”[Jumala] pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole. Entiset ovat kadonneet.” (Ilmestys 21:4.)

ONKO tämä sydäntä lämmittävä lupaus luotettava? Mietitäänpä erästä varhaisimmista ihmisille annetuista varoituksista. Jumala sanoi Aadamille, että jos hän olisi tottelematon, hän ”kuolemalla kuolisi” (1. Mooseksen kirja 2:17). Jumalan sanat kävivät toteen. Se mitä Aadamille tapahtui, samoin kuin ihmisten perimät kuolema ja kärsimys todistavat, että Jumala ei valehtele. Onko siis mitään syytä epäillä sitäkään, että Jumala toteuttaa lupauksensa ennallistaa täydelliset olosuhteet maan päälle?

Edellisessä kirjoituksessa tarkastelimme Jumalan sääliväisyyttä, rakkautta ja oikeudenmukaisuutta. Meidän halumme tehdä loppu kärsimyksistä on vain heijastus noista Jumalan ominaisuuksista. Lisäksi maailman tapahtumat ja ihmisten asenteet todistavat, että Jumalan aika toimia lähestyy nopeasti. (Ks. tekstiruutu  ”Milloin nämä tapahtuvat?”)

Miksi Jehova Jumalalla on parhaat edellytykset lopettaa kärsimykset? Katsotaanpa, miten hän tulee Poikansa Jeesuksen välityksellä puuttumaan kärsimysten perussyihin, joita tarkasteltiin kahdessa edellisessä kirjoituksessa.

Omat valinnat.

Esi-isämme Aadam teki valinnan, josta oli tuhoisat seuraukset kaikille hänen jälkeläisilleen. Apostoli Paavali kirjoitti: ”Koko luomakunta on yhdessä huokaillut ja ollut jatkuvassa tuskassa.” (Roomalaisille 8:22.) Jumalan parannuskeino on täydellisen oikeudenmukainen, armollinen ja yksinkertainen. Roomalaiskirjeen 6:23:ssa selitetään: ”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on ikuinen elämä Kristuksen Jeesuksen, meidän Herramme, välityksellä.”

Täydellinen ihminen Jeesus ei tehnyt syntiä. Hänen kuolemansa kidutuspaalussa tarjosi perusteet tottelevaisten ihmisten vapauttamiselle synnin ja kuoleman kirouksesta. Meillä on siksi mahdollisuus elää ikuisesti maailmassa, missä kukaan ei enää tee huonoja ratkaisuja syntisyytensä vuoksi. Poissa ovat myös ne, jotka tieten tahtoen aiheuttavat kärsimystä toisille, sillä ”pahantekijät karsitaan pois” (Psalmit 37:9).

Odottamattomat tapahtumat ja epätäydellisyys.

Jumalan nimittämällä Kuninkaalla, Jeesuksella Kristuksella, on voimaa hallita luonnonvoimia. Ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla Jeesus oli apostoleineen veneessä, kun ”puhkesi suuri raju myrskytuuli, ja aallot syöksähtelivät veneeseen, niin että vene oli jo täyttymäisillään”. Kun apostolit pyysivät Jeesusta auttamaan, ”hän havahtui ja nuhteli tuulta ja sanoi merelle: ’Vaikene! Ole hiljaa!’ Ja tuuli laantui, ja tuli aivan tyyni.” Apostolit sanoivat hämmästyneinä: ”Tuuli ja merikin tottelevat häntä.” (Markus 4:37–41.)

 Jeesuksen hallinnon alaisuudessa tottelevaiset ihmiset saavat ”asua turvassa ja olla onnettomuuden kauhun häiritsemättä” (Sananlaskut 1:33). Tähän sisältyy myös luonnononnettomuuksien aiheuttama kauhu. Lisäksi ihmisten tekemät virheet, kuten huono asiainhoito, rakennusten turvallisuuden laiminlyönti ja piittaamaton suhtautuminen luonnonvoimiin, tulevat olemaan historiaa. Kukaan ei enää joudu kärsimään sen vuoksi, että olisi väärässä paikassa väärään aikaan.

Ollessaan maan päällä Jeesus kertoi, millä muulla tavoin hän hallituskaudellaan poistaisi odottamattomien tapahtumien aiheuttaman kärsimyksen. Hän sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä.” (Johannes 11:25.) Jeesuksella on tosiaankin voima ja halu herättää eloon ne miljoonat, jotka ovat kuolleet traagisesti luonnononnettomuuksissa. Onko tämä tyhjää puhetta? Sanojensa vakuudeksi Jeesus herätti maan päällä ollessaan ihmisiä kuolleista. Kolmesta tällaisesta tapauksesta kerrotaan Raamatussa. (Markus 5:38–43; Luukas 7:11–15; Johannes 11:38–44.)

”Tämän maailman hallitsija.”

Jumala on valtuuttanut Kristuksen Jeesuksen ”tekemään tyhjäksi sen, jolla on kuoleman aiheuttamiskeinot, toisin sanoen Panettelijan” (Heprealaisille 2:14). Jeesus sanoi: ”Nyt on käynnissä tämän maailman tuominta; nyt tämän maailman hallitsija tullaan heittämään ulos.” (Johannes 12:31.) Hän ”murskaa Panettelijan työt” estämällä tätä enää vaikuttamasta maailman asioihin (1. Johanneksen kirje 3:8). Kuvittele, miten erilainen maailma tuleekaan olemaan, kun Saatanan lietsoma ahneus, turmelus ja itsekkyys ovat menneisyyttä!