1, 2. a) Miksi se, että tietää jonkun kuuluisan ihmisen nimen, ei vielä tarkoita sitä, että tuntisi hänet hyvin? b) Millaisia käsityksiä ihmisillä on Jeesuksesta?

MAAILMASSA on monia kuuluisia ihmisiä, joiden nimen saatamme tietää. Mutta se, että tiedämme heidän nimensä, ei vielä tarkoita, että tuntisimme heidät hyvin. Emme välttämättä tiedä kovinkaan paljoa heidän elämästään tai siitä, millaisia he oikeasti ovat.

2 Jeesus Kristus on kuuluisa vielä nykyäänkin, vaikka hän eli maan päällä 2 000 vuotta sitten. Monilla ei kuitenkaan ole selvää käsitystä siitä, kuka hän oikein oli. Jotkut sanovat, että hän oli vain hyvä ihminen. Toiset pitävät häntä profeettana. Jotkut taas uskovat hänen olevan Jumala. Mitä sinä ajattelet? (Ks. loppuviite 11.)

3. Miksi on tärkeää oppia tuntemaan Jehova Jumala ja Jeesus Kristus?

3 Meidän on tärkeää saada selville totuus Jeesuksesta. Miksi? Raamatussa sanotaan: ”He voivat saada ikuisen elämän, kun he oppivat tuntemaan sinut, ainoan tosi Jumalan, ja hänet, jonka olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen.” (Johannes 17:3.) Jos opimme tuntemaan Jehovan ja Jeesuksen, voimme saada ikuisen elämän paratiisissa maan päällä! (Johannes 14:6.) Lisäksi Jeesus on meille paras esimerkki siitä, miten elää ja miten kohdella toisia (Johannes 13:34, 35). Luvussa 1 saimme tietää, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Tässä luvussa käsitellään sitä, mitä se opettaa Jeesuksesta.

 ”OLEMME LÖYTÄNEET MESSIAAN”

4. Mitä sanat ”Messias” ja ”Kristus” tarkoittavat?

4 Jo satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää Jehova lupasi Raamatussa, että hän lähettäisi maan päälle Messiaan eli Kristuksen. Sana ”Messias” tulee heprean kielestä ja ”Kristus” kreikan kielestä. Molemmat sanat tarkoittavat ’voideltua’, sellaista, jonka Jumala on valinnut erityistehtävään. Messiaalla olisi tärkeä tehtävä: hän toteuttaisi kaiken sen, mitä Jumala on luvannut.

5. Mistä Jeesuksen opetuslapset olivat varmoja?

5 Jeesuksen opetuslapset olivat varmoja siitä, että hän oli luvattu Messias (Johannes 1:41). Yksi heistä, Pietari, sanoikin Jeesukselle: ”Sinä olet Kristus.” (Matteus 16:16.) Miksi mekin voimme olla varmoja siitä, että Jeesus on Messias?

6. Miten Jehova on auttanut ihmisiä tunnistamaan Messiaan?

6 Kauan ennen Jeesuksen syntymää Jumalan profeetat kirjoittivat Raamattuun monia ennustuksia Messiaasta. Ne auttaisivat ihmisiä tunnistamaan hänet. Miten? Oletetaan, että sinun pitäisi hakea vilkkaalta rautatieasemalta joku, jota et ole ennen tavannut. Jos joku antaisi sinulle selvät tuntomerkit hänestä, löytäisit hänet paljon helpommin. Samalla tavalla Jehova kertoi profeettojensa välityksellä etukäteen yksityiskohtia siitä, mitä Messias tekisi ja mitä hänelle tapahtuisi. Kaikki nuo ennustukset täyttyivät Jeesuksessa, ja se auttaa meitäkin tunnistamaan hänet Messiaaksi.

7. Mainitse kaksi ennustusta, joiden täyttyminen todistaa Jeesuksen olevan Messias.

7 Otetaanpa kaksi esimerkkiä. Profeetta Miika ennusti 700 vuotta etukäteen, että Messias syntyisi pienessä Betlehemin kaupungissa (Miika 5:2). Jeesus  syntyi juuri siellä (Matteus 2:1, 3–9). Profeetta Daniel puolestaan ennusti, että Messias ilmaantuisi vuonna 29 (Daniel 9:25). Näiden ja monien muiden ennustusten täyttyminen todistaa, että Jeesus on luvattu Messias. (Ks. loppuviite 12.)

Jeesuksesta tuli kasteensa yhteydessä Messias eli Kristus.

8, 9. Mitä tapahtui, kun Jeesus kastettiin? Mitä se todistaa?

8 Meillä on muitakin todisteita siitä, että Jeesus on Messias. Jehova lupasi antaa Johannes Kastajalle merkin, jonka perusteella tämä voisi tunnistaa Messiaan. Johannes näki tuon merkin, kun Jeesus tuli hänen luokseen Jordanjoelle kastettavaksi vuonna 29. Raamattu kertoo, mitä tapahtui: ”Kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Silloin taivas aukeni, ja hän näki Jumalan hengen laskeutuvan kuin kyyhkynen ja tulevan hänen päälleen. Lisäksi ääni taivaasta sanoi: ’Tämä on minun rakas Poikani, jonka olen hyväksynyt.’ ” (Matteus 3:16, 17.) Johannes tiesi nyt varmasti, että Jeesus oli Messias (Johannes 1:32–34). Jeesuksesta tuli Messias, kun hänet kastettiin ja Jumala voiteli hänet pyhällä hengellä. Hän oli Jumalan valitsema johtaja ja kuningas (Jesaja 55:4).

9 Raamatun ennustukset, Jehovan omat sanat ja merkki, jonka hän antoi Jeesuksen kasteen yhteydessä, ovat selviä todisteita siitä, että Jeesus on Messias. Mutta mistä Jeesus tuli ja millainen hän oli?

 MISTÄ JEESUS TULI?

10. Missä Jeesus eli ennen maan päälle tuloaan?

10 Raamattu opettaa, että ennen kuin Jeesus tuli maan päälle, hän oli elänyt jo pitkän aikaa taivaassa. Profeetta Miika sanoi Messiaasta: ”Hänen alkuperänsä on muinaisuudessa.” (Miika 5:2.) Jeesus itse sanoi  monta kertaa, että hän oli elänyt taivaassa ennen kuin hän syntyi ihmiseksi. (Lue Johanneksen 3:13; 6:38, 62; 17:4, 5.) Hänellä oli taivaassa hyvin ainutlaatuinen suhde Jehovaan.

11. Miksi Jeesus on erityisen rakas Jehovalle?

11 Jeesus on Jehovalle erityisen rakas monestakin syystä. Jehova loi hänet kaikkein ensimmäiseksi. Siksi Raamattu sanoo häntä ”koko luomakunnan esikoiseksi” (Kolossalaisille 1:15). * Jeesus on myös ainoa, jonka Jehova on itse suoranaisesti luonut. Siksi häntä kutsutaan ”ainosyntyiseksi Pojaksi” (Johannes 3:16). Lisäksi vain Jeesus oli Jehovan mukana luomassa kaikkea muuta (Kolossalaisille 1:16). Jeesus myös välitti Jehovalta sanomia ja ohjeita enkeleille ja ihmisille, ja siksi häntä sanotaan ”Sanaksi” (Johannes 1:14).

12. Mistä tiedämme, että Jeesus ei voi olla sama kuin Jumala?

12 Jotkut uskovat, että Jeesus ja Jumala ovat sama asia. Raamatussa ei kuitenkaan opeteta niin. Raamattu opettaa, että Jeesus luotiin. Hänellä on siis alku, kun taas Jehova Jumalalla, joka on luonut kaiken, ei ole alkua (Psalmit 90:2). Jeesus ei koskaan ajatellut, että hänen pitäisi olla Isänsä vertainen. Raamattu opettaa selvästi, että Isä on suurempi kuin Poika. (Lue Johanneksen 14:28; 1. Korinttilaisille 11:3.) Yksin Jehova on ”Kaikkivaltias Jumala” (1. Mooseksen kirja 17:1). Hän on suurin ja mahtavin koko maailmankaikkeudessa. (Ks. loppuviite 13.)

13. Miksi Raamatussa sanotaan, että Jeesus on ”näkymättömän Jumalan kuva”?

 13 Jehova ja hänen Poikansa Jeesus työskentelivät yhdessä miljardeja vuosia ennen taivaan ja maan luomista. Heistä tuli varmasti hyvin läheisiä! (Johannes 3:35; 14:31.) Jeesus jäljitteli Isänsä ominaisuuksia niin tarkasti, että Raamattu sanoo häntä ”näkymättömän Jumalan kuvaksi” (Kolossalaisille 1:15).

14. Miten oli mahdollista, että Jumalan Poika syntyi ihmiseksi?

14 Jehovan rakas Poika oli valmis jättämään elämän taivaassa ja syntymään maan päälle ihmiseksi. Miten se tapahtui? Jehova teki ihmeen ja siirsi Poikansa elämän taivaasta Maria-nimisen neitsyen kohtuun. Ihmisisää ei näin ollen tarvittu. Maria synnytti täydellisen pojan ja antoi hänelle nimeksi Jeesus. (Luukas 1:30–35.)

MILLAINEN JEESUS OLI?

15. Miten voimme oppia tuntemaan Jehovan paremmin?

15 Voimme oppia paljon Jeesuksesta ja hänen elämästään lukemalla Raamatusta Matteuksen, Markuksen, Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeja. Jeesus muistuttaa niin suuresti Isäänsä, että kun opimme tuntemaan hänet, opimme tuntemaan paremmin myös Jehovan. Jeesus sanoikin: ”Se joka on nähnyt minut, on nähnyt myös Isän.” (Johannes 14:9.)

16. Mitä Jeesus opetti? Mistä hänen opetuksensa olivat lähtöisin?

16 Monet ihmiset kutsuivat Jeesusta ”Opettajaksi” (Johannes 1:38; 13:13). Tärkeimpiä asioita, joita hän opetti, oli ”valtakunnan hyvä uutinen”. Mikä tuo valtakunta on? Se on hallitus, jonka Jumala on perustanut taivaaseen ja joka tulee hallitsemaan maata.  Se tuo paljon hyvää kaikille ihmisille, jotka tottelevat Jumalaa. (Matteus 4:23.) Kaikki, mitä Jeesus opetti, oli lähtöisin Jehovalta. Hän sanoi: ”Se, mitä minä opetan, ei ole minun vaan hänen, joka on lähettänyt minut.” (Johannes 7:16.) Jeesus tiesi, että Jehova haluaa ihmisten kuulevan, mitä Jumalan valtakunta tulee saamaan aikaan maan päällä.

17. Missä Jeesus opetti? Miksi hän näki paljon vaivaa opettaakseen ihmisiä?

17 Jeesus opetti kaikkialla, missä hän tapasi ihmisiä: maaseudulla ja kaupungeissa, kylissä ja toreilla sekä ihmisten kotona. Hän ei odottanut ihmisten tulevan hänen luokseen vaan meni itse heidän luokseen. (Markus 6:56; Luukas 19:5, 6.) Jeesus käytti säästelemättä aikaansa ja voimiaan ihmisten opettamiseen. Miksi hän näki niin paljon vaivaa? Hän tiesi, että se oli hänen Isänsä tahto, ja hän totteli aina Isäänsä (Johannes 8:28, 29). Lisäksi hän tunsi myötätuntoa ihmisiä kohtaan. (Lue Matteuksen 9:35, 36.) Hän näki, että uskonnolliset johtajat eivät opettaneet ihmisille totuutta Jumalasta ja hänen valtakunnastaan. Siksi Jeesus halusi, että mahdollisimman monet kuulisivat hyvän uutisen.

18. Mitkä Jeesuksen ominaisuudet vetoavat sinuun eniten?

18 Jeesus oli ystävällinen ja helposti lähestyttävä mies. Hän rakasti ihmisiä ja välitti heistä. Lapsetkin viihtyivät hänen seurassaan (Markus 10:13–16). Hän oli aina oikeudenmukainen. Hän vihasi korruptiota ja vääryyttä (Matteus 21:12, 13). Jeesus eli aikana, jolloin naisilla ei ollut juurikaan oikeuksia eikä heitä kunnioitettu. Hän kuitenkin arvosti naisia ja kohteli heitä aina  hyvin. (Johannes 4:9, 27.) Jeesus oli myös aidosti nöyrä. Erään kerran hän esimerkiksi pesi apostoliensa jalat, vaikka se oli yleensä palvelijoiden tehtävä (Johannes 13:2–5, 12–17).

Jeesus saarnasi kaikkialla, missä hän tapasi ihmisiä.

19. Mikä esimerkki osoittaa, että Jeesus halusi auttaa ihmisiä?

19 Jeesus tiesi, mitä ihmiset todella tarvitsivat, ja halusi auttaa heitä. Tämä näkyi selvästi silloin, kun hän Jumalan voiman avulla paransi ihmisiä. (Matteus 14:14.) Esimerkiksi kerran Jeesuksen luo tuli spitaalia sairastava mies, joka sanoi hänelle: ”Jos vain haluat, sinä voit puhdistaa minut.” Miehen tuska ja kärsimys kosketti Jeesusta syvästi, ja hän halusi auttaa. Hän ojensi kätensä, kosketti miestä ja sanoi hänelle: ”Minä haluan! Puhdistu.” Mies parani sairaudestaan! (Markus 1:40–42.) Voitko kuvitella, miltä tuosta miehestä tuntui?

JEESUS PYSYI USKOLLISENA ISÄLLEEN

20, 21. Millä tavalla Jeesus on paras esimerkki Jumalan tottelemisesta?

20 Jeesus on paras esimerkki Jumalan tottelemisesta. Kohtasipa hän minkälaisen tilanteen hyvänsä tai millaista vastustusta tahansa, hän oli aina uskollinen Isälleen. Kun Saatana yritti houkutella häntä toimimaan väärin, hän ei tehnyt syntiä (Matteus 4:1–11). Jotkut Jeesuksen sukulaisista eivät uskoneet hänen olevan Messias vaan sanoivat, että hän oli ”menettänyt järkensä” (Markus 3:21). Jeesus kuitenkin jatkoi sen työn tekemistä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Silloinkin kun Jeesusta kohdeltiin julmasti, hän pysyi uskollisena Jumalalle eikä koskaan yrittänyt vahingoittaa vihollisiaan (1. Pietarin kirje 2:21–23).

 21 Jeesus pysyi uskollisena Jehovalle kuolemaansa saakka. (Lue Filippiläiskirjeen 2:8.) Mietihän, mitä kaikkea hän joutui kestämään sinä päivänä, jona hän kuoli: hänet pidätettiin, väärät todistajat syyttivät häntä jumalanpilkasta, epäoikeudenmukaiset tuomarit langettivat hänelle tuomion, väkijoukko pilkkasi häntä ja sotilaat kiduttivat häntä. Lopulta hänet naulattiin paaluun. Juuri ennen kuolemaansa Jeesus huudahti: ”Se on saatu päätökseen!” Jopa elämänsä viimeisinä hetkinä hän piti kaikkein tärkeimpänä asiana Jehovan tahdon toteutumista. (Johannes 19:30.) Kolme päivää myöhemmin Jehova herätti Jeesuksen  kuolleista henkiolennoksi (1. Pietarin kirje 3:18). Muutaman viikon kuluttua Jeesus palasi taivaaseen ja ”istui Jumalan oikealle puolelle” odottamaan aikaa, jolloin Jumala tekisi hänestä kuninkaan (Heprealaisille 10:12, 13).

22. Mikä mahdollisuus meillä on sen ansiosta, että Jeesus pysyi uskollisena Isälleen?

22 Jeesuksen uskollisuuden ansiosta meillä on mahdollisuus elää ikuisesti paratiisissa maan päällä, aivan kuten Jehova alun perin tarkoitti. Seuraavassa luvussa kerrotaan, miten Jeesuksen kuolema tekee ikuisen elämän mahdolliseksi.

^ kpl 11 Jehovaa sanotaan Isäksi, koska hän on Luoja (Jesaja 64:8). Jeesusta sanotaan Jumalan Pojaksi, koska Jehova on luonut hänet. Myös enkeleitä ja ensimmäistä ihmistä Aadamia sanotaan Raamatussa Jumalan pojiksi (Job 1:6; Luukas 3:38).