ILMESTYSKIRJASSA on ilmauksia, joita ei ole tarkoitus ymmärtää kirjaimellisesti (Ilmestys 1:1). Siinä puhutaan esimerkiksi naisesta, jonka otsaan on kirjoitettu nimi ”Suuri Babylon”. Hänen sanotaan istuvan ”ihmisjoukkojen ja kansakuntien” päällä. (Ilmestys 17:1, 5, 15.) Yksikään oikea nainen ei voi tehdä niin, joten Suuren Babylonin täytyy olla vertauskuvallinen. Mitä tuo kuvaannollinen portto edustaa?

Ilmestyksen 17:18:ssa häntä kuvaillaan ”suureksi kaupungiksi, jolla on maan kuninkaita ylempi valtakunta”. Sana  ”kaupunki” viittaa organisoituun ihmisjoukkoon. Koska tuolla ”suurella kaupungilla” on valtaa ”maan kuninkaisiin”, tämän naisen täytyy olla vaikutusvaltainen, maailmanlaajuinen kokonaisuus. Sitä voidaan hyvästä syystä sanoa maailmanmahdiksi. Kyseessä on uskonnollinen mahti. Katsotaanpa, miten eräät Ilmestyskirjan jakeet johtavat meidät tähän päätelmään.

Mahti voi olla luonteeltaan poliittinen, kaupallinen tai uskonnollinen. Nainen nimeltä Suuri Babylon ei ole poliittinen mahti, sillä Jumalan sanassa sanotaan, että ”maan kuninkaat” eli tämän maailman poliittiset ainekset ”syyllistyivät haureuteen” hänen kanssaan. Haureus viittaa tässä liittoihin, joita hän on tehnyt maailman hallitsijoiden kanssa, ja se selittää, miksi häntä kutsutaan ”suureksi portoksi”. (Ilmestys 17:1, 2; Jaakobin kirje 4:4.)

Suuri Babylon ei voi olla kaupallinen mahti, sillä kaupallisia aineksia edustavat ”maan – – kauppiaat” surevat häntä, kun hänet tuhotaan. Sekä kuninkaat että kauppiaat katsovat Suurta Babylonia tuolloin ”matkan päästä”. (Ilmestys 18:3, 9, 10, 15–17.) On näin ollen järkevää päätellä, että Suuri Babylon ei ole poliittinen eikä kaupallinen mahti vaan uskonnollinen mahti.

Tätä päätelmää tukee myös kohta, jonka mukaan Suuri Babylon eksyttää kaikkia kansakuntia ’spiritismin harjoittamisensa’ välityksellä (Ilmestys 18:23). Kaikki spiritismin muodot ovat uskonnollisia ja lähtöisin demoneista, joten ei ole yllättävää, että Raamattu kuvailee Suurta Babylonia ”demonien asuinpaikaksi” (Ilmestys 18:2; 5. Mooseksen kirja 18:10–12). Lisäksi Suuri Babylon vastustaa aktiivisesti tosi uskontoa, sillä se vainoaa ”profeettoja ja pyhiä” (Ilmestys 18:24). Se vihaa tosi uskontoa niin syvästi, että se vainoaa kiihkeästi ja jopa murhaa ”Jeesuksen todistajia” (Ilmestys 17:6). Nainen nimeltä Suuri Babylon edustaa selvästikin väärän uskonnon maailmanmahtia, johon sisältyvät kaikki Jehova Jumalaa vastustavat uskonnot.