Rakastaako hän minua?

Pitäisikö minun matkustaa tänään?

Saanko sen työpaikan?

MONET etsivät vastauksia kysymyksiinsä turvautumalla astrologiaan. * Vaikuttavatko tähdet tosiaan elämäämme? Voiko ihminen saada niiden avulla tietoa tulevaisuudestaan tai itsestään? Mitä Raamattu sanoo?

Voivatko tähdet vaikuttaa tulevaisuuteemme?

Jotkut uskovat, ettei ihminen voi paeta kohtaloaan. Heidän mukaansa tulevaisuus on ennalta määrätty ja tähdet voivat paljastaa sen. Raamattu on kuitenkin eri mieltä. Se osoittaa, että Jumala on antanut ihmisille valinnanvapauden, minkä vuoksi voimme jossain määrin vaikuttaa siihen, mitä meille tapahtuu. Hän sanoi esimerkiksi israelilaisille: ”Olen pannut eteesi elämän ja kuoleman, siunauksen ja kirouksen; ja sinun on valittava elämä, jotta pysyisit elossa, sinä ja jälkeläisesi.” (5. Mooseksen kirja 30:19.)

Näin Jehova Jumala teki kansalleen selväksi, että he pystyivät suuressa määrin vaikuttamaan  tulevaisuuteensa. Jos he tottelisivat hänen käskyjään, heitä siunattaisiin, mutta jos he olisivat tottelemattomia, he aiheuttaisivat itselleen vaikeuksia.

Mieti: Mikäli jokaisen israelilaisen tulevaisuus olisi ollut kirjoitettu tähtiin, olisiko Jumalan ollut järkevää kehottaa heitä valitsemaan elämä? Olisiko hänen ollut edes oikeudenmukaista pitää heitä tilivelvollisina teoista, joihin he eivät voineet vaikuttaa?

Raamatun kanta on selvä: elämänkulkumme riippuu valinnoistamme, ei tähdistä (Galatalaisille 6:7).

Voivatko tähdet vaikuttaa persoonallisuuteemme?

Useimmat astrologit eivät sanojensa mukaan usko siihen, että tulevaisuus olisi ennalta määrätty. ”Kohtalo on omissa käsissämme”, sanoi eräs astrologi mutta jatkoi: ”Toisaalta syntymähetkemme voi vaikuttaa persoonallisuuteemme.” Monet uskovat samoin. He ajattelevat, että koska tähdet ja planeetat vaikuttavat fyysisesti maapalloon, miksei niillä olisi myös metafyysisiä vaikutuksia? Mitä Raamattu tästä sanoo?

Raamattu ei ole luonnontieteen oppikirja, joka kertoisi kaiken ihmisruumiista ja maailmankaikkeudesta. Siinä kuitenkin selitetään, miksi Jehova on luonut taivaankappaleet. 1. Mooseksen kirjan 1:14, 15:ssä kerrotaan: ”Jumala sanoi: ’Tulkoon valoja taivaankanteen erottamaan päivän yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa määräaikoja, hetkiä ja vuosia. Ne loistakoot taivaankannesta ja antakoot valoa maan päälle.’ ” (Kirkkoraamattu 1992.)

Mieti: Mikäli Jumala olisi tarkoittanut, että tähdet vaikuttavat persoonallisuuteemme, eikö hän olisi kertonut siitä?

Tästä voidaan päätellä, että vaikka tähdet ovat Luojan luomia, ne eivät vaikuta persoonallisuuteemme.

Mistä etsiä opastusta?

On kiitettävää haluta ottaa selvää tulevaisuudesta tai ymmärtää itseään. Opastusta kannattaa kuitenkin etsiä muualta kuin tähdistä.

Raamattu sanoo, että Jehova Jumala ”kertoo alusta asti lopun” (Jesaja 46:10). Hänellä on tarkoitus, jonka hän toteuttaa varmasti (Jesaja 55:10, 11). Tuo tarkoitus ilmoitetaan Raamatussa. Lisäksi tässä muinaisessa pyhässä kirjassa selitetään, miksi on kärsimyksiä ja miten Jumala poistaa ihmiskuntaa vitsaavat ongelmat. * (2. Pietarin kirje 3:13; Ilmestys 21:1–4.)

Jos haluaa ymmärtää ja kehittää itseään, kannattaa kääntyä Raamatun puoleen. Sen lukeminen auttaa meitä arvioimaan itseämme rehellisesti. Raamatussa sanotaan esimerkiksi, että Jehova Jumala on ”armollinen”, ”hidas vihastumaan” ja ”altis antamaan anteeksi” (2. Mooseksen kirja 34:6; Psalmit 86:5). Miten on meidän laitamme? Raamattu voi paljastaa virheellisen ajattelumme ja auttaa meitä näkemään, missä meidän tulisi edistyä.

Meidän ei siis tarvitse kääntyä tähtien puoleen saadaksemme tietoa tulevaisuudesta tai itsestämme. On parempi etsiä vastauksia Raamatusta, joka on ”Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen opettamiseen, ojentamiseen, oikaisemiseen” (2. Timoteukselle 3:16, 17).

^ kpl 6 Astrologia tarkoittaa auringon, kuun, planeettojen ja tähtien tarkkailua siinä uskossa, että nämä taivaankappaleet voivat vaikuttaa meihin ja auttaa meitä ymmärtämään itseämme.

^ kpl 19 Lisää tietoa Jumalan tarkoituksesta on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? luvussa 3; julk. Jehovan todistajat.