Tässä kahdeksanosaisessa ”Herätkää!”-lehden kirjoitussarjassa tarkastellaan erästä Raamatun huomattavaa piirrettä: profetioita eli ennustuksia. Kirjoitussarja auttaa saamaan vastauksen siihen, ovatko Raamatun ennustukset vain älykkäiden ihmisten sepitelmiä vai ilmeneekö niistä Jumalan hengen vaikutus. Kannustamme sinua puntaroimaan todisteita.

ELÄMME vaikeita aikoja. Kuulemme jatkuvasti eri puolilta maailmaa uutisia katastrofeista ja yhteiskunnallisista levottomuuksista. Onko nykyisillä maailman olosuhteilla jokin erityinen merkitys?

Raamattu ennusti noin kaksituhatta vuotta sitten, että maailman ongelmat huipentuisivat ”asiainjärjestelmän päättymiseen” (Matteus 24:3). Se ei tarkoita ihmisten pelkäämää maailmanloppua. Raamattu kyllä kuvailee tapahtumista ja asenteista koostuvaa tunnusmerkkiä, joka olisi nähtävissä ”viimeisiksi päiviksi” kutsuttuna ajanjaksona (2. Timoteukselle 3:1). Jeesus kuitenkin sanoi seuraajilleen, että kun he näkisivät ”näiden tapahtuvan”, ratkaisu maailman ongelmiin olisi lähellä (Luukas 21:31). Tarkastellaanpa joitakin ennustuksia, jotka osoittavat meidän elävän ainutlaatuista aikaa.

1. ennustus:

”Kansakunta nousee kansakuntaa vastaan.” (Matteus 24:7.)

Täyttymys: 1900-luvun alkupuolella monet odottivat rauhan jatkuvan. Ensimmäisen maailmansodan alkaminen järkytti maailmaa, ja siitä käynnistyi ennennäkemätön sotien aikakausi. Raamatun Ilmestyskirjassa ennustettiin, että rauha otettaisiin ”pois maasta, niin että ihmiset tappaisivat toisiaan” (Ilmestys 6:4).

Mitä tosiasiat osoittavat?

 • ”Ensimmäisen maailmansodan puhkeaminen vuonna 1914 näyttää edelleenkin merkitsevän yhden aikakauden loppua ja toisen alkua.” (The Origins of the First World War, julkaistu vuonna 1992.)
 • Vaikka ei tiedetäkään tarkkaan, kuinka paljon ensimmäinen maailmansota vaati kuolonuhreja, tietosanakirjassa The New Encyclopaedia Britannica arvioidaan, että yksistään sotilaita kuoli yhteensä 8,5 miljoonaa.
 • Toinen maailmansota oli vielä paljon tuhoisampi. Siinä kuoli noin 35–60 miljoonaa sotilasta ja siviiliä.
 •   Toisen maailmansodan päättymisen ja vuoden 2010 välisenä aikana eri puolilla maailmaa tapahtui 246 aseellista selkkausta 151 paikassa.

2. ennustus:

”Tulee olemaan nälänhätää.” (Matteus 24:7.)

Täyttymys: Nälkään kuoli 1900-luvulla yli 70 miljoonaa ihmistä, ja nälänhätä on edelleen maailmanlaajuinen ongelma.

Mitä tosiasiat osoittavat?

 • Yhdistyneiden kansakuntien mukaan nälkä on maailman suurin terveysriski. Nykyään joka seitsemännellä ihmisellä maailmassa ei ole riittävästi ruokaa.
 • ”Nykyiset nälänhädät eivät johdu epäedullisten sääolojen aiheuttamista kertaluonteisista satojen menetyksistä, vaan taustalla on neljä vakavaa pitkäaikaista suuntausta: nopea väestönkasvu, ruokamullan häviäminen, vesipulan leviäminen ja lämpötilojen kohoaminen.” (Scientific American.)

3. ennustus:

”Tulee olemaan suuria maanjäristyksiä.” (Luukas 21:11.)

Täyttymys: Koska maanjäristysherkillä alueilla asuu yhä enemmän ihmisiä, maanjäristyksissä kuolleiden ja niistä kärsivien määrä on kasvanut jyrkästi.

Mitä tosiasiat osoittavat?

 • Punaisen Ristin katastrofiraportti 2010 sanoo: ”Viime vuosina kaikista suurista katastrofeista eniten kuolonuhreja ovat vaatineet seismiset tapahtumat.”
 • Raporttien mukaan vuosina 1970–2001 sattui joka vuosi keskimäärin 19 maanjäristyksen aiheuttamaa katastrofia * ja vuosittain kuoli keskimäärin 19 547 ihmistä. Kymmenenä vuotena ennen vuotta 2012 maanjäristysten vuotuinen keskimäärä nousi 28:aan ja kuolonuhrien keskimäärä 67 954:ään.

4. ennustus:

”Paikassa toisensa jälkeen ruttotauteja.” (Luukas 21:11.)

Täyttymys: Lääketieteen edistysaskelista huolimatta tartuntatauteihin kuolee edelleen joka vuosi miljoonia ihmisiä. Kansainvälisen matkailun ja kaupungistumisen vuoksi on entistä todennäköisempää, että taudit leviävät nopeasti.

Mitä tosiasiat osoittavat?

 • Isorokko tappoi 1900-luvulla arviolta 300–500 miljoonaa ihmistä.
 • Eräässä Worldwatch-instituutin raportissa kerrotaan, että kolmenkymmenen viime vuoden aikana on ilmaantunut ”yli kolmekymmentä aiemmin tuntematonta tauteja aiheuttavaa mikrobia, esimerkiksi Ebola-, HI-, hanta- ja SARS-virukset”.
 • Maailman terveysjärjestö on varoittanut lääkkeille vastustuskykyisten mikrobien lisääntymisestä: ”Maailma on siirtymässä antibioottien jälkeiseen aikaan, jolloin moniin yleisimpiin tartuntatauteihin ei enää ole hoitokeinoa ja ne tappavat jälleen laantumatta.”

5. ennustus:

Ihmiset ”kavaltavat toisensa ja vihaavat toisiaan. – – useimpien rakkaus kylmenee.” (Matteus 24:10, 12.)

Täyttymys: Vihan synnyttämissä kansanmurhissa on kuollut miljoonia. Aseelliset selkkaukset ja rikollisuus ovat johtaneet lukuisissa maissa pelon ja väkivallan syvenevään kierteeseen.

Mitä tosiasiat osoittavat?

 • Natsit tappoivat kuusi miljoonaa juutalaista ja miljoonia muita. Sosiologi Zygmunt Bauman kirjoittaa tavallisten kansalaisten suhtautumisesta asiaan: ”Joukkotuhoa ei säestänyt tunteiden purkautuminen vaan välinpitämättömyyden synnyttämä kuolemanhiljaisuus.”
 •   BBC News -uutispalvelun mukaan noin 800 000 tutsia ja maltillista hutua tapettiin Ruandassa vain muutaman kuukauden aikana. Eräs tutkija arvioi, että joukkomurhaan osallistui noin 200 000 ihmistä.
 • Joka vuosi kuolee rikoksen uhrina tai aseellisessa selkkauksessa yli 740 000 ihmistä.

6. ennustus:

”Ihmiset tulevat olemaan itserakkaita, rahaa rakastavia, – – vailla luonnollista kiintymystä.” (2. Timoteukselle 3:2, 3.)

Täyttymys: Aikaamme leimaavat ahneus ja moraalisten pidäkkeiden puute. Tämä on synnyttänyt lukuisia yhteiskunnallisia ongelmia.

Mitä tosiasiat osoittavat?

 • UNICEF UK:n julkaisemassa lasten hyvinvointia käsittelevässä raportissa sanotaan, että Britanniassa vanhemmat ja lapset ”näyttävät olevan pakonomaisen kuluttamisen kierteessä”. Tavaroita ostamalla perheet ”yrittävät lievittää ihmissuhdeongelmia ja sosiaalista turvattomuutta”.
 • Kautta maailman noin 275 miljoonaa lasta altistuu perheväkivallalle.
 • ”Arvioiden mukaan yksistään Yhdysvalloissa joutuu joka vuosi yli puoli miljoonaa vanhusta huonon kohtelun tai laiminlyönnin kohteeksi.” (Yhdysvaltain tautientorjuntakeskus.)

7. ennustus:

”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa.” (Matteus 24:14.)

Täyttymys: Raamattu opettaa, että Jumalan valtakunta on todellinen hallitus, joka hallitsee taivaasta käsin ja jonka Kuningas on Jeesus Kristus. Tämä taivaallinen Valtakunta ”murskaa kaikki – – [ihmisten hallintojärjestelmät] ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti” (Daniel 2:44).

Jumalan valtakunta on Jehovan todistajien keskeinen sanoma. He kertovat ihmisille kautta maailman, mikä tämä valtakunta on ja mitä se tulee tekemään.

Jehovan todistajat saarnaavat Jumalan valtakunnan hyvää uutista Matteuksen 24:14:n täyttymykseksi.

Mitä tosiasiat osoittavat?

 • Yli seitsemän miljoonaa Jehovan todistajaa kertoo lähimmäisilleen Jumalan valtakunnasta yli 230 maassa.
 • Jehovan todistajat jakavat raamatullista tietoa painotuotteiden ja internetin välityksellä yhteensä yli 500 kielellä.

Tunnusmerkki ja tulevaisuutesi

Perehdyttyään tosiasioihin miljoonat ihmiset ovat tulleet siihen tulokseen, että viimeisten päivien tunnusmerkki täyttyy parhaillaan. Kuten tämän kirjoitussarjan kuudesta ensimmäisestä osasta on käynyt ilmi, historia vahvistaa, että Raamattu on erehtymättömien ennustusten kirja.

Voimme luottaa myös siihen, mitä Raamattu ennustaa tulevaisuudesta. Nämä ennustukset vaikuttavat meihin henkilökohtaisesti, sillä Jumala lupaa tehdä lopun näistä kriittisistä viimeisistä päivistä. Tämän kirjoitussarjan kahdessa viimeisessä osassa selitetään, miten ”viimeiset päivät” päättyvät ja millainen suurenmoinen tulevaisuus maapalloa ja ihmiskuntaa odottaa.

^ kpl 22 Katastrofitutkimuslaitos CRED (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters) määrittelee maanjäristyksen aiheuttaman katastrofin seismiseksi tapahtumaksi, joka täyttää ainakin yhden seuraavista ehdoista: vähintään kymmenen ihmistä kuolee, tapahtuma vaikuttaa vähintään sataan ihmiseen, tapahtuman vuoksi julistetaan hätätila tai sen vuoksi pyydetään kansainvälistä apua.