Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Herätkää!  |  Elokuu 2010

Mitä Jehovan todistajat uskovat?

Mitä Jehovan todistajat uskovat?

Jehovan todistajien uskonkäsitykset eivät ole salaisuus, sillä heidän kirjallisuuttaan on vapaasti saatavilla sadoilla kielillä. Seuraavassa on tiivistelmä joistakin heidän pääopetuksistaan.

1. Raamattu

Todistajat uskovat, että ”koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä” (2. Timoteukselle 3:16). Uskontotieteen apulaisprofessori Jason D. BeDuhn kirjoitti: ”Jehovan todistajat – – rakentavat uskonkäsityksensä ja toimintatapansa Raamatun raaka-aineista päättämättä ennakolta, mitä Raamatusta pitäisi löytyä.” Todistajat eivät tulkitse Raamattua saadakseen sen sopimaan omiin mieltymyksiinsä, vaan he mukauttavat näkemyksensä sen mukaisiksi. Samalla he tajuavat, että kaikkea siihen kirjoitettua ei pidä ymmärtää kirjaimellisesti. Esimerkiksi seitsemän luomispäivää ovat kuvaannollisia päiviä, joilla tarkoitetaan pitkiä ajanjaksoja (1. Mooseksen kirja 1:31; 2:4).

2. Luoja

Tosi Jumala on antanut itselleen nimen Jehova * (käytössä myös muoto Jahve, joka esiintyy muun muassa suomalaisissa kirkkoraamatuissa ja jota jotkut nykyajan oppineet pitävät parempana), joka erottaa hänet vääristä jumalista (Psalmit 83:18). Jumalan nimen heprealainen muoto esiintyy Raamatun alkutekstissä noin 7 000 kertaa. Jeesus tähdensi tuon nimen tärkeyttä mallirukouksessaan, kun hän sanoi: ”Pyhitetty olkoon sinun nimesi.” (Matteus 6:9, Kirkkoraamattu 1992.) Jumalalla on oikeus vaatia yksinomaista antaumusta, ja sen vuoksi todistajat eivät käytä palvonnassaan ikoneja eivätkä jumalankuvia (1. Johanneksen kirje 5:21).

”Isä on minua suurempi.” (Johannes 14:28.)

3. Jeesus Kristus

Hän on Pelastaja, ”Jumalan Poika” ja ”koko luomakunnan esikoinen” (Johannes 1:34; Kolossalaisille 1:15; Apostolien teot 5:31). Koska Jeesus on luotu, hän ei ole osa kolminaisuutta. Hän itse sanoi: ”Isä on minua suurempi.” (Johannes 14:28.) Jeesus eli taivaassa ennen maan päälle tuloaan, ja uhrikuolemansa ja ylösnousemuksensa jälkeen hän  palasi taivaaseen. Hän sanoikin: ”Kukaan ei tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johannes 14:6.)

4. Jumalan valtakunta

Jumalan valtakunta on todellinen taivaallinen hallitus, jolla on Kuningas – Jeesus Kristus – ja tällä Kuninkaalla 144 000 hallitsijatoveria, jotka ”on ostettu maasta” (Ilmestys 5:9, 10; 14:1, 3, 4; Daniel 2:44; 7:13, 14). He tulevat hallitsemaan maata, joka puhdistetaan kaikesta pahuudesta ja jossa tulee asumaan miljoonittain jumalaapelkääviä ihmisiä (Sananlaskut 2:21, 22).

5. Maapallo

Saarnaajan 1:4:ssä sanotaan: ”Maa pysyy ikuisesti.” (KR-1992.) Pahojen ihmisten tuhon jälkeen maapallo muutetaan paratiisiksi, jossa vanhurskaat ihmiset asuvat ikuisesti (Psalmit 37:10, 11, 29). Näin toteutuvat Jeesuksen rukouksessaan lausumat sanat: ”Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä.” (Matteus 6:10, KR-1992.)

6. Raamatun ennustukset

”Jumala – – ei voi valehdella.” (Titukselle 1:2.) Näin ollen hänen ennustuksensa käyvät aina toteen, mukaan lukien nykyisen maailman loppua koskevat Raamatun ennustukset (Jesaja 55:11; Matteus 24:3–14). Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 2:17:ssä kerrotaan, kuka säilyy elossa tulevasta tuhosta: ”Se, joka tekee Jumalan tahdon, pysyy ikuisesti.”

7. Maallinen valta

Jeesus sanoi: ”Maksakaa takaisin keisarille, mikä on keisarin, mutta Jumalalle, mikä on Jumalan.” (Markus 12:17.) Tämän mukaisesti Jehovan todistajat tottelevat maansa lakeja, kunhan ne eivät ole ristiriidassa Jumalan lakien kanssa (Apostolien teot 5:29; Roomalaisille 13:1–3).

”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.” (Matteus 24:14.)

8. Saarnaaminen

Jeesus ennusti, että ”tämä valtakunnan hyvä uutinen” saarnataan kaikkialla maapallolla ennen nykyisen maailman loppua (Matteus 24:14). Jehovan todistajille on kunnia saada osallistua tähän elämää pelastavaan työhön. On luonnollisestikin jokaisen oma asia, kuunteleeko hän vai ei. Raamatussa sanotaan: ”Joka tahtoo, ottakoon elämän vettä ilmaiseksi.” (Ilmestys 22:17.)

9. Kaste

Jehovan todistajat kastavat ainoastaan ne, jotka Raamattua perusteellisesti tutkittuaan haluavat palvella Jumalaa hänen todistajanaan (Heprealaisille 12:1). Nämä ihmiset vihkivät elämänsä Jumalalle ja käyvät sen vertauskuvaksi upotuskasteella (Matteus 3:13, 16; 28:19).

10. Jako pappeihin ja maallikoihin

Jeesus sanoi seuraajilleen: ”Te kaikki olette veljiä.” (Matteus 23:8.) Varhaiskristityillä, joihin myös Raamatun kirjoittajat kuuluivat, ei ollut pappisluokkaa, ja Jehovan todistajat noudattavat tätä Raamatussa viitoitettua mallia.

^ kpl 4 Nimi ”Jehova” ei ole Jehovan todistajien keksimä. Satoja vuosia sitten Jumalan nimestä käytettiin vastaavaa muotoa useissa ei-raamatullisissa kielissä, muun muassa englannissa ja saksassa. Ikävä kyllä jotkut nykyiset raamatunkääntäjät ovat korvanneet tuon nimen sellaisilla arvonimillä kuin ”Jumala” ja ”Herra” ja siten osoittaneet räikeää epäkunnioitusta Raamatun Tekijää kohtaan.