Elämäsi voi tuottaa tyydytystä, jos kehität ystävyyssuhdetta Jumalaan

ABRAHAM, joka oli huomattava uskon mies Raamatun historiassa, jätti vauraassa Urin kaupungissa viettämänsä mukavan elämän. Viivyttyään jonkin aikaa Haranissa hän eli loppuelämänsä paimentolaisena ja asui teltoissa ilman vakituista asuinpaikkaa. (1. Mooseksen kirja 12:1–3; Apostolien teot 7:2–7; Heprealaisille 11:8–10.) Hänestä kuitenkin kerrotaan: ”Abraham veti viimeisen hengähdyksensä ja kuoli hyvässä vanhuusiässä, vanhana ja päivistä kylläisenä.” (1. Mooseksen kirja 25:8.) Miksi hänen elämänsä oli niin tyydytystä tuottava? Hän ei ollut vain vanha mies, joka tunsi kuolinvuoteellaan tyytyväisyyttä sen vuoksi, mitä oli saanut aikaan elämässään. Abrahamia kutsuttiin myöhemmin ”Jehovan ystäväksi”, sillä hän osoitti huomattavaa uskoa Jumalaan (Jaakobin kirje 2:23; Jesaja 41:8). Abrahamin elämän teki tyydytystä tuottavaksi se merkityksellinen suhde, jota hän ylläpiti Luojaansa.

Voiko sinun elämäsi tuottaa jopa suurempaa tyydytystä kuin Abrahamin elämä tuotti?

2 Sinäkin voit elää merkityksellistä ja tyydytystä tuottavaa elämää – niin kuin Abraham noin 4000 vuotta sitten – jos kehität ystävyyssuhdetta Jumalaan. Ajatus maailmankaikkeuden Luojan ystävyydestä voi tuntua sinusta suorastaan käsittämättömältä, mutta se on mahdollista. Miten? Sinun on opittava tuntemaan hänet ja rakastamaan häntä (1. Korinttilaisille 8:3; Galatalaisille  4:9). Tällainen suhde Luojaan voi johtaa siihen, että elät rikasta ja tyydytystä tuottavaa elämää.

3 Jehova on antanut opastusta onnellista elämää varten niille, jotka haluavat ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen lunastusuhrin (Jesaja 48:17). Muista, että Aadam kapinoi Jumalaa vastaan päättämällä itse, mikä on hyvää ja mikä pahaa. Vaikka Jehova Poikansa lunastusuhrin välityksellä osti ihmisperheen ja avasi näin heille tien pois synnin ja kuoleman orjuudesta, jokaisen on yksilönä otettava vastaan tuo uhri ja lakattava asettamasta omia normeja, jotka määrittävät hyvän ja pahan. Meidän on alistuttava niihin lakeihin ja periaatteisiin, jotka Jumala antaa niille, jotka ottavat vastaan Jeesuksen lunastusuhrin.

”Saatathan minut tuntemaan tiesi”

4 Kun jatkat Raamatun tutkimista ja sovellat sen periaatteita, opit epäilemättä ymmärtämään Jumalan hyvän ja pahan mittapuun arvon (Psalmit 19:7–9). Haluat sanoa Jehovalle hänen profeettansa Mooseksen tavoin: ”Nyt, pyydän, jos olen saanut suosion silmissäsi, saatathan minut tuntemaan tiesi, että tuntisin sinut.” (2. Mooseksen kirja 33:13; Psalmit 25:4.) Raamatun periaatteet ohjaavat sinua sellaisten ongelmien ratkaisemisessa, joita nämä ”kriittiset ajat, joista on vaikea selviytyä”, tuovat tullessaan (2. Timoteukselle 3:1). Ymmärryksesi lisääntyy, minkä vuoksi opit tuntemaan Jehovan paremmin ja ystävyytesi häneen vahvistuu.

5 Abraham kuoli ”vanhana ja päivistä kylläisenä”, mutta niin kauan kuin ihmisen on kuoltava, elämä on liian lyhyt. Meillä kaikilla on synnynnäinen halu elää, olemmepa miten vanhoja tahansa. Tämä johtuu siitä, että ”iankaikkisuuden hän [Jumala] on pannut heidän sydämeensä; mutta niin on, ettei ihminen käsitä tekoja, jotka Jumala on tehnyt, ei alkua eikä loppua” (Saarnaaja 3:11, vuoden 1938 kirkkoraamattu). Edes ikuinen elämä ei ole riittävän pitkä aika päästäksemme perille kaikista Jehovan luomisteoista. Jehovan suurenmoisissa töissä riittää tarkkailtavaa ja tutkittavaa rajattomasti, ja ne tuottavat loputonta nautintoa! (Psalmit 19:1–4; 104:24; 139:14.)

6 Sinua ei ehkä houkuttele ajatus ikuisesta elämästä, jos pitäisi elää maan päällä, joka on täynnä nykyisten kaltaisia ongelmia. Mutta ei syytä huoleen. Raamattu lupaa: ”Hänen lupauksensa mukaan me odotamme  uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus asuu.” (2. Pietarin kirje 3:13.) Ilmaus ”uudet taivaat” viittaa uuteen taivaalliseen hallitukseen – Jumalan valtakuntaan, joka tulee hallitsemaan koko maapalloa. ”Uusi maa” on uusi yhteiskunta, jonka muodostavat tuon Valtakunnan hallintoon alistuvat ihmiset. Jehova toteuttaa tämän ryhtymällä pian toimiin niitä vastaan, jotka ”turmelevat maata”. (Ilmestys 11:18; 2. Pietarin kirje 3:10.)

7 Miten pian? Jeesus sanoi, että ”asiainjärjestelmän päättymisen tunnusmerkkiin” kuuluisi kansojen välisiä sotia, ”nälänhätää ja maanjäristyksiä paikassa toisensa jälkeen”, ”ruttotauteja” ja ”laittomuuden lisääntyminen” (Matteus 24:3–13; Luukas 21:10, 11; 2. Timoteukselle 3:1–5). Sitten hän ennusti: ”Kun näette näiden tapahtuvan, tietäkää, että Jumalan valtakunta on lähellä.” (Luukas 21:31.) Jehovan aika tuhota jumalattomat lähestyy tosiaankin nopeasti. *

8 ”Jumalan, Kaikkivaltiaan, suuren päivän” jälkeen, kun Jehova on puhdistanut maan pahuudesta, maapallo muutetaan paratiisiksi (Ilmestys 16:14, 16; Jesaja 51:3). Silloin ”vanhurskaat saavat omistaa maan, ja he asuvat siinä ikuisesti” (Psalmit 37:29). Mutta entä ne, jotka ovat kuolleet? ”Älkää ihmetelkö tätä”, Jeesus sanoi, ”sillä tulee hetki, jolloin kaikki muistohaudoissa olevat kuulevat hänen äänensä ja tulevat esiin, hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, pahaa harjoittaneet tuomion ylösnousemukseen.” (Johannes 5:28, 29.) Jehova, joka on kiinnostunut jokaisesta yksilöstä, haluaa tuoda kuoleman unessa nukkuvat takaisin eloon. Tiedemiehet voivat yrittää kloonata ihmisiä geenimanipulaation avulla, mutta Luojan ei tarvitse turvautua kloonaukseen. Hän pystyy muistamaan jokaisen lunastuskelpoisen ihmisen kaikki yksityiskohdat ja tuomaan heidät takaisin eloon. Sinulla on tosiaankin mahdollisuus tavata kuolleet rakkaasi paratiisimaan päällä!

 9 Millaista elämä paratiisissa tulee olemaan? Maapallo on silloin täynnä onnellisia miehiä ja naisia, jotka ylistävät Luojaa yhteen ääneen. ”Yksikään siellä asuva ei sano: ’Minä olen sairas.’” (Jesaja 33:24; 54:13.) Kukaan ei joudu kokemaan vahingollista stressiä tai kärsimään tunne-elämän häiriöistä ja henkisistä sairauksista. Kaikilla on runsaasti syötävää, ja jokainen saa iloa merkityksellisestä työstä, jota tehdään sopusoinnussa Jumalan tarkoituksen kanssa. (Psalmit 72:16; Jesaja 65:23.) He nauttivat rauhasta eläinten kanssa, rauhasta toisten ihmisten kanssa ja ennen kaikkea ”rauhasta Jumalan kanssa” (Roomalaisille 5:1; Psalmit 37:11; 72:7; Jesaja 11:6–9).

10 Mitä sinun täytyy tehdä, jotta voisit päästä tuohon paratiisiin ja saisit elää elämää, joka tuottaa täydellistä tyydytystä? Jeesus Kristus sanoi: ”Tämä merkitsee ikuista elämää, että he hankkivat sinun tuntemustasi, ainoan tosi Jumalan, ja hänen tuntemustaan, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Johannes 17:3.) Hanki siis edelleen tietoa Jehovasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, niin saat tietää, mitä Jumala odottaa sinulta. Silloin voit miellyttää Jehova Jumalaa, minkä ansiosta elämäsi voi tuottaa mitä suurinta tyydytystä.

^ kpl 7 Lisätietoa tästä profetiasta on kirjan Mitä Raamattu todella opettaa luvussa 9. Julk. Jehovan todistajat.