Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Herätkää!  |  Tammikuu 2010

 Raamatun näkökanta

Mikä on tuomiopäivä?

Mikä on tuomiopäivä?

Raamatussa kerrotaan, että Jumala ”on asettanut päivän, jona hänen tarkoituksensa on tuomita asuttu maa” (Apostolien teot 17:31). Monista on epämieluista ajatella, että he ylipäätään joutuisivat tuomittavaksi. Tuntuuko sinustakin siltä?

JOS ajatus tuomiosta tuntuu vastenmieliseltä, sinua voi lohduttaa tieto siitä, että tuomiopäivä on rakkaudellinen järjestely, joka tuo suuria siunauksia ihmissuvulle, myös niille, jotka ovat kuolleet (Matteus 20:28; Johannes 3:16). Miksi tuomiopäivää tarvitaan? Mitä silloin todellisuudessa tapahtuu?

Miksi tarpeen?

Asettaessaan ihmiset maan päälle Jumala ei tarkoittanut, että se olisi vain paikka, jossa heidät koeteltaisiin jossain muualla saatavaa tulevaa elämää varten. Hän loi ihmiset elämään maan päällä ikuisesti. Fyysisestä ja henkisestä täydellisyydestään huolimatta ensimmäinen pari kapinoi Jumalaa vastaan. Sen tähden he itse menettivät ikuisen elämän mahdollisuuden ja lisäksi saattoivat kaikki jälkeläisensä synnin ja kuoleman alaisuuteen. (1. Mooseksen kirja 2:15–17; Roomalaisille 5:12.)

Tuomiopäivä on tuhat vuotta kestävä ajanjakso, jonka aikana ihmisillä on tilaisuus saada takaisin se, minkä Aadam ja Eeva menettivät. * Kuten alussa lainatussa Apostolien tekojen 17:31:ssä sanotaan, tuomiopäivä tulee koskemaan ”asuttua maata”. Ne jotka saavat suotuisan tuomion, tulevat elämään maan päällä täydellisissä oloissa ikuisesti (Ilmestys 21:3, 4). Tuomiopäivän välityksellä Jumalan alkuperäinen tarkoitus ihmisten ja maapallon suhteen tulee siis toteutumaan.

Jumala on nimittänyt Tuomariksi Kristuksen Jeesuksen. Raamatussa sanotaan, että hän tulee tuomitsemaan ”elävät ja kuolleet” (2. Timoteukselle 4:1). Keitä ovat nuo ”elävät”? Entä miten kuolleet palaavat eloon ”asutun maan” päälle?

Jeesus tuomitsee ”elävät”

Olemme lähestymässä ennustettua nykyisen asiainjärjestelmän loppua, jolloin Jumala tuhoaa turmeltuneen ihmisyhteiskunnan kaikki ainekset ja hävittää jumalattomat. Ne jotka  säilyvät tuosta lopusta elossa, ovat niitä ”eläviä”, jotka tullaan tuomitsemaan. (Ilmestys 7:9–14; 19:11–16.)

Tuhatvuotisen tuomiopäivän aikana maata hallitsee Kristus Jeesus sekä 144 000 miestä ja naista, jotka on herätetty kuolleista taivaalliseen elämään. He palvelevat kuninkaina ja pappeina ja soveltavat Jeesuksen lunastusuhrin hyötyä kohottaen uskolliset ihmiset vähitellen fyysiseen ja henkiseen täydellisyyteen. (Ilmestys 5:10; 14:1–4; 20:4–6.)

Samaan aikaan Saatanaa ja demoneja estetään vaikuttamasta ihmisten toimintaan (Ilmestys 20:1–3). Tuomiopäivän lopussa Saatanan sallitaan kuitenkin koetella jokaisen elävän ihmisen uskollisuus. Ne jotka pysyvät uskollisina Jumalalle, ovat silloin läpäisseet kokeen, jossa Aadam ja Eeva epäonnistuivat, ja heidät katsotaan arvollisiksi elämään ikuisesti ennallistetussa maallisessa paratiisissa. Ne jotka päättävät kapinoida Jumalaa vastaan, tuhotaan lopullisesti. Samoin käy Saatanalle ja demoneille. (Ilmestys 20:7–9.)

”Kuolleiden” tuomitseminen

Raamatussa kerrotaan, että tuomiopäivän aikana kuolleet ”nousevat” esiin (Matteus 12:41). Jeesus sanoi: ”Tulee hetki, jolloin kaikki muistohaudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa harjoittaneet tuomion ylösnousemukseen.” (Johannes 5:28, 29.) Tässä ei viitata mihinkään kuolleiden aineettomiin sieluihin, sillä kuolleet eivät tiedä yhtään mitään eikä ihmisellä ole sielua, joka jäisi eloon hänen kuollessaan (Saarnaaja 9:5; Johannes 11:11–14, 23, 24). Jeesus herättää kuolemaan nukahtaneet ihmiset takaisin eloon maan päälle.

Kristuksen hallinnon alaisuudessa kuolleet herätetään paratiisimaan päälle.

Perustuuko ylösnousevien tuomio siihen, mitä he tekivät ennen kuolemaansa? Ei, sillä Raamattu opettaa, että ”se, joka on kuollut, on vapautunut synnistään” (Roomalaisille 6:7). Näin ollen ne, jotka herätetään kuolleista maan päälle, tuomitaan tuomiopäivän aikaisten ”tekojensa mukaan” samalla tavoin kuin nekin, jotka säilyvät elossa tämän järjestelmän lopusta (Ilmestys 20:12, 13). Sen mukaan, millaisiksi nuo teot lopulta osoittautuvat, ylösnousemuksesta tulee joko ikuiseen elämään johtava ylösnousemus tai tuhoon johtava ylösnousemus. Monet kuolleista herätetyt saavat ensimmäistä kertaa tietää Jehova Jumalasta ja siitä, mitä hän odottaa ihmisiltä ennen kuin antaa heille elämän. Heille annetaan mahdollisuus elää sopusoinnussa Jumalan tahdon kanssa ja saada ikuinen elämä maan päällä.

Ei syytä pelkoon

Tuomiopäivä tulee olemaan paitsi Jumalalta saatavan opetuksen aikaa myös aikaa, jolloin elossa olevat soveltavat oppimaansa käytäntöön ja nauttivat siunauksista, joita siitä seuraa. Kuvittele, miten onnellista onkaan saada olla jälleen yhdessä kuolleista herätettyjen läheisten kanssa ja kasvaa heidän rinnallaan inhimilliseen täydellisyyteen!

Kuvittele, miten onnellista onkaan saada olla jälleen yhdessä kuolleista herätettyjen läheisten kanssa!

Tuomiopäivän lopussa Jumala sallii Saatanan koetella ihmisluomusten uskollisuuden. Tämän ei kuitenkaan tarvitse herättää meissä levottomuutta tai pelkoa, sillä kaikki elossa olevat ovat silloin täysin valmiita loppukoetukseen. Tuomiopäivä on siis osa Jumalan tarkoituksen täyttymistä: hän tulee tekemään tyhjäksi kaikki Eedenin puutarhassa häntä vastaan syttyneen ensimmäisen kapinan seuraukset.

^ kpl 7 Raamatussa sana ”päivä” voi viitata eripituisiin ajanjaksoihin. Ks. esimerkiksi 1. Mooseksen kirjan 2:4.