Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Jehovan todistajien vuosikirja 2016

 INDONESIA

Lähetystyöntekijöitä saapuu lisää

Lähetystyöntekijöitä saapuu lisää

Indonesian oikeusministeriö rekisteröi Jehovan todistajien laillisen yhdistyksen, Raamatuntutkijain Seuran, virallisesti 9. heinäkuuta 1964. Mutta ennen kuin veljet saattoivat nauttia täydestä uskonnonvapaudesta, heidän täytyi rekisteröityä uskontoasiain ministeriössä. Tämä virasto kuunteli alaisuudessaan toimivaa kristilliselle yhteisölle ohjausta antavaa direktoraattia, jonka henkilökunta koostui Jehovan todistajia kiihkeästi vastustavista kovan linjan protestanteista.

Eräänä päivänä muuan veli tapasi ylemmän virkamiehen, joka työskenteli läheisesti uskontoasiain ministerin kanssa. Nuo kaksi miestä huomasivat olevansa kotoisin samasta kylästä, joten he kävivät vilkkaan keskustelun omalla murteellaan. Kun veli kertoi niistä ongelmista, joita todistajilla oli kristilliselle yhteisölle ohjausta antavan direktoraatin kanssa, tuo virkamies järjesti niin,  että kolme veljeä saattoi tavata itse ministerin, joka oli miellyttävä ja sympaattinen muslimi. Ministeri antoikin 11. toukokuuta 1968 virallisen säädöksen, jossa Jehovan todistajat tunnustettiin uskonnoksi ja jossa vahvistettiin heidän oikeutensa suorittaa työtään Indonesiassa.

Lisäksi tuo ylempi virkamies tarjoutui ohittamaan direktoraatin, niin että ulkomaalaiset todistajat pystyivät hankkimaan lähetystyöntekijäviisumeita. Tämän oikeudenmukaisen hallintoviranomaisen avulla Indonesiaan pääsi muutaman seuraavan vuoden aikana 64 lähetystyöntekijää.

Vuonna 1968 noin 300 lähetystyöntekijää ja erikoistienraivaajaa sekä enemmän kuin 1 200 julistajaa vei hyvää uutista Indonesian jokaiseen kolkkaan. Lähetystyöntekijät antoivat arvokasta valmennusta paikallisille veljille ja sisarille. Tämä joudutti heidän hengellistä edistymistään. Valmennus oli ajankohtaista, koska vainon myrskyisät aallot olivat nopeasti lähestymässä.

”Joululahja” papeille

Vuonna 1974 kristilliselle yhteisölle ohjausta antava direktoraatti jatkoi pitkällistä kampanjaansa Jehovan todistajien kieltämiseksi. Tuon osaston pääjohtaja kirjoitti uskontoasiain ministeriön jokaiseen aluetoimistoon. Kirjeessään hän väitti virheellisesti, että Jehovan todistajia ei ollut laillisesti tunnustettu. Hän yllytti paikallisia viranomaisia toimimaan todistajia vastaan aina, kun nämä aiheuttaisivat heille ”vaikeuksia”. Tämä oli heikosti verhottu kehotus vainota Jehovan kansaa. Suurin osa viranomaisista ei piitannut ohjeesta, mutta jotkut tarttuivat tilaisuuteen kieltää kokoukset ja talosta taloon -saarnaaminen.

Eräässä sanomalehdessä ilmoitettiin Jehovan todistajia koskevasta kiellosta 24. joulukuuta 1976.

Samoihin aikoihin Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) suunnitteli pitävänsä kansainvälisen kokouksen  Jakartassa. Tämä suunnitelma oli paikallisten muslimien mielestä provosoiva ja aggressiivinen. Koska uskonnolliset jännitteet kasvoivat, WCC peruutti kokouksen. Kristillisestä käännytystyöstä oli kuitenkin tullut polttava kysymys, ja monet poliitikot olivat hermostuneita. Kuten arvata saattaa, papisto yritti vierittää syyn Jehovan todistajille valittamalla kovaan ääneen heidän saarnaamistoiminnastaan. Tämän johdosta yhä useammat viranomaiset näkivät todistajat kielteisessä valossa.

Samalla kun uskonnolliset jännitteet lisääntyivät entisestään, Indonesia miehitti joulukuussa 1975 portugalilaisten entisen siirtomaan Itä-Timorin (joskus Timor-Leste). Seitsemän kuukautta myöhemmin Itä-Timor liitettiin Indonesiaan, mikä lisäsi isänmaallista kiihkoa koko kansassa. Veljet pysyivät poliittisesti puolueettomina ja kieltäytyivät ottamasta osaa sotapalvelukseen ja tervehtimästä lippua. Tällainen kanta nostatti ylempien sotilaskomentajien vihan. (Matt. 4:10; Joh. 18:36.) Valmistautuessaan viimeistelemään voittoansa papisto vaati äänekkäästi hallitusta toimimaan todistajia vastaan. Lopulta joulukuun keskivaiheilla vuonna 1976 papisto sai ”joululahjansa” – hallitus ilmoitti, että Jehovan todistajien toiminta oli kielletty.