JEESUS puhui mahdollisuudesta elää uudelleen varmana asiana ja vakuutti opetuslapsilleen, että se toteutuisi. Hän lupasi, että hänen seuraajansa tulisivat perimään ikuisen elämän ”uudelleen luomisessa”. Mitä hän tarkoitti tällä? (Matteus 19:25–29.)

Luukkaan kirjoittamassa rinnakkaiskertomuksessa Jeesus sanoo opetuslasten saavan ikuisen elämän ”tulevassa asiainjärjestelmässä” (Luukas 18:28–30). Miksi Raamattu käyttää samasta asiasta näitä kahta eri nimitystä?

Tarkoituksena on ilmeisesti korostaa sitä, että Jehova Jumala toteuttaa varmasti alkuperäisen tarkoituksensa ihmiskunnan suhteen. Ihmisistä tulee yhtä täydellisiä kuin Aadam ja Eeva olivat ennen syntiinlankeemusta, ja he elävät ikuisesti. ”Tulevassa asiainjärjestelmässä” toteutuu siis Eedenin puutarhan kaltaisten paratiisillisten olojen ”uudelleen luominen”.

Paratiisi ennallistetaan

Ollessaan maan päällä Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan juuri sitä välikappaletta, jota Jumala käyttäisi vanhurskaiden olosuhteiden ennallistamiseksi maapallolle. Meidän tulisi rukoilla seuraavasti: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matteus 6:10.) Jumala on nimittänyt Poikansa tuon Valtakunnan johtoon, ja tämä hallitus huolehtii siitä, että koko maailmassa tulee vallitsemaan paratiisiolot Hänen tarkoituksensa mukaisesti.

Paratiisi menetettiin ensimmäisen ihmisparin tottelemattomuuden takia, mutta se tullaan ennallistamaan.

Raamatussa sanotaan tuosta Hallitsijasta: ”Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja ruhtinasvalta tulee olemaan hänen hartioillaan. Ja hänen nimensä on – – Rauhan Ruhtinas. Ruhtinasvallan runsaudella ja rauhalla ei ole loppua.” (Jesaja 9:6, 7.) Miten Jumalan tahto toteutetaan tämän ruhtinasvallan alaisuudessa?

Raamatussa vastataan: ”Noiden kuninkaiden päivinä taivaan Jumala pystyttää valtakunnan, joka ei ikinä tuhoudu. Eikä sitä valtakuntaa anneta millekään toiselle kansalle. Se murskaa kaikki nämä valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti.” (Daniel 2:44.)

Seuraavilla sivuilla olevat raamatunjakeet kuvailevat niitä olosuhteita, jotka vallitsevat maan päälle ennallistetussa paratiisissa ”uudelleen luomisessa”, kun Jumalan Poika käyttää ruhtinasvaltaa Isänsä Valtakunnassa.

 Elämä paratiisissa

Kuolleet herätetään

”Tulee hetki, jolloin kaikki muistohaudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin.” (Johannes 5:28, 29.)

”Tulee olemaan ylösnousemus, sekä vanhurskaiden että epävanhurskaiden.” (Apostolien teot 24:15.)

Ei sairauksia, vanhuutta eikä kuolemaa

”Silloin avautuvat sokeiden silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa kiipeää kuin jalohirvi ja mykän kieli huutaa ilosta.” (Jesaja 35:5, 6.)

”Jumala itse on heidän kanssaan. Ja hän pyyhkii pois kaikki kyyneleet heidän silmistään, eikä kuolemaa enää ole, eikä surua eikä valitushuutoa eikä kipua enää ole. Entiset ovat kadonneet.” (Ilmestys 21:3, 4.)

 Runsaasti ravitsevaa ruokaa

”Maa on antava satonsa; Jumala, meidän Jumalamme, tulee siunaamaan meitä.” (Psalmit 67:6.)

”Maassa tulee olemaan yltäkylläisesti viljaa, vuorten huipulla on runsaus.” (Psalmit 72:16.)

Kunnollisia asuntoja ja mieluisaa työtä kaikille

”He totisesti rakentavat taloja ja asuvat niissä ja istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmän. He eivät rakenna toisen asuttavaksi, he eivät istuta toisen syötäväksi.” (Jesaja 65:21, 22.)

 Ei enää rikollisuutta, väkivaltaa eikä sotia

”Jumalattomat puolestaan karsitaan pois maasta.” (Sananlaskut 2:22.)

”Heidän on taottava miekkansa auranvantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansakunta ei nosta miekkaa kansakuntaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotaa.” (Jesaja 2:4.)

Rauha ja turvallisuus

”He todella asuvat turvassa kenenkään saattamatta heitä vapisemaan.” (Hesekiel 34:28.)

”[He] eivät tee vahinkoa eivätkä tuota turmiota koko pyhällä vuorellani, sillä maa on oleva täynnä Jehovan tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren.” (Jesaja 11:9.)

Miten hienoa onkaan elää, kun olot ovat tällaiset joka puolella maailmaa ja kaikki ihmiset rakastavat Jumalaa ja lähimmäisiään! (Matteus 22:37–39.) Voimme olla varmoja, että kaikki Jumalan lupaukset täyttyvät silloin. ”Olen puhunut sen”, hän sanoo, ”minä myös teen sen.” (Jesaja 46:11.)

Jehova Jumalasta ja hänen lupaamastaan uudesta maailmasta on paljon muutakin opittavaa. Esimerkiksi mitä todisteita meillä on siitä, että uusi maailma on käsillä? Millä tavalla Jumalan valtakunta korvaa kaikki muut hallitukset? Mitkä tapahtumat edeltävät sitä? Jehovan todistajat auttavat sinua mielellään saamaan vastauksen näihin kysymyksiin (ks. lisätietoja s. 32).

Ihmiset ovat kautta vuosisatojen kaivanneet vanhurskasta uutta maailmaa, ja pian sen aika koittaa. Valtaenemmistölle kuolleista ihmisistä kuolema ei ole loppu. Uusi elämä ei ole ainoastaan mahdollista, vaan se on Jumalan tahto. Kuoleman jälkeen on tosiaan elämää! Se on ”todellista elämää”, ja se on vielä edessämme (1. Timoteukselle 4:8; 6:19).