntää tätä julkisesti, jottei menettäisi virkaansa.

Vahvistaako ekologian tuntemuksesi uskoasi?

Kyllä vain. Työhöni kuului elollisten keskinäisen riippuvuuden tutkiminen. Maan päällä kaikki elolliset ovat riippuvaisia jostakin. Ajatellaan esimerkiksi kukkia ja mehiläisiä. Kukkien mesi, väri, tuoksu ja rakenne on suunniteltu niin, että ne voivat houkutella mehiläisiä ja siirtää niihin siitepölyä. Mehiläiset taas keräävät mettä ja kuljettavat siitepölyä kukasta toiseen, niin että nämä voivat hedelmöityä. Kukat ja mehiläiset on selvästikin suunniteltu huolehtimaan toistensa tarpeista.

Kun ajattelen, miten sitkeää elämä kaikissa ilmenemismuodoissaan on, olen varma siitä, että Jumala on suunnitellut kaiken elollisen.

Ekosysteemissä esiintyy aina suuri määrä erilaisia riippuvuussuhteita. Se on kokonaisuus, johon voi kuulua tuhansia erilaisia eläimiä, kasveja, bakteereja ja sieniä. Kaikki eläimet ovat riippuvaisia kasveista, jotka tuottavat niille ravintoa ja happea, ja suurin osa kukkivista kasveista on riippuvaisia eläimistä. Vaikka ekosysteemit ovat äärimmäisen monimutkaisia ja niiden organismit hauraita, ne voivat kestää vuosituhansia. Silloinkin, kun saasteet ovat tehneet tuhojaan, monimutkainen ekosysteemi elpyy nopeasti, jos saastumisen aiheuttajasta päästään. Kun ajattelen, miten sitkeää elämä kaikissa ilmenemismuodoissaan on, olen varma siitä, että Jumala on suunnitellut kaiken elollisen.

Miksi sinusta tuli Jehovan todistaja?

Olin hyvin huolissani ihmisten ympäristölle aiheuttamasta vahingosta. Vaikka ekosysteemit ovat sitkeitä, ne eivät kestä loputtomiin. Jehovan todistajilta opin, että Raamatun mukaan Jumala ”saattaa turmioon ne, jotka turmelevat maata” (Ilmestys 11:18). Nuo sanat koskettivat minua. Jatkoin Raamatun tutkimista, ja vähitellen tajusin, että sen esittämä toivo on varma.

Kerron mielelläni uskostani toisille, ja olen tutkinut Raamattua joidenkin tiedemiesten kanssa. 55-vuotiaana jäin varhaiseläkkeelle, jotta minulla olisi enemmän aikaa kertoa ihmisille kaiken elämän Luojasta ja hänen suurenmoista maapalloa koskevasta tarkoituksestaan.