Mitä vikaa kuvassa?

Lue Luukkaan 17:11–19. Mitkä kolme seikkaa ovat piirroksessa väärin? Kirjoita vastauksesi alla oleville viivoille ja väritä kuva.

KESKUSTELUNAIHE:

Mitä sellaista yksi spitaalinen teki, mitä muut eivät tehneet?

VIHJE: Lukekaa Luukkaan 17:15, 16.

Miten voit jäljitellä hänen esimerkkiään?

VIHJE: Lukekaa Kolossalaiskirjeen 3:15 ja 1. Tessalonikalaiskirjeen 5:18.

Ketä sinun tulisi muistaa kiittää joka päivä?

VIHJE: Lukekaa psalmi 107:8 ja Jaakobin kirjeen 1:17.

YHTEINEN TEHTÄVÄ:

Jokainen perheenjäsen kirjoittaa paperille ainakin yhden syyn siihen, miksi hän on kiitollinen Jehova Jumalalle, yhden syyn siihen, miksi hän on kiitollinen jollekin perheenjäsenelle, ja yhden syyn siihen, miksi hän on kiitollinen jollekin hyvälle ystävälle. Laatikaa sitten luettelo tavoista, joilla voisitte ilmaista arvostuksenne heitä kohtaan käytännössä.

 Opettava keräilykortti

RAAMATTUKORTTI 21 MOOSES

KYSYMYKSET

A. Mitkä Raamatun kirjat Mooses kirjoitti Jehovan hengen ohjauksessa?

B. Mooseksen vanhemmat olivat ․․․․․ ja ․․․․․. Hänet adoptoi ․․․․․ ․․․․․.

C. Täydennä: Mooses ”pysyi vakaana. . .”

HENKILÖKUVA

Ensimmäinen Raamatussa mainittu ihminen, jolle annettiin kyky tehdä ihmeitä. Mooses palveli Jumalan profeettana ja muinaisen Israelin tuomarina, lainantajana ja johtajana. Israelilaiset kunnioittivat häntä miehenä, joka teki monia hämmästyttäviä tekoja. (5. Mooseksen kirja 34:10–12; 2. Mooseksen kirja 4:1–9.)

VASTAUKSET

A. Viisi Mooseksen kirjaa ja Jobin kirjan sekä psalmin 90 ja mahdollisesti psalmin 91.

B. Amram, Jokebed, faraon tytär (2. Mooseksen kirja 1:15–2:10; 6:20).

C. ”. . .kuin nähden Hänet, joka on näkymätön” (Heprealaisille 11:27).

Maita ja kansoja

4. Olen kahdeksanvuotias Mampionona ja asun Madagaskarissa. Kuinka monta Jehovan todistajaa Madagaskarissa suunnilleen on? 10 000, 24 000 vai 62 000?

5. Ympyröi se paikka, missä minä asun. Merkitse karttaan, missä sinä asut, niin näet, kuinka lähellä se on Madagaskaria.

Lasten kuvatehtävä

Löydätkö nämä kuvat tästä lehdestä? Selitä omin sanoin, mitä kuvissa tapahtuu.

 VASTAUKSET

  1.   Spitaalisia pitäisi olla 10, ei 11.
  2.   Kaikki kertomuksen spitaaliset olivat miehiä.
  3.   Takaisin palannut mies ”lankesi kasvoilleen Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä”.
  4.   24 000.
  5.   B.