Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Jehovan todistajat

suomi

Herätkää!  |  Marraskuu 2009

Olemme kaikki yhtä perhettä

Olemme kaikki yhtä perhettä

MITÄ ajattelet ihmisistä, joilla on eri ihonväri tai etninen tausta kuin itselläsi? Pidätkö heitä vertaisinasi? Valitettavasti monet suhtautuvat joihinkin rotuihin väheksyvästi. Eräässä hakuteoksessa rasismi määritellään seuraavasti: ”Käsitys, jonka mukaan ihmisen ominaispiirteet ja kyvyt määräytyvät ensisijaisesti rodun perusteella ja jokin tietty rotu on rodullisten erojen johdosta luonnostaan muita ylempi.”

Tämä näkemys on tuottanut paljon vahinkoa. Rodun ylemmyydellä on ”perusteltu siirtomaiden kohtelua ja toisten ihmisryhmien orjuuttamista”, kirjoittaa professori Wen-Shing Tseng. Hän jatkaa, että rodulla on myös ”puolusteltu yhteiskunnallista, taloudellista ja poliittista epätasa-arvoa”. (Handbook of Cultural Psychiatry.) Rotusyrjintä on monin paikoin maailmassa vielä nykyäänkin todellisuutta. Perustuvatko nämä vahingolliset käsitykset tosiasioihin? Mitä tiede ja Raamattu sanovat asiasta?

Tieteellisiä tosiasioita

Perinnöllisyystiede on vahvistanut, että rasismi perustuu harhakäsityksiin. Tutkittaessa eri maanosissa asuvia ihmisiä on todettu, että kahden satunnaisesti lähes mistä päin maailmaa tahansa valitun yksilön DNA:t eroavat toisistaan vain noin 0,5 prosentin osalta. * Lisäksi 86–90 prosenttia näistä eroista ilmenee rotujen sisällä, joten 0,5 prosentin vaihtelusta korkeintaan vain 14 prosenttia on rotujen välistä.

Koska ”ihmiset ovat geneettisesti homogeenisia” eli pohjimmiltaan samanlaisia, ”perinnöllisyystiede voi ja sen tulisi olla tärkeä väline sekä rotukysymyksen valaisemisessa että sen pois kitkemisessä”, kirjoittaa luonnontieteiden aikakauslehti Nature.

”Ihmiset ovat geneettisesti homogeenisia” eli pohjimmiltaan samanlaisia.

Ajatus ei ole uusi. Esimerkiksi Unesco julkaisi vuodesta 1950 lähtien sarjan antropologien, perinnöllisyystieteilijöiden ja sosiologien laatimia  lausuntoja taistelussaan rasismia vastaan. Silti rotusyrjintä vain jatkuu. Tosiasioiden tunteminen ei selvästikään riitä. On tavoitettava myös ihmisten sydän. ”Sydämestä lähtee pahoja järkeilyjä”, sanoi Jeesus Kristus (Matteus 15:19, 20).

Raamatun näkökanta

Raamattu on kirjoitettu sydämeen vetoavasti. Siinä esimerkiksi kerrotaan: ”[Jumala] teki yhdestä ihmisestä kaikki ihmisten kansakunnat asumaan koko maan pinnalla.” Mutta tämän tieteen kanssa yhtäpitävän totuuden lisäksi siinä sanotaan: ”Jumala ei ole puolueellinen, vaan jokaisessa kansakunnassa se, joka pelkää häntä ja toteuttaa vanhurskautta, on hänelle otollinen.” (Apostolien teot 10:34, 35; 17:26.) Eikö tämä herätäkin sydämessäsi lämpöä Jumalaa kohtaan? (5. Mooseksen kirja 32:4.)

Jehova Jumala haluaa, että ilmaisemme rakkautta häneen jäljittelemällä hänen ominaisuuksiaan. Efesolaiskirjeen 5:1, 2:ssa kehotetaan: ”Tulkaa – – Jumalan jäljittelijöiksi niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa edelleen rakkaudessa.” Rakkaudessa vaeltaminen merkitsee muun muassa sitä, että rakastamme ihmisiä kuten Jumala, riippumatta heidän ihonväristään tai etnisestä taustastaan (Markus 12:31).

Jumala ei hyväksy palvelijoikseen niitä, joiden sydän on täynnä vihaa, rotuennakkoluuloja ja muuta pahuutta (1. Johanneksen kirje 3:15). Lähestymme nopeasti aikaa, jolloin hän pyyhkäisee kaikki pahat ihmiset pois maan päältä. Jäljelle jäävät vain ne, jotka jäljittelevät hänen ominaisuuksiaan. Silloin ihmiskunta on aidosti yhtä perhettä, ilman fyysisiin tekijöihin perustuvia tai uskonnollisia jakaumia. (Psalmit 37:29, 34, 38.)

^ kpl 5 Näillä suhteellisen pienillä geneettisillä eroilla saattaa kuitenkin olla lääketieteellistä merkitystä, sillä jotkin sairaudet näyttävät kytkeytyvän perimään.