JOTTA hyväksikäytön voisi saada loppumaan, täytyy tietää, milloin sitä esiintyy. Monissa aihettamme käsittelevissä kirjoissa asiantuntijat ovat luetelleet kymmeniä seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertovia merkkejä, joiden esiintymistä vanhemmat voivat tarkkailla. Niitä ovat esimerkiksi: lapsi valittaa tuntevansa kipua virtsatessaan tai ulostaessaan, sukupuolielinten tulehdukset, pintahaavat tai muunlaiset vammat sukupuolielinten alueella, vuoteenkastelun äkillinen alkaminen, ruokahalun häviäminen tai muunlainen syömisen häiriintyminen, varhainen seksuaalinen käyttäytyminen, äkillinen esimerkiksi kouluun tai joihinkin kodin osiin kohdistuva pelko, pakokauhun valtaan joutuminen aika ajoin, voimakas riisuuntumisen pelko, pelko yksin jäämisestä jonkun tutun ihmisen kanssa sekä haavojen ja vammojen aiheuttaminen itselle.

On kuitenkin varottava tekemästä hätäisiä johtopäätöksiä. Useimmat näistä oireista eivät sellaisenaan välttämättä merkitse sitä, että lapsi on joutunut seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Jokainen niistä voi olla merkkinä jostakin muusta ongelmasta. Jos kuitenkin ilmenee levottomuutta herättäviä oireita, on hyvä ottaa asia varovasti puheeksi ja aloittaa sanomalla lapselleen vaikkapa näin: ”Jos joku koskee sinuun sillä tavoin, että se ei tunnu sinusta mukavalta, niin älä unohda, että voit aina kertoa minulle, ja minä teen voitavani suojellakseni sinua. Onko sinulle joskus tapahtunut jotakin sellaista?” (Sananlaskut 20:5.)

Jos lapsesi paljastaa joutuneensa hyväksikäytön uhriksi, sinusta epäilemättä tuntuu sen jälkeen hyvin pahalta. Tulee kuitenkin muistaa: se, millä tavoin suhtaudut asiaan, tulee vaikuttamaan suuresti siihen, miten hyvin lapsesi kykenee tointumaan. Lapsesi on kantanut sietämätöntä taakkaa, ja hän tarvitsee sinua ja sitä voimaa, jota sinulla aikuisena ihmisenä on, tämän taakan nostamiseksi pois hänen hartioiltaan. Kiitä lastasi siitä, että hän on ollut niin rohkea, että on kertonut sinulle, mitä on tapahtunut. Vakuuta lapsellesi yhä uudelleen, että teet parhaasi suojellaksesi häntä, että hyväksikäyttö ei ollut hänen syytään vaan hyväksikäyttäjän syytä, että hän ei ole ”paha” ja että rakastat häntä.

Jotkut juristit antavat sen neuvon, että hyväksikäytöstä pitäisi mahdollisimman pian ilmoittaa viranomaisille. Joissakin maissa voi jo oikeusjärjestelmä vaatia sitä. Toisissa maissa oikeusjärjestelmä voi kuitenkin olla sellainen, että tällaista asiaa kannattaa vain harvoin viedä eteenpäin oikeusjuttuna.

Miten menetellä siinä tapauksessa, että hyväksikäyttäjä onkin oma, rakas aviomies? On perin murheellista, että monet naiset eivät tällaisessa tapauksessa ryhdy päättäväisiin toimiin. Ei tietenkään ole helppoa hyväksyä sellaista inhottavaa tosiasiaa, että oma mies on käyttänyt lasta hyväksi. Tunnesiteet ja jopa taloudellinen riippuvuus voivat osoittautua liian voimakkaiksi. Vaimo voi myös tajuta, että jos hän ilmoittaisi viranomaisille, mies menettäisi perheensä, työpaikkansa ja maineensa. * Todellisuudessa mies ehkä jo niittää sitä, mitä on kylvänyt (Galatalaisille 6:7). Toisaalta jos syyttömiä lapsia ei uskota eikä suojella, he ovat vaarassa menettää vielä paljon enemmän. Kysymyksessä on koko heidän tulevaisuutensa. Heillä ei ole samanlaisia voimavaroja kuin on aikuisilla. Järkyttävät kokemukset ovat voineet jättää heihin lähtemättömät jälkensä. Heitä täytyy kohdella hienotunteisesti, ja he ansaitsevat sen (vrt. 1. Mooseksen kirja 33:13, 14).

Vanhempien täytyy siksi yrittää kaikin järkevin keinoin suojella lapsiaan! Monet vastuuntuntoiset vanhemmat haluavat etsiä hyväksikäytetylle lapselleen apua ammattiauttajalta. Sinun tulee menetellä ammattiauttajaa valitessasi samalla tavoin kuin menettelet valitessasi lääkäriä: varmistautua myös siitä, että tämä kunnioittaa uskonnollista vakaumustasi. * Auta lastasi kokoamaan itsetuntonsa palaset uudelleen sen rakkauden avulla, jota haluat jatkuvasti osoittaa hänelle yltäkyllin.

^ kpl 6 Todellisuudessa hyväksikäyttäjällä on jo ennestään ongelmia ja hän tarvitsee kipeästi apua. Siinäkin tapauksessa, että hyväksikäyttäjä pyytää anteeksi, hänen puolisonsa saattaa kysyä itseltään: miksi hän tunnusti vasta sen jälkeen, kun hänen uhrinsa oli antanut hänet ilmi?

^ kpl 7 Esimerkiksi joutuessaan verensiirtokysymyksen eteen Jehovan todistajat varmistautuvat siitä, että heitä hoitava lääkäri kunnioittaa heidän uskonnollista vakaumustaan.