Joissain raamatunkohdissa sanat ”joki”, ”vesi” ja ”virta” kuvailevat Jehovalta tulevia siunauksia. Yhdessä nämä kohdat paljastavat jotain hyvin rohkaisevaa siitä, miten Jehova siunaa meitä. Miksi voidaan sanoa näin?

JOEL 3:18 Tässä profetiassa temppelipyhäköstä pulppusi lähde. Sen vesi kasteli kuivan ”Akasiapuiden laakson”. Sekä Joel että Hesekiel siis näkivät joen, joka sai karun seudun elämään. Kummassakin tapauksessa joki virtasi Jehovan temppelistä.

SAKARJA 14:8 Profeetta Sakarja näki ”elävien vesien” virtaavan Jerusalemin kaupungista. Puolet niistä virtasi itäiseen mereen eli Kuolleeseenmereen ja puolet läntiseen mereen eli Välimereen. Jerusalem oli Jehova Jumalan eli ”suuren Kuninkaan kaupunki” (Matt. 5:35). Tuon kaupungin mainitseminen muistuttaa siksi siitä, että tulevaisuudessa Jehova hallitsee koko maata. Olemme jo kauan ymmärtäneet tämän profetian vesien viittaavan siihen, että Jehova tulee siunaamaan paratiisissa kahta uskollisten ihmisten ryhmää: niitä, jotka säilyvät elossa suuresta ahdingosta, ja niitä, jotka herätetään myöhemmin kuolleista.

ILMESTYS 22:1, 2 Apostoli Johannes näki vertauskuvallisen joen, joka muistutti suuresti Hesekielin näkemää jokea. Se ei kuitenkaan lähtenyt temppelistä vaan Jehovan valtaistuimesta. Samoin kuin Sakarjan näky tämäkin näky näyttää tähdentävän niitä siunauksia, joita Jumalan hallinto saa aikaan tuhatvuotiskaudella.

Jehovan hallinnon tuomat siunaukset ja ne siunaukset, joita Hesekielin näkemä joki edustaa, eivät tietenkään eroa toisistaan kovin paljon. Ne kaikki ovat lähtöisin Jehovalta, ja kaikki uskolliset ihmiset saavat nauttia niistä.

PSALMIT 46:4 Tähän yhteen jakeeseen näyttää sisältyvän kummatkin piirteet, sekä palvonta että hallinto. Tämän joen ansiosta ilo täyttää ”Jumalan kaupungin”, joka viittaa Jumalan valtakuntaan ja hallintoon, sekä ”Korkeimman pyhän, suurenmoisen pyhäkköteltan”, joka viittaa puhtaaseen palvontaan.

Yhdessä nämä jakeet saavat meidät vakuuttumaan siitä, että Jehova siunaa uskollista ihmiskuntaa kahdella tavalla. Tulemme hyötymään ikuisesti ensinnäkin hänen hallinnostaan ja toiseksi hänen puhdasta palvontaa koskevista järjestelyistään. Meidän on siksi tärkeää nauttia jatkuvasti Jehova Jumalan ja hänen Poikansa tarjoamaa ”elävää vettä” – käyttää hyväksemme rakkaudellisia järjestelyjä, joita he ovat tehneet ikuista elämää varten (Jer. 2:13; Joh. 4:10).