Vedenpaisumuksessa säilyi elossa vain kahdeksan ihmistä, mutta ennen pitkää he olivat lisääntyneet moniksi tuhansiksi. 352 vuotta vedenpaisumuksen jälkeen syntyi Abraham. Saamme tietää, miten Jumala piti lupauksensa antamalla Abrahamille Iisak-nimisen pojan. Iisakin kahdesta pojasta Jumala valitsi Jaakobin.

Jaakobilla oli iso perhe, johon kuului kaksitoista poikaa ja muutama tytär. Pojista kymmenen vihasi nuorempaa veljeään Joosefia ja myi hänet orjaksi Egyptiin. Myöhemmin Joosefista tuli tärkeä hallitusmies Egyptissä. Kun alkoi ankara nälänhätä, Joosef koetteli veljiään nähdäkseen, oliko heidän sydämensä muuttunut. Lopulta Jaakobin koko perhe – israelilaiset – muutti Egyptiin. Tämä tapahtui 290 vuotta Abrahamin syntymän jälkeen.

Israelilaiset asuivat Egyptissä seuraavat 215 vuotta. Joosefin kuoltua heistä tuli orjia. Aikanaan syntyi Mooses, ja Jumala käytti häntä vapauttamaan israelilaiset Egyptistä. TOISESSA osassa tarkastellaan kaikkiaan 857 vuoden pituista ajanjaksoa.