Ajattelehan seuraavaa paradoksia: Eräässä teollisuusmaassa yli 90 prosenttia ihmisistä sanoo tuntevansa itsensä joko erittäin onnelliseksi tai melko onnelliseksi. Kuitenkin tuossa maassa kolme kymmenestä käytetyimmästä lääkkeestä määrätään masennukseen. Saman maan asukkaista 91 prosenttia pitää myös perhe-elämäänsä tyydyttävänä. Silti lähes puolet avioliitoista päättyy eroon!

Eräästä tutkimuksesta, johon osallistui ihmisiä 18 maasta – näiden maiden väestö edustaa suunnilleen puolta maapallon väestöstä – ilmenee, että ”pessimistinen näkemys tulevaisuudesta näyttää varjostavan suurta osaa maailmasta”. Näin ollen on ilmeistä, että monien elämä ei ole täysin tyydyttävää. Miten on sinun laitasi? Tämän kirjasen tarkoitus on auttaa sinua tekemään elämästäsi todella tyydytystä tuottavaa.