Jehova nimittää profeettoja julistamaan sanomia, jotka koskevat tuomiota, puhdasta palvontaa sekä Messiaan tuloa ja hallintoa.

KUNINKAIDEN hallitessa Israelia ja Juudaa näyttämölle astui profeettoja, miehiä joilla oli erikoistehtävä. He ilmaisivat poikkeuksellista uskoa ja rohkeutta ja välittivät toisille Jumalan julistuksia. Tarkastellaanpa heidän sanomiensa neljää tärkeää teemaa.

1. Jerusalemin tuho. Jumalan profeetat, etenkin Jesaja ja Jeremia, varoittivat jo kauan etukäteen, että Jerusalem tuhottaisiin ja se jäisi autioksi. He kertoivat elävästi, miksi kaupunki oli herättänyt Jumalan vihan. Sen asukkaat väittivät edustavansa Jehovaa, mutta turmelus, väkivalta ja väärän uskonnon harjoittaminen osoittivat asian olevan toisin. (2. Kuninkaiden kirja 21:10–15; Jesaja 3:1–8, 16–26; Jeremia 2:1–3:13.)

2. Puhtaan palvonnan ennallistaminen. Jumalan kansa vapautuisi Babylonista 70 vuoden pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Se palaisi autioon kotimaahansa ja rakentaisi uudelleen Jehovan temppelin Jerusalemiin. (Jeremia 46:27; Aamos 9:13–15.) Jesaja ennusti parisataa vuotta etukäteen, että Kyyros-niminen mies kukistaisi Babylonin ja sallisi Jumalan kansan ennallistaa puhtaan palvonnan. Hän kuvaili yksityiskohtaisesti jopa Kyyroksen ainutlaatuista taistelustrategiaa. (Jesaja 44:24–45:3.)

3. Messiaan tulo ja elämä maan päällä. Messias syntyisi Betlehemissä (Miika 5:2). Hän olisi nöyrä ja tulisi Jerusalemiin aasilla ratsastaen (Sakarja 9:9). Vaikka hän olisi lempeä ja huomaavainen, hän olisi epäsuosittu ja monet torjuisivat hänet (Jesaja 42:1–3; 53:1, 3). Hän kokisi julman kuoleman, mutta hänen elämänsä ei päättyisi siihen, sillä hänen uhrinsa oli tarkoitus mahdollistaa monien ihmisten syntien anteeksianto ja tämä olisi mahdollista vain hänen ylösnousemuksensa välityksellä (Jesaja 53:4, 5, 9–12).

4. Messias tulee hallitsemaan maata. Epätäydelliset ihmiset eivät pysty hallitsemaan toisiaan menestyksellisesti ja säilyttämään rauhaa, mutta messiaaninen Kuningas on Rauhan Ruhtinas (Jesaja 9:6, 7; Jeremia 10:23). Hänen alaisuudessaan kaikki ihmiset elävät rauhassa sekä keskenään että eläinten kanssa (Jesaja 11:3–7). Sairaudet poistetaan ja jopa kuolema niellään iäksi (Jesaja 25:8; 33:24). Messiaan hallitessa kuolleet herätetään maan päälle (Daniel 12:13).

Jesaja; Jeremia; Daniel; Aamos; Miika; Sakarja.