Julkaisuissamme on aiemmin sanottu, että kristikunta on luopio-Jerusalemin vastakuva. Se mitä kristikunnassa tapahtuu, tuo kyllä mieleen uskottoman Jerusalemin, jossa harjoitettiin muun muassa epäjumalanpalvelusta ja laajamittaista korruptiota. Viime vuosina julkaisuissamme ei kuitenkaan ole enää kiinnitetty huomiota profetioiden esikuviin ja vastakuviin, jollei Raamatussa ole selviä perusteita tehdä niin. Sama pitää paikkansa tästä kirjasta. Onko olemassa vankkoja raamatullisia perusteita sille, että kristikuntaa voisi sanoa vastakuvalliseksi Jerusalemiksi? Ei ole.

Harkitse seuraavia seikkoja: Jerusalem oli yhteen aikaan puhtaan palvonnan keskuspaikka, mutta myöhemmin sen asukkaista tuli luopioita. Kristikunnassa ei sitä vastoin ole milloinkaan harjoitettu puhdasta palvontaa. Siitä saakka kun se sai alkunsa 300-luvulla jaa., se on aina opettanut vääriä oppeja.

Lisäksi sen jälkeen kun babylonialaiset olivat tuhonneet Jerusalemin, se sai takaisin Jehovan suosion ja siitä tuli taas puhtaan palvonnan keskus. Toisaalta Jumala ei ole koskaan hyväksynyt kristikuntaa, ja kun se tuhotaan suuren ahdingon aikana, se ei enää koskaan herää henkiin.

Mitä edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä? Tutkiessamme profetioita, jotka täyttyivät uskottomassa Jerusalemissa, voimme sanoa, että jokin seikka tuo mieleen sen, mitä näemme tapahtuvan kristikunnassa nykyään. Ei kuitenkaan näytä olevan mitään raamatullista syytä sanoa, että kristikunta on vastakuvallinen Jerusalem.