Siirry sisältöön

Siirry lisävalikkoon

Siirry sisällysluetteloon

Jehovan todistajat

suomi

Mitä Raamattu todella opettaa?

 VIIDESTOISTA LUKU

Jumalan hyväksymä palvonta

Jumalan hyväksymä palvonta
  • Miellyttävätkö kaikki uskonnot Jumalaa?

  • Miten voimme tunnistaa tosi uskonnon?

  • Ketkä ovat Jumalan tosi palvojia maan päällä nykyään?

1. Miten hyödymme, jos palvomme Jumalaa oikealla tavalla?

JEHOVA JUMALA on syvästi kiinnostunut meistä, ja hän haluaa meidän hyötyvän hänen rakkaudellisesta ohjauksestaan. Jos palvomme häntä oikealla tavalla, olemme onnellisia ja säästymme monilta elämän ongelmilta. Saamme myös hänen siunauksensa ja apunsa. (Jesaja 48:17.) Maailmassa on kuitenkin satoja uskontoja, jotka väittävät opettavansa totuutta Jumalasta, ja niillä on hyvin kirjavia opetuksia siitä, kuka Jumala on ja mitä hän odottaa meiltä.

2. Miten voimme saada selville, mikä on oikea tapa palvoa Jehovaa, ja mikä kuvaus valaisee tätä?

2 Mistä voimme tietää, mikä on oikea tapa palvoa Jehovaa? Meidän ei tarvitse tutkia ja vertailla keskenään kaikkia uskontoja. Täytyy vain ottaa selville, mitä Raamattu todella opettaa tosi palvonnasta. Valaistaanpa asiaa. Monissa maissa ongelmana on väärä raha. Miten toimisit, jos saisit tehtäväksi etsiä väärennökset? Painaisitko mieleesi kaikki eri väärennöstyypit? Tuskinpa. Olisi parempi tutkia oikeaa rahaa. Kun tietäisit, miltä oikea raha näyttää, pystyisit erottamaan väärän rahan. Samoin kun opimme tunnistamaan tosi uskonnon, pystymme näkemään, mitkä uskonnot ovat vääriä.

3. Mitä meidän on Jeesuksen mukaan tehtävä, jos haluamme saada Jumalan hyväksynnän?

3 On tärkeää palvoa Jehovaa sellaisella tavalla, jonka hän  hyväksyy. Monet uskovat, että kaikki uskonnot miellyttävät Jumalaa, mutta Raamattu ei opeta näin. Ei edes riitä, että väittää olevansa kristitty. Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, tule menemään taivasten valtakuntaan, vaan se, joka tekee taivaissa olevan Isäni tahdon.” Saadaksemme Jumalan hyväksynnän meidän on siis otettava selville, mitä Jumala vaatii meiltä, ja toimittava sen mukaisesti. Jeesus sanoi ”laittomuuden tekijöiksi” niitä, jotka eivät tee Jumalan tahtoa. (Matteus 7:21–23.) Väärällä uskonnolla ei ole todellista arvoa sen enempää kuin väärällä rahallakaan. Mikä pahempaa, väärä uskonto aiheuttaa suorastaan vahinkoa.

4. Mitä Jeesuksen sanat kahdesta tiestä merkitsevät, ja mihin nuo tiet vievät?

4 Jehova antaa jokaiselle ihmiselle maan päällä mahdollisuuden saada ikuinen elämä. Mutta saadaksemme elää ikuisesti paratiisissa meidän on palvottava Jumalaa oikein ja elettävä jo nyt hänen hyväksymällään tavalla. Monet eivät ikävä kyllä halua tehdä näin. Siksi Jeesus sanoi: ”Menkää sisään ahtaasta portista, koska se tie on leveä ja avara, joka vie tuhoon, ja monet ovat ne, jotka sitä sinne menevät, kun taas se portti on ahdas ja tie kapea, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät.” (Matteus 7:13, 14.) Tosi uskonto vie ikuiseen elämään. Väärä uskonto vie tuhoon. Jehova ei halua kenenkään tuhoutuvan, ja siksi hän antaa ihmisille kaikkialla tilaisuuden hankkia hänestä tietoa (2. Pietarin kirje 3:9). Se, millä tavalla palvomme Jumalaa, merkitsee meille siis joko elämää tai kuolemaa.

MITEN TUNNISTAA TOSI USKONTO?

5. Miten voimme tunnistaa ne, jotka harjoittavat tosi uskontoa?

5 Miten ’elämään vievä tie’ on mahdollista löytää? Jeesus sanoi, että tosi uskonto näkyisi niiden elämässä, jotka harjoittavat sitä. ”Heidän hedelmistään te tunnette heidät”, hän sanoi. ”Jokainen hyvä puu tuottaa hyvää hedelmää.”  (Matteus 7:16, 17.) Toisin sanoen ne, jotka harjoittavat tosi uskontoa, voitaisiin tunnistaa heidän uskonkäsitystensä ja käytöksensä perusteella. He eivät ole täydellisiä vaan tekevät virheitä, mutta ryhmänä he pyrkivät tekemään Jumalan tahdon. Tarkastelemme nyt kuutta piirrettä, joista tosi uskonnon harjoittajat voidaan tunnistaa.

6, 7. Miten Jumalan palvelijat suhtautuvat Raamattuun, ja millaisen esimerkin Jeesus antoi tästä?

6 Jumalan palvelijat perustavat opetuksensa Raamattuun. Raamattu itse sanoo: ”Koko Raamattu on Jumalan henkeyttämä ja hyödyllinen opettamiseen, ojentamiseen, oikaisemiseen, kurittamiseen vanhurskaudessa, jotta Jumalan ihminen olisi täysin pätevä, täydelleen varustautunut kaikkeen hyvään työhön.” (2. Timoteukselle 3:16, 17.) Apostoli Paavali kirjoitti toisille kristityille: ”Kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, te otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana, vaan niin kuin se todella on, Jumalan sanana.” (1. Tessalonikalaisille 2:13.) Tosi uskonnon opetukset ja tavat eivät siis perustu ihmisten näkemyksiin tai perinteisiin vaan Jumalan henkeytettyyn sanaan Raamattuun.

7 Jeesus Kristus antoi oikean esimerkin perustamalla opetuksensa Jumalan sanaan. Rukoillessaan taivaallista Isäänsä hän sanoi: ”Sinun sanasi on totuus.” (Johannes 17:17.) Jeesus uskoi Jumalan sanaan, ja kaikki, mitä hän opetti, oli sopusoinnussa sen kanssa. Hän sanoi usein: ”On kirjoitettu.” (Matteus 4:4, 7, 10.) Sitten hän lainasi jotain raamatunkohtaa. Samoin Jumalan nykyiset palvelijat eivät opeta omia ajatuksiaan. He uskovat, että Raamattu on Jumalan sana, ja perustavat opetuksensa lujasti siihen.

8. Mitä Jehovan palvontaan kuuluu?

8 Tosi uskonnon harjoittajat palvovat ainoastaan Jehovaa ja tekevät tunnetuksi hänen nimeään. Jeesus julisti: ”Jehovaa, Jumalaasi, sinun on palvottava, ja yksin hänelle sinun on suoritettava pyhää palvelusta.” (Matteus 4:10.) Jumalan  palvelijat eivät siis palvo ketään muuta kuin Jehovaa. Tähän palvontaan sisältyy se, että ihmisille kerrotaan, mikä on tosi Jumalan nimi ja millainen hän on. Psalmissa 83:18 todetaan: ”Sinä, jonka nimi on Jehova, sinä yksin olet Korkein kaikessa maassa.” Jeesus antoi mallin, kun hän opetti ihmisiä tuntemaan Jumalan. Hän sanoi rukouksessa: ”Olen tehnyt sinun nimesi ilmeiseksi niille ihmisille, jotka annoit minulle maailmasta.” (Johannes 17:6.) Samoin nykyään tosi palvojat opettavat toisille, mikä on Jumalan nimi, mitkä ovat hänen tarkoituksensa ja millaisia ominaisuuksia hänellä on.

9, 10. Millä tavoin tosi kristityt osoittavat rakkautta toisiaan kohtaan?

9 Jumalan palvelijat osoittavat aitoa, epäitsekästä rakkautta toisiaan kohtaan. Jeesus sanoi: ”Tästä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on rakkaus keskuudessanne.” (Johannes 13:35.) Varhaiskristityt tunsivat tällaista rakkautta toinen toistaan kohtaan. Jumalinen rakkaus voittaa rodulliset, yhteiskunnalliset ja kansalliset esteet ja vetää ihmisiä yhteen aidon veljeyden murtumattomin sitein (Kolossalaisille 3:14). Väärän uskonnon jäsenet eivät tunne tällaista rakkaudellista veljeyttä. Mistä tiedämme sen? He tappavat toisiaan kansallisten tai etnisten erimielisyyksien tähden. Tosi kristityt eivät tartu aseisiin tappaakseen kristittyjä veljiään sen enempää kuin muitakaan. Raamatussa sanotaan: ”Jumalan lapset ja Panettelijan lapset käyvät ilmi tästä: kukaan, joka ei harjoita vanhurskautta, ei ole Jumalasta, eikä sekään, joka ei rakasta veljeään. – – meidän tulee rakastaa toisiamme eikä olla Kainin kaltaisia, joka oli paholaisesta ja tappoi veljensä.” (1. Johanneksen kirje 3:10–12; 4:20, 21.)

10 Aito rakkaus merkitsee tietysti muutakin kuin sitä, ettei tapa toisia ihmisiä. Tosi kristityt käyttävät epäitsekkäästi aikaansa, voimiaan ja varojaan toisten auttamiseen ja rohkaisemiseen  (Heprealaisille 10:24, 25). He tukevat toisiaan vaikeina aikoina ja ovat rehellisiä muita ihmisiä kohtaan. He noudattavat elämässään Raamatun neuvoa: ”Tehkäämme hyvää kaikille.” (Galatalaisille 6:10.)

11. Miksi on tärkeää tunnustaa, että Jumala tuo pelastuksen Jeesuksen Kristuksen välityksellä?

11 Tosi kristityt tunnustavat, että Jumala tuo pelastuksen Jeesuksen Kristuksen välityksellä. Raamattu sanoo: ”Eikä ole pelastusta kenessäkään muussa, sillä taivaan alla ei ole toista ihmisten keskuudessa annettua nimeä, jonka välityksellä meidän täytyy pelastautua.” (Apostolien teot 4:12.) Jeesus antoi elämänsä lunnaiksi tottelevaisten ihmisten puolesta, kuten opimme 5. luvusta (Matteus 20:28). Lisäksi Jeesus on Jumalan nimittämä Kuningas taivaallisessa Valtakunnassa, joka tulee hallitsemaan koko maata. Jumala vaatii, että tottelemme Jeesusta ja toimimme hänen opetustensa mukaisesti, mikäli haluamme elää ikuisesti. Tämän vuoksi Raamattu sanoo: ”Joka uskoo Poikaan, sillä on ikuinen elämä; joka ei tottele Poikaa, se ei näe elämää.” (Johannes 3:36.)

12. Mitä sisältyy siihen, ettei ole osa maailmasta?

12 Tosi palvojat eivät ole osa maailmasta. Ollessaan tuomittavana roomalaisen hallitusmiehen Pilatuksen edessä Jeesus sanoi: ”Minun valtakuntani ei ole osa tästä maailmasta.” (Johannes 18:36.) Asuvatpa Jeesuksen tosi seuraajat missä maassa tahansa, he ovat hänen taivaallisen Valtakuntansa alamaisia ja pysyvät siksi ehdottoman puolueettomina maailman poliittisissa asioissa. He eivät ota osaa sen konflikteihin. Jehovan palvojat eivät kuitenkaan puutu siihen, millaisia valintoja muut tekevät puoluejäsenyyden, poliittisiin virkoihin pyrkimisen tai äänestämisen suhteen. Poliittisen puolueettomuuden ohella Jumalan tosi palvojat ovat lainkuuliaisia, koska Jumalan sana käskee olemaan ”alamainen esivalloille” (Roomalaisille 13:1). Kun Jumalan  vaatimusten ja jonkin poliittisen järjestelmän vaatimusten välillä on ristiriita, tosi palvojat ottavat mallia apostoleista, jotka sanoivat: ”Meidän täytyy totella Jumalaa hallitsijana ennemmin kuin ihmisiä.” (Apostolien teot 5:29; Markus 12:17.)

13. Miten Jeesuksen tosi seuraajat suhtautuvat Jumalan valtakuntaan, ja mitä he siksi tekevät?

13 Jeesuksen tosi seuraajat saarnaavat Jumalan valtakuntaa  ihmiskunnan ainoana toivona. Jeesus ennusti: ”Tämä valtakunnan hyvä uutinen tullaan saarnaamaan koko asutussa maassa todistukseksi kaikille kansakunnille, ja sitten tulee loppu.” (Matteus 24:14.) Jeesuksen Kristuksen tosi seuraajat eivät kannusta ihmisiä luottamaan siihen, että ihmisjohtajat ratkaisisivat heidän ongelmansa, vaan julistavat Jumalan taivaallista valtakuntaa ihmiskunnan ainoana toivona (Psalmit 146:3). Jeesus opetti rukoilemaan tuota täydellistä hallitusta sanoessaan: ”Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.” (Matteus 6:10.) Jumalan sanassa on ennustettu, että taivaallinen Valtakunta ”murskaa kaikki nämä [nykyiset] valtakunnat ja tekee niistä lopun, ja se itse pysyy aikojen hämärään asti” (Daniel 2:44).

14. Mikä uskonnollinen ryhmä täyttää sinun mielestäsi tosi palvonnan vaatimukset?

14 Kysy itseltäsi edellä käsiteltyjen näkökohtien pohjalta: Mikä uskonnollinen ryhmä perustaa kaikki opetuksensa Raamattuun ja tekee tunnetuksi Jehovan nimeä? Mikä ryhmä osoittaa jumalista rakkautta, uskoo Jeesukseen, on erossa maailmasta ja julistaa Jumalan valtakuntaa ihmiskunnan ainoana todellisena toivona? Mikä kaikista maailman uskonnollisista ryhmistä täyttää kaikki nämä vaatimukset? Tosiasiat osoittavat kiistattomasti, että tuo ryhmä on Jehovan todistajat (Jesaja 43:10–12).

MITÄ AIOT TEHDÄ?

15. Mitä Jumala vaatii meiltä sen lisäksi, että uskomme hänen olemassaoloonsa?

15 Jumalaa ei miellytä pelkästään se, että uskoo häneen. Raamatun mukaan demonitkin uskovat, että hän on olemassa (Jaakobin kirje 2:19). He eivät kuitenkaan tee Jumalan tahtoa, eikä heillä ole hänen hyväksymystään. Saadaksemme Jumalan hyväksynnän meidän on paitsi uskottava hänen olemassaoloonsa myös tehtävä  hänen tahtonsa. Lisäksi meidän on katkaistava kaikki siteet väärään uskontoon ja omaksuttava tosi palvonta.

16. Miten väärään uskontoon tulisi suhtautua?

16 Apostoli Paavali osoitti, ettemme saa osallistua väärään palvontaan. Hän kirjoitti: ”’Lähtekää siksi ulos heidän keskuudestaan ja erottautukaa’, sanoo Jehova, ’ja lakatkaa koskemasta epäpuhtaaseen’; ’ja minä otan teidät vastaan.’” (2. Korinttilaisille 6:17; Jesaja 52:11.) Tosi kristityt karttavat siis kaikkea, mikä liittyy väärään palvontaan.

17, 18. Mikä on ”Suuri Babylon”, ja miksi siitä on ’lähdettävä ulos’ kiireesti?

17 Raamattu osoittaa, että kaikki väärän uskonnon monet muodot kuuluvat ”Suureen Babyloniin” (Ilmestys 17:5). * Tämä nimi tuo mieleen muinaisen Babylonin kaupungin, jossa väärä uskonto sai alkunsa Nooan ajan vedenpaisumuksen jälkeen. Monet opetukset ja tavat, jotka ovat nykyään yleisiä väärässä uskonnossa, juontavat juurensa Babylonista. Siellä esimerkiksi palvottiin jumalkolmikkoja. Kolminaisuus on nykyään monien uskontojen pääoppi. Raamattu kuitenkin opettaa selvästi, että on vain yksi tosi Jumala, Jehova, ja että Jeesus Kristus on hänen Poikansa (Johannes 17:3). Babylonilaiset uskoivat myös, että ihmisillä on kuolematon sielu, joka jää eloon ruumiin kuollessa ja voi joutua kärsimään piinan paikassa. Nykyään suurin osa uskonnoista opettaa, että ihmisillä on kuolematon sielu tai henki, joka voi joutua kärsimään helvetissä.

18 Muinainen babylonilainen palvonta levisi joka puolelle maailmaa, ja siksi nykyisen Suuren Babylonin voidaan sanoa olevan väärän uskonnon maailmanmahti. Jumala on ennustanut, että tämä väärän uskonnon mahti kohtaa äkillisen lopun (Ilmestys 18:8). Ymmärrätkö, miksi sinun on elintärkeää katkaista kaikki siteet Suureen Babyloniin?  Jehova Jumala haluaa sinun ’lähtevän siitä ulos’ ripeästi, kun aikaa on vielä jäljellä (Ilmestys 18:4).

Palvelemalla Jehovaa hänen kansansa kanssa tulet saamaan paljon enemmän kuin voisit koskaan menettää

19. Mitä tulet saamaan, kun palvelet Jehovaa?

19 Kun päätät lakata harjoittamasta väärää uskontoa, jotkut eivät ehkä enää halua olla tekemisissä kanssasi. Palvelemalla Jehovaa hänen kansansa kanssa tulet kuitenkin saamaan paljon enemmän kuin voisit koskaan menettää. Aivan kuten Jeesuksen varhaiset opetuslapset, jotka jättivät muut asiat taakseen voidakseen seurata häntä, sinäkin saat monia hengellisiä veljiä ja sisaria. Pääset miljoonien tosi kristittyjen suureen, maailmanlaajuiseen perheeseen, jossa saat osaksesi aitoa rakkautta. Saat myös suurenmoisen toivon ikuisesta elämästä ”tulevassa asiainjärjestelmässä”. (Markus 10:28–30.) Ehkäpä ne, jotka jättävät sinut uskonkäsitystesi takia, ottavat aikanaan selville, mitä Raamattu opettaa, ja heistä tulee Jehovan palvojia.

20. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan niille, jotka harjoittavat tosi uskontoa?

20 Raamattu opettaa, että Jumala tekee pian lopun tästä pahasta asiainjärjestelmästä ja korvaa sen vanhurskaalla uudella maailmalla, jota hallitsee hänen Valtakuntansa (2. Pietarin kirje 3:9, 13). Miten mahtava maailma se tuleekaan olemaan! Tuossa uudessa järjestelmässä on ainoastaan yksi uskonto, yksi tosi palvontamuoto. Eikö sinun olisi viisasta ryhtyä tarpeellisiin toimiin ja tulla tosi palvojien yhteyteen viipymättä?

^ kpl 17 Lisää perusteita sille, että Suuri Babylon edustaa väärän uskonnon maailmanmahtia, on liitteessä sivuilla 219 ja 220.