Siirry sisältöön

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

Valitse kieli suomi

 KOLMASTOISTA LUKU

Jumalinen näkemys elämästä

Jumalinen näkemys elämästä
  • Miten Jumala suhtautuu elämään?

  • Miten Jumala suhtautuu aborttiin?

  • Miten voimme osoittaa kunnioittavamme elämää?

1. Kuka on luonut kaiken elollisen?

”JEHOVA on todella Jumala”, sanoi profeetta Jeremia. ”Hän on elävä Jumala.” (Jeremia 10:10.) Jehova Jumala on myös kaiken elollisen Luoja. Taivaalliset olennot sanoivat hänelle: ”Sinä olet luonut kaikki ja sinun tahdostasi ne olivat olemassa ja ne luotiin.” (Ilmestys 4:11.) Kuningas Daavid sanoi ylistyslaulussaan Jumalalle: ”Sinun luonasi on elämän lähde.” (Psalmit 36:9.) Elämä on siis lahja Jumalalta.

2. Miten Jumala ylläpitää elämäämme?

2 Jehova myös ylläpitää elämäämme (Apostolien teot 17:28). Hänen kädestään ovat ruoka jota syömme, vesi jota juomme, ilma jota hengitämme, ja maa jolla elämme (Apostolien teot 14:15–17). Hän on antanut tämän kaiken sellaisessa muodossa, että elämä on nautittavaa. Mutta voidaksemme nauttia siitä täysin määrin meidän täytyy oppia tuntemaan Jumalan lait ja noudattaa niitä (Jesaja 48:17, 18).

ELÄMÄN KUNNIOITTAMINEN

3. Miten Jumala suhtautui Abelin murhaamiseen?

3 Jumala haluaa meidän kunnioittavan elämää, sekä omaamme että toisten. Esimerkiksi Aadamin ja Eevan päivinä heidän poikansa Kain vihastui kovasti nuorempaan veljeensä Abeliin. Jehova varoitti Kainia siitä, että tämä saattaisi vihoissaan tehdä vakavan synnin. Kain ei välittänyt  varoituksesta. Hän ”kävi veljensä Abelin kimppuun ja tappoi hänet”. (1. Mooseksen kirja 4:3–8.) Jehova rankaisi Kainia veljenmurhasta (1. Mooseksen kirja 4:9–11).

4. Miten Jumala tähdensi Mooseksen laissa oikeaa suhtautumista elämään?

4 Muutamia tuhansia vuosia myöhemmin Jehova antoi Israelin kansalle lakeja, jotta he voisivat palvella häntä hänen hyväksymällään tavalla. Ne annettiin profeetta Mooseksen välityksellä, ja siksi niitä sanotaan joskus Mooseksen laiksi. Tässä lakikokoelmassa sanottiin muun muassa: ”Et saa murhata.” (5. Mooseksen kirja 5:17.) Tämä laki osoitti israelilaisille, että Jumala pitää ihmiselämää kalliina ja että ihmisten täytyy arvostaa toisten elämää.

5. Miten meidän tulisi suhtautua aborttiin?

5 Entä syntymättömän lapsen elämä? Mooseksen lain mukaan oli väärin aiheuttaa naisen kohdussa olevan lapsen kuolema. Sikiönkin elämä on siis Jehovalle kallisarvoinen. (2. Mooseksen kirja 21:22, 23; Psalmit 127:3.) Tämä merkitsee sitä, että on väärin tehdä abortti.

6. Miksi emme saa vihata lähimmäistämme?

6 Elämän kunnioittamiseen sisältyy oikea suhtautumistapa toisiin ihmisiin. Raamattu sanoo: ”Jokainen, joka vihaa veljeään, on tappaja, ja te tiedätte, ettei kenelläkään tappajalla ole ikuista elämää, joka pysyisi hänessä.” (1. Johanneksen kirje 3:15.) Jos haluamme saada ikuisen elämän, meidän täytyy juuria sydämestämme kaikenlainen viha lähimmäistämme kohtaan, koska suurin osa väkivallasta juontuu vihasta (1. Johanneksen kirje 3:11, 12). Meidän on olennaisen tärkeää oppia rakastamaan toisiamme.

7. Mitkä tavat osoittavat epäkunnioitusta elämää kohtaan?

7 Entä oman elämämme kunnioittaminen? Ihmiset eivät normaalisti halua kuolla, mutta jotkut vaarantavat henkensä mielihyvän tähden. Monet esimerkiksi polttavat tupakkaa tai käyttävät huumeita, vaikka nämä aineet  vahingoittavat terveyttä ja johtavat usein kuolemaan. He eivät pidä elämää pyhänä. Tällaiset tavat ovat Jumalan silmissä epäpuhtaita. (Roomalaisille 6:19; 12:1; 2. Korinttilaisille 7:1.) Meidän on luovuttava niistä voidaksemme palvella Jumalaa hänen hyväksymällään tavalla. Se voi olla todella vaikeaa, mutta Jehova voi antaa meille tarvitsemaamme apua. Hän arvostaa sitä, että pyrimme pitämään elämäämme kallisarvoisena lahjana, jonka olemme saaneet häneltä.

8. Miksi meidän tulisi muistaa huolehtia turvallisuudesta?

8 Jos kunnioitamme elämää, muistamme huolehtia turvallisuudesta. Emme ole piittaamattomia emmekä ota riskejä pelkän huvin tai jännityksen vuoksi. Emme aja autoa holtittomasti emmekä osallistu väkivaltaisiin tai vaarallisiin urheilulajeihin (Psalmit 11:5). Jumala käski muinaista Israelia: ”Jos rakennat uuden [tasakattoisen] talon, niin sinun on tehtävä katollesi kaide, jottet saattaisi taloasi verivelkaan siksi, että joku kaatuva putoaisi sieltä.” (5. Mooseksen kirja 22:8.) Tämän lain taustalla olevan periaatteen mukaisesti sinun on pidettävä esimerkiksi kodin portaat hyvässä kunnossa, jottei kukaan kompastu tai kaadu niissä ja loukkaannu pahasti. Jos sinulla on auto, huolehdi siitä, että sillä on turvallista ajaa. Katso, ettei kotiin tai autoon liity mitään sellaista, mikä olisi vaaraksi itsellesi tai muille.

9. Miten kohtelemme eläimiä, jos kunnioitamme elämää?

9 Myös eläinten elämä on Luojan silmissä pyhää. Jumala sallii niiden tappamisen, jos kyseessä on ravinnon tai vaatetuksen hankkiminen tai ihmisten suojeleminen vaaralta (1. Mooseksen kirja 3:21; 9:3; 2. Mooseksen kirja 21:28). On kuitenkin väärin kohdella eläimiä julmasti tai tappaa niitä pelkän huvin vuoksi. Se ilmaisee äärimmäistä halveksuntaa elämän pyhyyttä kohtaan. (Sananlaskut 12:10.)

VEREN KUNNIOITTAMINEN

10. Miten Jumala on osoittanut, että elämä ja veri liittyvät yhteen?

10 Kainin surmattua veljensä Abelin Jehova sanoi Kainille:  ”Veljesi veri huutaa minulle maasta.” (1. Mooseksen kirja 4:10.) Puhuessaan Abelin verestä hän tarkoitti tämän elämää. Kain oli riistänyt Abelilta hengen, ja nyt Kainin tuli saada rangaistus. Abelin veri eli elämä ikään kuin vaati Jehovalta oikeutta. Elämän ja veren välinen yhteys ilmeni jälleen Nooan ajan vedenpaisumuksen jälkeen. Sitä ennen ihmiset olivat syöneet ainoastaan hedelmiä, kasviksia, viljaa ja pähkinöitä, mutta sen jälkeen Jehova sanoi Nooalle ja tämän pojille: ”Jokainen liikkuva, elossa oleva eläin olkoon teille ravinnoksi. Minä annan sen kaiken teille kuten vihreät kasvitkin.” Jumala asetti kuitenkin seuraavan rajoituksen: ”Ainoastaan lihaa sieluineen – verineen – ette saa syödä.” (1. Mooseksen kirja 1:29; 9:3, 4.) Jehovan silmissä eläimen sielu eli elämä ja sen veri liittyvät siis hyvin läheisesti yhteen.

11. Millaisen verenkäytön Jumala on kieltänyt Nooan ajasta lähtien?

11 Osoitamme kunnioittavamme verta pidättymällä sen syömisestä. Jehova käski israelilaisille antamassaan Laissa: ”Kun joku mies – – metsästäessään pyydystää syötävän villieläimen tai linnun, hänen on vuodatettava sen veri pois ja peitettävä se tomuun. – – sanoin Israelin pojille: ’Ette saa syödä minkäänlaisen lihan verta.’” (3. Mooseksen kirja 17:13, 14.) Eläinten veren syömistä koskeva kielto, jonka Jumala oli esittänyt alun perin Nooalle noin 800 vuotta aiemmin, oli edelleen voimassa. Jehovan näkemys ei jäänyt epäselväksi: hänen palvelijansa saivat syödä eläinten lihaa mutta eivät niiden verta. Veri piti vuodattaa maahan, mikä kuvasti sitä, että eläimen elämä ikään kuin palautettiin Jumalalle.

12. Mikä ensimmäisellä vuosisadalla pyhän hengen ohjauksessa annettu verta koskeva käsky on edelleen voimassa?

12 Kristittyjä sitoo samanlainen käsky. Ensimmäisellä vuosisadalla apostolit ja eräät muut miehet, jotka johtivat toimintaa Jeesuksen seuraajien keskuudessa, kokoontuivat  päättämään, mitä käskyjä kaikkien kristilliseen seurakuntaan kuuluvien piti noudattaa. He tulivat seuraavaan tulokseen: ”Pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi olla lisäämättä teille enempää taakkaa kuin nämä välttämättömät: että kartatte epäjumalille uhrattua ja verta ja sitä, mikä on kuristettua [veri jäänyt lihaan], sekä haureutta.” (Apostolien teot 15:28, 29; 21:25.) Meidän on siis ’kartettava verta’. Jumalan silmissä tämä on yhtä tärkeää kuin epäjumalanpalveluksen ja sukupuolisen moraalittomuuden karttaminen.

Jos lääkäri käskisi sinua karttamaan alkoholia, ottaisitko sitä suonen kautta?

13. Valaise sitä, miksi verensiirrot sisältyvät veren karttamista koskevaan käskyyn.

13 Sisältyvätkö verensiirrot veren karttamista koskevaan käskyyn? Kyllä sisältyvät. Valaistaanpa asiaa. Oletetaan, että lääkäri kieltää sinulta alkoholijuomat. Merkitseekö se sitä, että et saa juoda alkoholia mutta voit ottaa sitä suonen kautta? Ei tietenkään. Vastaavasti veren karttaminen merkitsee, että sitä ei oteta elimistöön lainkaan. Käsky karttaa verta merkitsee, ettemme anna kenenkään siirtää meihin verta suonen kautta.

14, 15. Mitä kristitty tekee, jos lääkärit sanovat, että hänelle on tehtävä verensiirto, ja miksi hän toimii näin?

14 Entä jos kristitty loukkaantuu vakavasti tai on suuren leikkauksen tarpeessa? Lääkärit saattavat sanoa, että hänelle on tehtävä verensiirto tai muuten hän kuolee. Kristitty ei tietenkään halua kuolla. Hän haluaa pitää kiinni Jumalan kallisarvoisesta elämän lahjasta, ja siksi hän hyväksyy toisenlaiset hoidot, joissa ei käytetä verta väärin. Hän siis hakeutuu tällaiseen hoitoon, jos sitä on saatavilla, ja hyväksyy erilaisia verensiirtojen sijasta käytettäviä hoitovaihtoehtoja.

15 Voisiko kristitty rikkoa Jumalan lakia saadakseen elää hieman pitempään tässä asiainjärjestelmässä? Jeesus sanoi: ”Joka tahtoo pelastaa sielunsa [eli elämänsä], tulee kadottamaan  sen, mutta joka kadottaa sielunsa minun tähteni, tulee löytämään sen.” (Matteus 16:25.) Emme halua kuolla. Mutta jos yrittäisimme pelastaa nykyisen elämämme rikkomalla Jumalan lakia, olisimme vaarassa menettää ikuisen elämän. Siksi meidän on viisasta luottaa Jumalan lakiin ja panna toivomme siihen, että jos syystä tai toisesta kuolemme, Elämänantajamme muistaa meitä ylösnousemuksessa ja antaa meille takaisin kallisarvoisen elämän lahjan (Johannes 5:28, 29; Heprealaisille 11:6).

16. Minkä verta koskevan lujan päätöksen Jumalan palvelijat ovat tehneet?

16 Jumalan uskolliset palvelijat ovat nykyään päättäneet lujasti noudattaa hänen verta koskevaa käskyään. He eivät syö verta missään muodossa eivätkä ota sitä osana lääketieteellistä hoitoa. * He ovat varmoja, että veren Luoja tietää, mikä on heille parasta. Uskotko sinä samoin?

VEREN AINOA OIKEA KÄYTTÖTAPA

17. Mikä oli ainoa Jehova Jumalan hyväksymä veren käyttötapa muinaisessa Israelissa?

17 Mooseksen laki painotti veren ainoaa oikeaa käyttötapaa. Jehova antoi muinaisille israelilaisille palvontaa koskevan käskyn: ”Lihan sielu [eli elämä] on veressä, ja minä olen pannut sen alttarille teidän hyväksenne tuottamaan sovituksen sielullenne, sillä sovituksen tuottaa veri.”  (3. Mooseksen kirja 17:11.) Syntiä tehneet israelilaiset saattoivat saada anteeksi, kun he uhrasivat eläimen ja sen verta pantiin alttarille tabernaakkelissa ja myöhemmin Jumalan temppelissä. Tällainen uhraaminen oli veren ainoa oikea käyttötapa.

18. Mitä hyötyä ja siunauksia voimme saada Jeesuksen vuodatetun veren ansiosta?

18 Tosi kristityt eivät ole Mooseksen lain alaisuudessa, ja siksi he eivät uhraa eläimiä eivätkä pane niiden verta alttarille (Heprealaisille 10:1). Veren uhraaminen alttarilla muinaisen Israelin päivinä viittasi kuitenkin Jumalan Pojan, Jeesuksen Kristuksen, kallisarvoiseen uhriin. Jeesus luopui ihmiselämästään meidän puolestamme ja antoi vuodattaa verensä uhrina, kuten opimme 5. luvusta. Sitten hän nousi taivaaseen ja esitti vuodatetun verensä arvon Jumalalle kerran kaikiksi ajoiksi (Heprealaisille 9:11, 12). Näin laskettiin  perusta syntiemme anteeksiannolle ja meille tuli mahdolliseksi saada ikuinen elämä (Matteus 20:28; Johannes 3:16). Miten äärettömän tärkeäksi tuo veren käyttö onkaan osoittautunut! (1. Pietarin kirje 1:18, 19.) Voimme pelastua vain uskomalla Jeesuksen vuodatetun veren arvoon.

Miten voit osoittaa kunnioittavasi elämää ja verta?

19. Mitä meidän on tehtävä ollaksemme viattomia ”kaikkien ihmisten vereen”?

19 Saamme olla syvästi kiitollisia Jehova Jumalalle hänen rakkaudellisesta elämän lahjastaan! Eikö sen myös pitäisi kannustaa meitä kertomaan toisille, että heillä on mahdollisuus saada ikuinen elämä, jos he uskovat Jeesuksen uhriin? Jumalinen kiinnostus toisten ihmisten elämää kohtaan saa meidät puhumaan tästä innokkaasti (Hesekiel 3:17–21). Jos tunnollisesti täytämme tämän velvollisuuden, voimme sanoa kuten apostoli Paavali: ”Olen viaton kaikkien ihmisten vereen, sillä en ole pidättynyt kertomasta teille kaikkea Jumalan neuvoa.” (Apostolien teot 20:26, 27.) Jumalasta ja hänen tarkoituksistaan kertominen on erinomainen tapa osoittaa, että kunnioitamme suuresti elämää ja verta.

^ kpl 16 Verensiirtojen hoitovaihtoehdoista kerrotaan Jehovan todistajien julkaiseman kirjasen Miten veri voi pelastaa elämäsi? sivuilla 13–17.