Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

 SEITSEMÄSTOISTA LUKU

Lähesty Jumalaa rukouksessa

Lähesty Jumalaa rukouksessa
  • Miksi meidän tulisi rukoilla Jumalaa?

  • Mitä meidän on tehtävä, jotta Jumala kuulisi meitä?

  • Miten Jumala vastaa rukouksiimme?

”Taivaan ja maan Tekijä” haluaa kuulla rukouksiamme

1, 2. Miksi meidän tulisi pitää rukoilemista suurena kunniana, ja miksi on tärkeää tietää, mitä Raamattu opettaa siitä?

MAAPALLO on koko maailmankaikkeuteen verrattuna hyvin pieni. Kansakunnat ovat Jehovalle, ”taivaan ja maan Tekijälle”, kuin pieni vesipisara sangossa (Psalmit 115:15; Jesaja 40:15). Silti Raamatussa sanotaan: ”Jehova on lähellä kaikkia, jotka huutavat häntä avukseen, kaikkia, jotka totuudellisuudessa huutavat häntä avukseen. Hän täyttää häntä pelkäävien halun ja kuulee heidän avunhuutonsa.” (Psalmit 145:18, 19.) Ajattelehan, mitä tämä merkitsee. Kaikkivaltias Luoja on lähellä meitä ja kuulee, jos ’huudamme häntä totuudellisuudessa avuksemme’. On suuri kunnia saada lähestyä häntä rukouksessa!

2 Meidän on kuitenkin rukoiltava Jehovaa hänen hyväksymällään tavalla, jos haluamme hänen kuuntelevan rukouksiamme. Miten tämä olisi mahdollista, ellemme ymmärrä, mitä Raamattu opettaa rukoilemisesta? Meidän on hyvin tärkeää tietää, mitä siinä sanotaan tästä asiasta, sillä rukoileminen auttaa meitä rakentamaan läheisen suhteen Jehovaan.

MIKSI RUKOILLA JEHOVAA?

3. Mikä on yksi tärkeä syy rukoilla Jehovaa?

3 Yksi tärkeä syy rukoilla Jehovaa on se, että hän pyytää  meitä tekemään niin. Hänen Sanassaan kehotetaan: ”Älkää olko mistään huolissanne, vaan antakaa anomustenne tulla kaikessa rukouksen ja nöyrän pyynnön avulla kiitoksen ohella Jumalalle tunnetuiksi, niin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ajatuksen, varjelee teidän sydämenne ja mielenne Kristuksen Jeesuksen välityksellä.” (Filippiläisille 4:6, 7.) Emme varmastikaan haluaisi jättää käyttämättä tätä mahdollisuutta, jonka kaikkeuden Korkein Hallitsija on huomaavaisesti tarjonnut meille.

4. Miten säännöllinen rukoileminen lujittaa suhdettamme Jehovaan?

4 Toinen syy rukoilla Jehovaa on se, että säännöllinen rukoileminen lujittaa suhdettamme häneen. Tosi ystävykset eivät puhu keskenään ainoastaan silloin, kun he tarvitsevat jotain. He ovat kiinnostuneita toisistaan, ja heidän ystävyytensä lujittuu, kun he ilmaisevat toisilleen avoimesti ajatuksiaan, huoliaan ja tunteitaan. Suhteemme Jehova Jumalaan on joissakin suhteissa samanlainen. Olet tämän kirjan avulla oppinut paljon siitä, mitä Raamattu opettaa Jehovasta ja hänen persoonallisuudestaan ja tarkoituksistaan. Olet oppinut tuntemaan hänet todellisena  persoonana. Rukoukset antavat sinulle mahdollisuuden ilmaista ajatuksiasi ja sisimpiä tunteitasi taivaalliselle Isällesi. Samalla hänestä tulee sinulle läheisempi (Jaakobin kirje 4:8).

MITÄ VAATIMUKSIA ON TÄYTETTÄVÄ?

5. Mikä osoittaa, että Jehova ei kuuntele kaikkia rukouksia?

5 Kuunteleeko Jehova kaikkia rukouksia? Mietihän, mitä hän sanoi kapinallisille israelilaisille profeetta Jesajan päivinä: ”Vaikka esitätte monia rukouksia, minä en kuuntele; teidän kätenne ovat tulleet täyteen vuodatettua verta.” (Jesaja 1:15.) Oma toimintamme voi joskus olla syynä siihen, että Jumala ei kuuntele rukouksiamme. Meidän on täytettävä eräät perusvaatimukset.

6. Mikä on keskeinen vaatimus sille, että Jumala kuuntelisi rukouksiamme, ja miten voimme täyttää sen?

6 Yksi keskeinen vaatimus on usko (Markus 11:24). Apostoli Paavali kirjoitti: ”Ilman uskoa on mahdotonta miellyttää häntä [Jumalaa], sillä Jumalaa lähestyvän täytyy uskoa, että hän on ja että hänestä tulee niiden palkitsija, jotka hartaasti etsivät häntä.” (Heprealaisille 11:6.) Tosi usko merkitsee muutakin kuin sen tietämistä, että Jumala on olemassa ja että hän kuulee rukouksia ja vastaa niihin. Usko todistetaan teoilla. Uskomme tulee näkyä selvästi jokapäiväisestä elämästämme. (Jaakobin kirje 2:26.)

7. a) Miksi meidän tulisi olla kunnioittavia rukoillessamme Jehovaa? b) Miten voimme rukoillessamme ilmaista nöyryyttä ja vilpittömyyttä?

7 Jehova vaatii myös, että häntä rukoillaan nöyrästi ja vilpittömästi. Eikö meillä ole syytäkin olla nöyriä puhuessamme hänelle? Päästessään kuninkaan tai presidentin eteen ihmiset yleensä puhuvat kunnioittavasti ja osoittavat näin tunnustavansa tuon vallanpitäjän korkean aseman. Miten paljon enemmän meillä onkaan aihetta olla kunnioittavia, kun lähestymme Jehovaa! (Psalmit 138:6.)  Hänhän on ”Jumala, Kaikkivaltias” (1. Mooseksen kirja 17:1). Kun rukoilemme häntä, lähestymistavastamme pitäisi ilmetä, että tunnustamme nöyrästi asemamme hänen edessään. Nöyryys saa meidät myös rukoilemaan vilpittömästi sydämestämme ja välttämään rutiininomaisia rukouksia, joissa toistaisimme samoja asioita (Matteus 6:7, 8).

8. Miten voimme toimia rukoustemme mukaisesti?

8 Yksi vaatimus rukoustemme kuulemiselle on se, että toimimme niiden mukaisesti. Jehova odottaa, että teemme itse voitavamme sen hyväksi, mitä rukoilemme. Jos esimerkiksi pyydämme: ”Anna meille tänään leipämme täksi päiväksi”, niin meidän on oltava uutteria missä tahansa saatavilla olevassa työssä, johon pystymme (Matteus 6:11; 2. Tessalonikalaisille 3:10). Jos rukoilemme apua jonkin lihallisen heikkouden voittamiseen, meidän on visusti vältettävä tilanteita, joissa voimme joutua kiusaukseen (Kolossalaisille 3:5). Näiden perusvaatimusten lisäksi kaipaamme vastauksia eräisiin rukoilemista koskeviin kysymyksiin.

VASTAUKSIA RUKOILEMISTA KOSKEVIIN KYSYMYKSIIN

9. Ketä meidän tulee rukoilla ja kenen kautta?

9 Ketä meidän tulee rukoilla? Jeesus opetti seuraajiaan rukoilemaan ”meidän Isäämme taivaissa” (Matteus 6:9). Rukoukset on siis osoitettava yksinomaan Jehova Jumalalle. Jehova kuitenkin vaatii, että tunnustamme myös hänen ainosyntyisen Poikansa, Jeesuksen Kristuksen, aseman. Jeesus lähetettiin maan päälle lunastamaan meidät synnistä ja kuolemasta, kuten opimme 5. luvusta (Johannes 3:16; Roomalaisille 5:12). Hänet on nimitetty Ylimmäiseksi Papiksi ja Tuomariksi (Johannes 5:22; Heprealaisille 6:20). Tämän vuoksi Raamattu neuvoo esittämään  rukoukset Jeesuksen kautta. Hän itse sanoi: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä. Kukaan ei tule Isän luo muuten kuin minun kauttani.” (Johannes 14:6.) Meidän on siis rukoiltava ainoastaan Jehovaa hänen Poikansa kautta, jotta rukouksemme kuultaisiin.

10. Miksi meidän ei tarvitse rukoilla tietyssä asennossa?

10 Onko meidän rukoiltava jossain tietyssä asennossa? Jehova ei vaadi, että käsiemme tai kehomme pitäisi olla jossain erityisessä asennossa. Raamattu opettaa, että on hyväksyttävää rukoilla monenlaisissa asennoissa, kuten istuen, seisten, kumartuneena tai polvistuneena (1. Aikakirja 17:16; Nehemia 8:6; Daniel 6:10; Markus 11:25). Olennaista ei ole asento, jonka muut voivat nähdä, vaan oikea sydämen asenne. Voimme esittää äänettömän rukouksen missä tahansa päivittäisten toimien lomassa tai hätätilanteessa. Jehova kuulee sen, vaikkei kukaan ympärillämme edes huomaisi meidän rukoilevan (Nehemia 2:1–6).

11. Millaiset henkilökohtaiset asiat ovat sopivia rukousaiheita?

11 Mitä voisimme rukoilla? Raamattu selittää: ”Mitä pyydämmekin hänen [Jehovan] tahtonsa mukaan, hän kuulee meitä.” (1. Johanneksen kirje 5:14.) Voimme siis rukoilla mitä tahansa, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Onko hänen tahtonsa mukaista rukoilla henkilökohtaisten huolten johdosta? Ilman muuta! Jehovaa voidaan rukoilla pitkälti samalla tavalla kuin puhumme läheiselle ystävälle. Voimme puhua Jumalalle avoimesti, vuodattaen hänelle sydämemme (Psalmit 62:8). Meidän on sopivaa pyytää häneltä pyhää henkeä, sillä se auttaa meitä toimimaan oikein (Luukas 11:13). Voimme pyytää häneltä myös ohjausta viisaiden ratkaisujen tekemiseksi sekä voimaa kestää vaikeuksia (Jaakobin kirje 1:5). Tehtyämme syntiä meidän tulee pyytää anteeksi Kristuksen uhrin perusteella (Efesolaisille 1:3, 7). Rukoustemme ei tietenkään pitäisi käsitellä pelkästään omia asioitamme. Meidän tulisi  sisällyttää niihin muitakin ihmisiä – perheenjäseniä ja toisia uskovia (Apostolien teot 12:5; Kolossalaisille 4:12).

12. Miten voimme pitää taivaallista Isäämme koskevat asiat tärkeimmällä sijalla rukouksissamme?

12 Jehova Jumalaan liittyvien asioiden tulisi olla rukouksissamme tärkeimmällä sijalla. Meillä on aihetta kiittää ja ylistää häntä sydämestämme kaikesta hänen hyvyydestään (1. Aikakirja 29:10–13). Mallirukouksessa, joka on Matteuksen 6:9–13:ssa, Jeesus opetti rukoilemaan, että Jumalan nimi pyhitettäisiin eli sitä pidettäisiin pyhänä. Seuraava aihe oli se, että Jumalan valtakunta tulisi ja hänen tahtonsa tapahtuisi maan päällä niin kuin taivaassa. Vasta näiden Jehovaan liittyvien tärkeiden asioiden jälkeen Jeesus kohdisti huomion henkilökohtaisiin asioihin. Kun pidämme Jumalan tärkeimmällä sijalla rukouksissamme, osoitamme olevamme kiinnostuneita muustakin kuin omasta hyvinvoinnistamme.

13. Mitä Raamattu osoittaa otollisten rukousten pituudesta?

13 Kuinka pitkiä rukousten tulisi olla? Raamattu ei aseta rajoja yksityisten tai julkisten rukousten pituudelle. Ne saattavat vaihdella lyhyistä ruokarukouksista pitkiin yksityisiin rukouksiin, joissa vuodatamme sydämemme Jehovalle (1. Samuelin kirja 1:12, 15). Jeesus tuomitsi kuitenkin omavanhurskaat ihmiset, jotka pitivät pitkiä, huomiota herättäviä rukouksia toisten edessä (Luukas 20:46, 47). Ne eivät tee vaikutusta Jehovaan. Olennaista on rukoilla sydämestään. Otollisten rukousten pituus voi vaihdella tarpeiden ja olosuhteiden mukaan.

Jumala voi kuulla rukouksesi missä tilanteessa tahansa

14. Mitä Raamattu tarkoittaa kannustaessaan rukoilemaan ”jatkuvasti”, ja miksi se on lohdullista?

14 Miten usein meidän tulisi rukoilla? ”Rukoilkaa jatkuvasti”, ”olkaa hellittämättömiä rukouksessa” ja ”rukoilkaa lakkaamatta”, Raamattu kannustaa (Matteus 26:41; Roomalaisille 12:12; 1. Tessalonikalaisille 5:17). Nämä  kehotukset eivät tietenkään tarkoita, että meidän pitäisi rukoilla Jehovaa joka hetki aamusta iltaan. Pikemminkin Raamattu neuvoo rukoilemaan säännöllisesti – kiittämään Jehovaa jatkuvasti hänen hyvyydestään ja pyytämään häneltä hellittämättä ohjausta, lohdutusta ja voimaa. Eikö olekin lohdullista tietää, että Jehova ei rajoita sitä, kuinka pitkään tai miten usein saamme puhua hänelle rukouksessa? Jos todella arvostamme mahdollisuutta rukoilla taivaallista Isäämme, löydämme siihen monia tilaisuuksia.

15. Miksi meidän tulisi sanoa henkilökohtaisten ja julkisten rukousten lopuksi ”aamen”?

15 Miksi meidän tulee sanoa rukouksen lopuksi ”aamen”? Sana ”aamen” merkitsee ’varmasti’ tai ’olkoon niin’. Raamatun esimerkit osoittavat, että on sopivaa lausua tuo sana henkilökohtaisten ja julkisten rukousten päätteeksi (1. Aikakirja 16:36; Psalmit 41:13). Oman rukouksemme lopussa se merkitsee, että olemme puhuneet vilpittömästi. Jonkun toisen pitämän julkisen rukouksen lopussa – jolloin voimme sanoa sen joko mielessämme tai ääneen – se osoittaa, että yhdymme esiin tuotuihin ajatuksiin (1. Korinttilaisille 14:16).

MITEN JUMALA VASTAA RUKOUKSIIMME?

16. Mihin voimme luottaa rukousten suhteen?

16 Vastaako Jehova rukouksiin? Kyllä vastaa! Meillä on vahvat perusteet luottaa siihen, että ”rukouksen Kuulija” vastaa miljoonien ihmisten vilpittömiin rukouksiin (Psalmit 65:2). Vastaus saattaa tulla eri tavoin.

17. Miksi voidaan sanoa, että Jumala vastaa rukouksiimme enkeliensä ja maan päällä olevien palvelijoidensa välityksellä?

17 Jehova vastaa rukouksiin enkeliensä ja maan päällä olevien palvelijoidensa välityksellä (Heprealaisille 1:13, 14). On monia kokemuksia ihmisistä, jotka ovat rukoilleet  Jumalalta apua Raamatun ymmärtämiseen ja tavanneet pian sen jälkeen jonkun Jehovan palvelijan. Tällaiset kokemukset todistavat siitä, että enkelit ohjaavat Valtakunnan saarnaamista (Ilmestys 14:6). Kun rukoilemme ollessamme todellisessa ahdingossa, Jehova saattaa panna jonkun kristityn tulemaan avuksemme (Sananlaskut 12:25; Jaakobin kirje 2:16).

Jehova voi vastata rukouksiimme panemalla jonkun kristityn tulemaan avuksemme

18. Miten Jehova vastaa palvelijoidensa rukouksiin pyhän henkensä ja Sanansa välityksellä?

18 Jehova Jumala vastaa palvelijoidensa rukouksiin  myös pyhän henkensä ja Sanansa Raamatun välityksellä. Kun pyydämme koettelemuksissa apua, hän saattaa vastata antamalla meille opastusta ja voimaa pyhän henkensä välityksellä (2. Korinttilaisille 4:7). Pyytäessämme ohjausta voimme usein saada vastauksen Raamatusta, jonka välityksellä Jehova auttaa meitä tekemään viisaita ratkaisuja. Saatamme löytää hyödyllisiä raamatunkohtia, kun tutkimme itseksemme Raamattua tai luemme kristillisiä julkaisuja, kuten tätä kirjaa. Kristillisessä kokouksessa huomiomme voidaan kiinnittää raamatullisiin näkökohtiin, joita meidän pitäisi pohtia, tai niihin saattaa viitata seurakunnan vanhin, joka on kiinnostunut hyvinvoinnistamme (Galatalaisille 6:1).

19. Mitä meidän tulisi pitää mielessä, jos rukouksiimme ei joskus näytä tulevan vastausta?

19 Jos vastaus tuntuu viipyvän, se ei koskaan johdu siitä, etteikö Jehova pystyisi vastaamaan rukouksiimme. Meidän on muistettava, että hän vastaa tahtonsa mukaan ja omana määräaikanaan. Hän tuntee tarpeemme ja tietää, miten huolehtia niistä, paljon paremmin kuin me itse. Monesti hän antaa meidän ’pyytää jatkuvasti, etsiä herkeämättä ja kolkuttaa lakkaamatta’ (Luukas 11:5–10). Hellittämättömyydellä osoitamme Jumalalle halumme suuruuden  ja uskomme aitouden. Jehova voi vastata rukouksiimme myös sellaisella tavalla, ettemme huomaa sitä helposti. Jos esimerkiksi rukoilemme jonkin koettelemuksen johdosta, hän ei välttämättä poista sitä vaan antaa meille voimaa kestää se (Filippiläisille 4:13).

20. Miksi meidän tulisi käyttää täysin määrin hyväksemme kallisarvoista rukouksen lahjaa?

20 Miten kiitollisia voimmekaan olla siitä, että koko maailmankaikkeuden Luoja on lähellä kaikkia niitä, jotka huutavat häntä rukouksessa oikealla tavalla avukseen! (Psalmit 145:18.) Käyttäkäämme täysin määrin hyväksemme kallisarvoista rukouksen lahjaa. Silloin meillä on iloinen odote päästä yhä lähemmäksi Jehovaa, rukouksen Kuulijaa.