VOI, VOI! Mitä kansa nyt tekee? Se rukoilee vasikkaa. Miksi se tekee niin?

Kun Mooses viipyy vuorella kauan aikaa, kansa sanoo: ’Me emme tiedä, mitä Moosekselle on tapahtunut. Tehdään siis itsellemme jumala, joka johdattaa meidät pois tästä maasta.’

’Hyvä on’, sanoo Mooseksen veli Aaron. ’Ottakaa kultaiset korvarenkaanne ja tuokaa ne minulle.’ Kansan tehtyä näin Aaron sulattaa korut ja tekee niistä kultaisen vasikan. Ja kansa sanoo: ’Tämä on meidän Jumalamme, joka johdatti meidät pois Egyptistä!’ Sitten israelilaiset pitävät suuret juhlat ja palvovat kultaista vasikkaa.

Kun Jehova näkee tämän, hän vihastuu. Hän sanoo Moosekselle: ’Mene kiireesti alas. Kansa tekee jotain hyvin pahaa. Se on unohtanut minun lakini ja kumartaa kultaista vasikkaa.’

Mooses kiiruhtaa alas vuorelta. Ja kun hän tulee lähelle, niin mitä hän näkeekään! Kansa laulaa ja tanssii kultaisen vasikan ympärillä. Mooses on niin vihainen, että hän heittää maahan ne kaksi kivitaulua, joissa on lait, ja ne menevät säpäleiksi. Sitten hän käy käsiksi kultaiseen vasikkaan ja sulattaa sen. Lopuksi hän jauhaa sen tomuksi.

Kansa on menetellyt erittäin pahoin. Siksi Mooses käskee joitakuita miehiä ottamaan miekkansa. ’Niiden pahojen ihmisten, jotka palvoivat kultaista vasikkaa, täytyy kuolla’, sanoo Mooses. Ja niin miehet surmaavat 3000 ihmistä. Eikö tämä osoita, että meidän on oltava tarkkoja siinä, että palvomme vain Jehovaa emmekä vääriä jumalia?