Välittääkö Jumala puutteenalaisista?

”Olkoon elämäntapanne vailla rahanrakkautta – –. Sillä hän [Jumala] on sanonut: ’En missään tapauksessa jätä sinua enkä suinkaan hylkää sinua.’ ” (Heprealaisille 13:5)

MITEN JUMALA ILMAISEE VÄLITTÄVÄNSÄ?

Kun Jehova Jumalan palvoja kohtaa vaikeita aikoja, Jumalan huolenpito voi ilmetä monella tavalla. Esimerkiksi toiset kristityt voivat antaa rakkaudellista tukea. * Jaakobin kirjeen 1:27:ssä sanotaan: ”Palvontamuoto, joka on Jumalamme ja Isämme näkökannalta puhdas ja saastumaton, on tämä: orvoista ja leskistä huolehtiminen heidän ahdistuksessaan.”

Varhaiskristityt auttoivat toisiaan. Esimerkiksi kun ennustettiin, että Juudean maahan tulisi ankara nälänhätä, Syyriassa Antiokian kaupungissa asuvat kristityt päättivät ”lähettää palveluksena avustusta Juudeassa asuville veljille” (Apostolien teot 11:28–30). Näin heidän puutteenalaiset kristityt toverinsa saivat perustarpeensa tyydytettyä. Vapaaehtoiset lahjoitukset olivat osoitus kristillisestä rakkaudesta (1. Johanneksen kirje 3:18).

 Mitä puutteenalaiset voivat itse tehdä?

”Minä, Jehova, olen sinun Jumalasi, joka opetan sinua hankkimaan hyötyä itsellesi.” (Jesaja 48:17, 18)

JUMALA AUTTAA MEITÄ AUTTAMAAN ITSEÄMME

Miljoonat ihmiset ovat havainneet, että Raamatun viisaus on käytännöllistä ja ylivertaista. Sananlaskujen 2:6, 7:ssä sanotaan: ”Jehova itse antaa viisautta, hänen suustaan tulee tieto ja tarkkanäköisyys. Ja oikeamielisille hän tallettaa käytännöllistä viisautta.” Tähän viisauteen turvautuvat voivat saada ”hyötyä itselleen”. Miten?

He esimerkiksi karttavat haitallisia ja kalliiksi käyviä tapoja, kuten huumeidenkäyttöä ja alkoholin liikakäyttöä (2. Korinttilaisille 7:1). He ovat myös rehellisiä, tunnollisia ja luotettavia, minkä ansiosta heillä on paremmat työnsaantimahdollisuudet ja he ovat arvostettuja työntekijöitä. Efesolaiskirjeen 4:28 kehottaa: ”Älköön varastaja enää varastako, vaan tehköön ennemmin kovasti työtä – –, jotta hänellä olisi jotakin annettavaa tarpeessa olevalle.”

Onko Raamatun viisaudesta todella apua puutteenalaisille?

”Jumalan viisauden todistavat oikeaksi sen tulokset.” (Matteus 11:19, ”The New English Bible”)

TULOKSET PUHUVAT PUOLESTAAN

Ghanalaisen Wilsonin tilapäinen työsuhde oli päättymässä. Viimeisenä työpäivänään hän pesi johtajan autoa ja löysi takakontista rahaa. Hänen esimiehensä kehotti häntä pitämään rahat. Wilson on kuitenkin Jehovan todistaja, joten hän ei suostunut varastamaan vaan palautti rahat niiden omistajalle. Niinpä sen sijaan että hän olisi joutunut jättämään työpaikkansa, hänet vakinaistettiin ja nimitettiin myöhemmin esimiestehtäviin.

Ranskassa asuva Géraldine menetti työpaikkansa, koska hänen työnantajansa ei pitänyt Jehovan todistajista. Työnantajan äiti kuitenkin sanoi, että tytär teki pahan virheen, ja lisäsi: ”Jos haluat työntekijän, joka on luotettava ja suhtautuu työhönsä vakavasti, et voi löytää Jehovan todistajaa parempaa alaista.” Nainen hankki todistajista lisää tietoa, ja Géraldine sai työnsä takaisin.

Kun eteläafrikkalaisella yksinhuoltajalla Sarahilla oli vaikeaa, hänen seurakuntansa jäsenet osoittivat häntä kohtaan kristillistä rakkautta antamalla perheelle ruokaa ja kyyditsemällä heitä. Myöhemmin hänen lapsensa totesivat: ”Meillä on seurakunnassa monia isiä ja äitejä.”

Vastaavia kokemuksia on lukuisia. Ne tuovat mieleen Sananlaskujen 1:33:n, jossa on Jehovan sanat: ”Joka minua kuuntelee, saa asua turvassa.” Tämä totisesti pitää paikkansa!

^ kpl 5 Joissakin maissa yhteiskunta tukee puutteenalaisia taloudellisesti. Jos tällaista järjestelyä ei ole, päävastuu avun antamisesta on sukulaisilla (1. Timoteukselle 5:3, 4, 16).