Jeesus näyttäytyy seuraajilleen opettaakseen ja rohkaistakseen heitä.

KOLMANTENA päivänä Jeesuksen kuolemasta jotkut hänet naispuoliset opetuslapsensa huomasivat, että hänen hautansa suulla ollut kivi oli vieritetty sivuun ja hauta oli tyhjä.

Naisille ilmestyi kaksi enkeliä, joista toinen sanoi: ”Te etsitte Jeesus Nasaretilaista – –. Hänet on herätetty.” (Markus 16:6.) Viipymättä naiset juoksivat kertomaan uutisen apostoleille. Matkalla he tapasivat Jeesuksen, joka sanoi: ”Älkää pelätkö! Menkää, ilmoittakaa veljilleni, että he lähtisivät Galileaan, ja siellä he näkevät minut.” (Matteus 28:10.)

Myöhemmin samana päivänä, kun kaksi opetuslasta oli kävelemässä Jerusalemista kohti Emmauksen kylää, heidän seuraansa liittyi muukalainen. Tämä kysyi, mistä he puhuivat. Mies oli ylösnousemuksen saanut Jeesus, mutta opetuslapset eivät heti tunnistaneet häntä, sillä hän ilmestyi eri näköisenä kuin oli aiemmin ollut. Surullisina miehet kertoivat puhuneensa Jeesuksesta. Muukalainen alkoi selittää kaikista Raamatun kirjoituksista sitä, mikä koski Messiasta. Jeesus oli tosiaankin täyttänyt Messiaaseen liittyvät ennustukset pienintä yksityiskohtaa myöten. * Kun opetuslapset tajusivat, että heidän kanssaan puhuva mies oli henkipersoonaksi herätetty Jeesus, hän katosi.

Nuo kaksi opetuslasta palasivat saman tien Jerusalemiin, missä apostolit olivat koolla lukittujen ovien takana. Juuri kun opetuslapset olivat kertomassa heille sattuneesta tapauksesta, Jeesus näyttäytyi. Hänen hämmästyneet seuraajansa eivät olleet uskoa silmiään! ”Minkä vuoksi sydämessänne nousee epäilyksiä?” Jeesus kysyi. ”On kirjoitettu, että Kristus kärsisi ja nousisi kuolleista kolmantena päivänä.” (Luukas 24:38, 46.)

40 päivän ajan ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus näyttäytyi opetuslapsilleen eri yhteyksissä, ja kerran hän näyttäytyi samanaikaisesti yli 500 ihmiselle. Luultavasti tässä tilanteessa hän antoi tärkeän tehtävän: ”Menkää – – ja tehkää opetuslapsia kaikkien kansakuntien ihmisistä, – – opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikkina päivinä asiainjärjestelmän päättymiseen asti.” (Matteus 28:19, 20.)

Tavatessaan 11 uskollista apostoliaan viimeisen kerran Jeesus lupasi: ”Te saatte voimaa, kun pyhä henki tulee päällenne, ja te tulette olemaan todistajiani – – maan ääriin asti.” (Apostolien teot 1:8.) Sitten Jeesus kohosi ylös ja pilvi peitti hänet heidän katseiltaan hänen noustessaan taivaaseen.

Matteus, luku 28; Markus, luku 16; Luukas, luku 24; Johannes, luvut 20 ja 21; 1. Korinttilaisille 15:5, 6.

^ kpl 6 Esimerkkejä Jeesuksessa täyttyneistä Messiasta koskevista ennustuksista on tämän kirjasen 14. jaksossa, 15. jaksossa ja 16. jaksossa ja kirjan Mitä Raamattu todella opettaa? liitteessä ”Jeesus Kristus – luvattu Messias”.