1, 2. Mitä monet miettivät?

TSUNAMI pyyhkäisee kylän maan tasalle. Syöpä vie kolmelta pieneltä lapselta äidin. Aseistautunut opiskelija avaa tulen koulussa ja tappaa useita ihmisiä.

2 Monet miettivät, miksi tällaisia järkyttäviä asioita tapahtuu ja miksi maailmassa on niin paljon vihaa ja kärsimystä. Oletko sinäkin joskus miettinyt sitä?

3, 4. a) Mitä Habakuk kysyi Jehovalta? b) Mitä Jehova vastasi hänelle?

3 Nekin jotka uskovat lujasti Jumalaan, voivat joskus miettiä, miksi maailmassa on niin paljon pahuutta. Raamatussa kerrotaan, että esimerkiksi profeetta Habakuk kysyi Jehovalta: ”Minkä vuoksi sinä annat minun nähdä pahuutta? Miksi suvaitset sortoa? Miksi edessäni on tuhoa ja väkivaltaa? Ja miksi on niin paljon kiistaa ja riitaa?” (Habakuk 1:3.)

4 Habakukin 2:2, 3:ssa kerrotaan, mitä Jehova vastasi Habakukille. Hän lupasi, että hän tulisi korjaamaan tilanteen. Jehova rakastaa ihmisiä hyvin paljon. Raamatussa sanotaan, että hän välittää meistä (1. Pietarin kirje 5:7, alaviite). Kärsimysten näkeminen tuntuu hänestä vielä paljon pahemmalta kuin meistä ihmisistä (Jesaja 55:8, 9). Miksi maailmassa sitten on niin paljon kärsimystä?

MIKSI ON NIIN PALJON KÄRSIMYSTÄ?

5. Mitä jotkut uskonnolliset johtajat sanovat kärsimyksistä? Mitä Raamattu opettaa?

5 Jotkut papit ja uskonnolliset johtajat puhuvat kärsimyksistä  aivan kuin ne olisivat Jumalan tahto. He saattavat sanoa, että Jumala on määrännyt ennalta kaiken, mitä ihmiselle tapahtuu, ja että Jumalan tiet ovat tutkimattomat. Tai kun pieni lapsi kuolee, he saattavat sanoa, että Jumala tarvitsi taivaaseen pienen enkelin. Se ei kuitenkaan ole totta. Jehova ei koskaan aiheuta mitään pahaa. Raamatussa sanotaan: ”On mahdotonta ajatella, että tosi Jumala tekisi pahaa ja että Kaikkivaltias toimisi väärin!” (Job 34:10.)

6. Miksi monet pitävät Jumalaa syyllisenä maailman kärsimyksiin?

6 Miksi monet pitävät Jumalaa syyllisenä maailman kärsimyksiin? Koska he luulevat hänen olevan maailman hallitsija. Mutta kuten opimme luvusta 3, tätä maailmaa hallitsee todellisuudessa Saatana.

7, 8. Miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä?

7 Raamatussa sanotaan, että ”koko maailma on Paholaisen vallassa” (1. Johanneksen kirje 5:19). Saatana on julma ja säälimätön hallitsija, ja hän ”eksyttää koko maata” (Ilmestys 12:9). Monista ihmisistä on tullut hänen kaltaisiaan. Se on yksi syy, miksi maailmassa on niin paljon vihaa, valheita ja pahuutta.

8 Toinen syy, miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä, on se, että kaikki ihmiset ovat perineet Aadamilta ja Eevalta syntisyyden eli taipumuksen toimia väärin. Sen vuoksi ihmiset aiheuttavat kärsimystä toisilleen. He haluavat usein korottaa itsensä toisten yläpuolelle, ja se on johtanut sotiin, konflikteihin ja toisten alistamiseen. (Saarnaaja 4:1; 8:9.) Kolmas syy kärsimyksiin ovat ”odottamattomat tapahtumat” (Saarnaaja 9:11). Ihminen voi joutua onnettomuuteen tai hänelle voi tapahtua jotain pahaa yksinkertaisesti sen vuoksi, että hän sattuu olemaan väärässä paikassa väärään aikaan.

9. Miksi Jehovalla täytyy olla hyvä syy siihen, että hän ei estä ihmisten kärsimyksiä?

 9 Kärsimykset eivät siis koskaan ole Jehovan aiheuttamia. Sodat, rikokset ja ihmisten alistaminen eivät ole hänen syytään. Hän ei myöskään aiheuta maanjäristyksiä, hirmumyrskyjä tai muita luonnononnettomuuksia. Saatat silti miettiä: ”Jos Jehova on kerran koko kaikkeuden voimakkain persoona, niin miksi hän ei estä kauheita asioita tapahtumasta?” Olemme jo oppineet, että Jehova rakastaa meitä hyvin paljon. Voimme siksi olla varmoja siitä, että hänellä on hyvät syyt siihen, miksi hän on antanut kärsimysten jatkua. (1. Johanneksen kirje 4:8.)

MIKSI JUMALA ON SALLINUT KÄRSIMYKSIÄ?

10. Mistä Saatana syytti Jehovaa?

10 Saatana kyseenalaisti Eedenin puutarhassa Jehovan oikeuden hallita. Hän valehteli Aadamille ja Eevalle ja väitti, että Jumala oli huono hallitsija, joka ei halunnut heidän parastaan. Hän halusi heidän uskovan, että heidän olisi parempi olla hänen alaisuudessaan ja että he eivät tarvitsisi Jumalaa. (1. Mooseksen kirja 3:2–5.) (Ks. loppuviite 26.)

11. Mikä kysymys herää?

11 Aadam ja Eeva päättivät kapinoida Jehovaa vastaan. He ajattelivat, että heillä oli oikeus päättää itse, mikä on oikein ja mikä väärin. He olivat kuitenkin väärässä. Vain Jehova tietää, mikä on ihmisille parasta. Mutta miten Jehova voisi tehdä sen selväksi kaikille?

12, 13. a) Miksi Jehova ei tuhonnut Aadamia ja Eevaa heti heidän kapinansa jälkeen? b) Miksi Jehova on antanut Saatanan hallita maailmaa ja ihmisten kokeilla erilaisia hallintojärjestelmiä?

12 Jehova ei tuhonnut Aadamia ja Eevaa heti heidän kapinansa jälkeen, vaan antoi heille aikaa hankkia lapsia.  Aadamin ja Eevan jälkeläiset saisivat mahdollisuuden valita, haluaisivatko he hallitsijakseen Jehovan vai Saatanan. Jehovan tahto oli, että maapallo olisi lopulta täynnä Aadamin ja Eevan täydellisiä jälkeläisiä, ja se toteutuisi, vaikka Saatana kuinka yrittäisi estää sen. (1. Mooseksen kirja 1:28; Jesaja 55:10, 11.)

13 Kun Saatana esitti syytöksensä Jehovaa vastaan, tilannetta oli tarkkailemassa miljoonia enkeleitä (Job 38:7; Daniel 7:10). Siksi Jehova antoi Saatanalle aikaa hallita maailmaa ja yrittää todistaa väitteensä todeksi. Hän antoi myös ihmisille aikaa kokeilla erilaisia hallintojärjestelmiä, jotta nähtäisiin, voivatko he menestyä ilman hänen apuaan.

14. Mitä ajan kuluminen on osoittanut?

14 Ihmiset ovat yrittäneet hallita itse itseään jo tuhansien vuosien ajan, mutta he ovat epäonnistuneet surkeasti. Saatana on osoitettu valehtelijaksi. Ihmiset tarvitsevat Jumalan apua. Profeetta Jeremia oli oikeassa, kun hän sanoi: ”Jehova, tiedän hyvin, ettei ihmisen tie ole hänen vallassaan. Ihminen ei pysty ohjaamaan edes omia askeleitaan.” (Jeremia 10:23.)

MIKSI JEHOVA ON ODOTTANUT NIIN PITKÄÄN?

15, 16. a) Miksi Jehova on antanut kärsimysten jatkua niin pitkään? b) Miksi Jehova ei ole korjannut Saatanan aiheuttamia ongelmia?

15 Miksi Jehova on antanut kärsimysten jatkua niin pitkään? Miksi hän ei estä pahoja asioita tapahtumasta? Sen todistamiseen, että Saatanan hallinto ei toimi, on tarvittu aikaa. Ihmiset ovat kokeilleet kaikenlaisia hallintojärjestelmiä, mutta mikään niistä ei ole onnistunut. Tieteen ja tekniikan alalla on otettu suuria edistysaskelia, mutta silti maailmassa on köyhyyttä, rikollisuutta, sotia ja epäoikeudenmukaisuutta enemmän kuin  koskaan aiemmin. Kaikki tämä osoittaa, että ihmiset eivät pysty hallitsemaan itse itseään vaan tarvitsevat Jumalaa.

16 Jos Jehova korjaisi Saatanan aiheuttamat ongelmat, hän itse asiassa tukisi Saatanan hallintoa, mikä on täysin mahdoton ajatus. Sitä paitsi ihmiset saattaisivat luulla, että he pystyvät hallitsemaan itse itseään menestyksellisesti, aivan kuten Saatana väitti. Jehova ei halua olla osallinen sellaiseen valheeseen. Hän ei koskaan valehtele (Heprealaisille 6:18).

17, 18. Miten Jehova korjaa tulevaisuudessa kaiken sen vahingon, jonka Saatana on aiheuttanut?

17 Saatanan ja ihmisten kapinointi on aiheuttanut paljon vahinkoa. Pystyykö Jehova korjaamaan kaiken tuon vahingon? Kyllä, Jumalalle kaikki on mahdollista. Hän tulee puuttumaan asioihin juuri oikeaan aikaan, sitten kun Saatanan syytökset on lopullisesti todistettu vääriksi. Hän tekee maasta kauniin paratiisin, sellaisen kuin sen alun perin piti ollakin. ”Kaikki haudoissa olevat” tullaan herättämään eloon (Johannes 5:28, 29). Ihmiset eivät enää sairastu eivätkä kuole. Jehova on antanut Jeesukselle tehtäväksi ”murskata Paholaisen työt”. Jeesus tulee korjaamaan kaiken sen vahingon, jonka Saatana on aiheuttanut. (1. Johanneksen kirje 3:8.) Voimme olla kiitollisia siitä, että Jehova on ollut kärsivällinen ihmisiä kohtaan ja antanut ajan kulua. Sen ansiosta olemme saaneet mahdollisuuden oppia tuntemaan hänet ja asettua hänen puolelleen. (Lue 2. Pietarin kirjeen 3:9, 10.) Vaikka moni asia aiheuttaa meille nykyään kärsimystä, hän on aina tukenamme niin että voimme kestää. (Lue 1. Korinttilaiskirjeen 10:13.)

 18 Jehova ei pakota meitä asettumaan hänen puolelleen, vaan hän on antanut meille lahjaksi vapaan tahdon. Katsotaanpa, mitä tuo lahja merkitsee meille.

MITEN KÄYTÄT VAPAATA TAHTOASI?

19. Minkä lahjan Jehova on antanut meille? Miksi se on meille niin arvokas?

19 Vapaa tahto on arvokas lahja Jumalalta. Se tekee meistä erilaisia kuin eläimet. Eläimet toimivat pääasiassa vaistojensa varassa, kun taas me voimme valita itse, miten elämme elämämme, ja päättää, haluammeko palvella Jehovaa (Sananlaskut 30:24). Emme ole koneita, jotka tekevät vain sen, mitä ne on ohjelmoitu tekemään. Meidät on luotu niin, että voimme valita, millaisia ihmisiä haluamme olla, keitä haluamme ystäviksemme ja mitä haluamme tehdä elämällämme. Jehova selvästikin haluaa meidän nauttivan elämästä.

20, 21. Mikä on paras valinta, minkä voit tehdä?

20 Jehova haluaa, että rakastamme häntä (Matteus 22:37, 38). Hän ei kuitenkaan pakota meitä siihen. Hän on kuin isä, joka ilahtuu siitä, että hänen lapsensa oma-aloitteisesti sanoo rakastavansa häntä. Jehova on antanut meille vapauden valita, palvelemmeko häntä vai emme. Saatana, Aadam ja Eeva tekivät oman valintansa ja hylkäsivät hänet. Millaisen valinnan sinä teet?

21 Käytä vapaata tahtoasi viisaasti ja päätä olla Jehovan puolella. Jo miljoonat ihmiset ovat päättäneet miellyttää Jehovaa sen sijaan että he valitsisivat hallitsijakseen Saatanan (Sananlaskut 27:11). Tulevaisuudessa Jehova poistaa maan päältä kaiken pahuuden ja kärsimyksen. Mitä sinun täytyy tehdä nähdäksesi tuon ajan? Seuraavassa luvussa vastataan tähän kysymykseen.