HESEKIEL 16:41

LUVUN YDIN: Mitä Hesekielin kirjan ja Ilmestyskirjan kuvaukset prostituutiosta opettavat meille?

1, 2. Erityisesti millainen prostituoitu voisi herättää syvää inhoa?

ON SURULLISTA nähdä, että jostakusta on tullut prostituoitu. Saatamme miettiä, miksi hän päätynyt näin traagiseen elämäntilanteeseen. Onko hän joutunut kadulle jo nuorena siksi, että hän on kohdannut väkivaltaa kotona? Onko äärimmäinen köyhyys pakottanut hänet myymään itsensä tällaiseen orjuuteen? Onko hän lähtenyt pakoon julmaa puolisoa? Tämä paha maailma on täynnä tällaisia traagisia tarinoita. Ei siksi ole ihme, että Jeesus Kristus kiinnitti huomiota joihinkin prostituoituihin ja kohteli heitä ystävällisesti. Hän korosti sitä, että niillä, jotka katuivat ja muuttivat elämäntapansa, oli toivoa paremmasta elämästä. (Matt. 21:28–32; Luuk. 7:36–50.)

2 Kuvitellaan seuraavaksi aivan erilaista prostituoitua. Hän valitsee tällaisen elämäntavan tieten tahtoen. Prostituutio ei ole hänestä alentavaa vaan suuri mahdollisuus. Hän janoaa rahaa ja valtaa, jota hänen valitsemansa ammatti tuo. Entä jos hänellä kaiken lisäksi olisi hyvä, uskollinen aviomies, mutta  hän pettäisi miestään voidakseen harjoittaa prostituutiota? Tällainen nainen ja hänen elämäntapansa herättäisi varmasti syvää inhoa. Tämä meissä heräävä voimakas reaktio on tärkeä syy siihen, miksi Jehova Jumala käyttää prostituutiota esimerkkinä siitä, miten hän suhtautuu väärään uskontoon.

3. Mitä tarkastelemme tässä luvussa?

3 Hesekielin kirjassa on kaksi merkittävää kertomusta, joissa prostituutio havainnollistaa Israelissa ja Juudassa olevien Jumalan palvelijoiden järkyttävää uskottomuutta (Hesekielin luvut 16 ja 23). Ennen kuin perehdymme niihin lähemmin, tarkastelemme erästä toista kuvaannollista prostituoitua. Tämän naisen harjoittama prostituutio sai alkunsa jo kauan ennen Hesekielin aikaa, jopa ennen kuin Israelia oli olemassa, ja se kukoistaa edelleen. Raamatun viimeisessä kirjassa, Ilmestyskirjassa, paljastetaan, kuka tämä prostituoitu on.

”Prostituoitujen äiti”

4, 5. Mikä ”Suuri Babylon” on, ja mistä tiedämme sen? (Ks. kuva luvun alussa.)

4 Näyssä, jonka Jeesus antoi apostoli Johannekselle ensimmäisen vuosisadan lopulla, esitellään hätkähdyttävä hahmo. Häntä sanotaan ”suureksi prostituoiduksi” ja ”Suureksi Babyloniksi, maan prostituoitujen – – äidiksi” (Ilm. 17:1, 5). Satojen vuosien ajan uskonnollisia johtajia ja raamatunoppineita on askarruttanut, kuka tämä nainen on. Hänen on sanottu kuvaavan Babylonia, Roomaa tai roomalaiskatolista kirkkoa. Jehovan todistajat ovat kuitenkin ymmärtäneet jo kymmenien vuosien ajan, kuka ”suuri prostituoitu” on. Tämä nainen on väärän uskonnon maailmanmahti. Mistä tiedämme sen?

5 Tälle prostituoidulle on langetettu tuomio, koska hän on ollut moraalittomissa suhteissa ”maan kuninkaiden” eli poliittisten valtojen kanssa. Hän ei siis selvästikään ole poliittinen mahti. Lisäksi Ilmestyskirjassa osoitetaan, että ”maan kauppiaat” eli liikemaailman edustajat surevat Suuren Babylonin tuhoa. Suuri Babylon ei siis voi kuvata liikemaailmaa. Mitä hän sitten edustaa? Hän on syyllistynyt ”spiritististen tapojen” harjoittamiseen, epäjumalanpalvelukseen ja pettämiseen. Eikö kaikesta tästä voidakin syyttää maailman turmeltuneita uskonnollisia järjestöjä? Lisäksi prostituoidun kuvataan ratsastavan maailman poliittisilla aineksilla, eli hänellä on jossain määrin valtaa niihin. Hän myös vainoaa Jehova Jumalan uskollisia palvelijoita. (Ilm. 17:2, 3; 18:11, 23, 24.) Eikö väärä uskonto ole toiminut juuri näin aina meidän päiviimme asti?

Kaikki väärään uskontoon liittyvät tavat, opit ja järjestöt juontavat juurensa muinaisesta Babelista, jota alettiin myöhemmin sanoa Babyloniksi. (Ks. kpl 6.)

6. Missä mielessä Suuri Babylon on ”prostituoitujen äiti”?

6 Miksi Suurta Babylonia ei kuitenkaan sanota vain ”suureksi prostituoiduksi” vaan myös ”prostituoitujen äidiksi”?  Väärä uskonto on jakautunut lukemattomiksi uskontokunniksi, lahkoiksi ja kulteiksi. Siitä lähtien kun ihmisten kieli sekoitettiin muinaisessa Babelissa eli Babylonissa, monenlaiset väärät uskonnolliset opit ovat levinneet kaikkialle ja synnyttäneet loputtomasti erilaisia uskontoja. ”Suuren Babylonin” nimi juontuukin Babylonin kaupungista, josta väärät uskonnot ovat lähtöisin. (1. Moos. 11:1–9.) Näiden uskontojen voidaan katsoa olevan yhden järjestön, suuren prostituoidun, ”tyttäriä”. Saatana houkuttelee usein uskonnon avulla ihmisiä harjoittamaan spiritismiä ja epäjumalanpalvelusta ja omaksumaan Jumalaa häpäiseviä uskonkäsityksiä ja tapoja. Ei ihme, että Jumalan palvelijoita varoitetaan tästä turmeltuneesta, maailmanlaajuisesta järjestöstä: ”Lähtekää sieltä ulos, minun kansani, jos ette halua olla osallisia hänen synteihinsä.” (Lue Ilmestyksen 18:4, 5.)

7. Miksi me noudatamme käskyä lähteä ulos Suuresta Babylonista?

7 Oletko noudattanut tätä käskyä? On hyvä muistaa, että Jehova itse on luonut ihmiset niin, että heillä on ”hengellisiä tarpeita” (Matt. 5:3). Ne voidaan tyydyttää oikein vain palvomalla Jehovaa puhtaalla tavalla. Jehovan palvelijat haluavat luonnollisesti pysyä mahdollisimman kaukana hengellisestä prostituutiosta. Paholaisella on kuitenkin eri tavoite. Hän haluaa houkutella Jumalan palvelijoita harjoittamaan tällaista prostituutiota, ja hän on onnistunut siinä aivan liian usein. Hesekielin aikaan tultaessa Jumalan kansa oli langennut hengelliseen prostituutioon useita kertoja. Meidän on hyvä tutkia heidän historiaansa, koska se voi opettaa meille paljon Jehovan normeista, oikeudenmukaisuudesta ja armosta.

”Sinusta tuli prostituoitu”

8–10. a) Mikä on puhdasta palvontaa koskeva keskeinen vaatimus? b) Millaisia tunteita väärään uskontoon sekaantuminen herättää Jehovassa? Valaise.

8 Jehova käyttää Hesekielin kirjassa vertausta prostituoidusta kuvaillakseen omia tunteitaan. Hesekiel merkitsi muistiin pyhän hengen ohjauksessa kaksi värikästä kertomusta, joista käy ilmi, miten loukatuksi ja petetyksi Jehova tunsi itsensä palvelijoidensa uskottoman ja moraalittoman käytöksen vuoksi. Miksi hän vertasi heitä prostituoituihin?

9 Aluksi on hyvä palauttaa mieleen puhdasta palvontaa koskeva keskeinen vaatimus, jota käsiteltiin tämän kirjan 5. luvussa. Jehova sanoi Israelille antamassaan laissa: ”Sinulla ei saa olla minun lisäkseni [tai ”minua uhmaamassa”, alav.] muita jumalia. – – minä, Jumalasi Jehova, olen Jumala, joka vaadin jakamatonta palvontaa.” (2. Moos. 20:3, 5.) Hän painotti samaa asiaa myöhemmin seuraavasti: ”Sinä et saa kumartaa mitään toista jumalaa, koska Jehovan tiedetään  olevan Jumala, joka vaatii jakamatonta palvontaa. Hän on tosiaan Jumala, joka vaatii jakamatonta palvontaa.” (2. Moos. 34:14.) Jehova olisi tuskin voinut sanoa asiaa selvemmin. Emme voi palvoa Jehovaa hyväksyttävällä tavalla, ellemme palvo yksinomaan häntä.

10 Ajatellaan vertailun vuoksi avioliittoa. Sekä aviomiehellä että vaimolla on oikeus odottaa puolisoltaan tietynlaista omistautuneisuutta. Jos toinen heistä osoittaisi romanttista tai seksuaalista kiinnostusta jotakuta avioliiton ulkopuolella olevaa kohtaan, toinen olisi aiheellisesti mustasukkainen ja tuntisi tulleensa petetyksi. (Lue Heprealaiskirjeen 13:4.) Samoin Jehova tuntee itsensä petetyksi, kun hänen palvelijansa, jotka ovat vihkiytyneet yksinomaan hänelle, alkavat palvoa vääriä jumalia. Hän kuvailee tällaisia pettymyksen tunteita voimakkaasti Hesekielin 16. luvussa.

11. Mitä Jehova kertoi Jerusalemista ja sen alkuperästä?

11 Jehovan ylivoimaisesti pisin puhe Hesekielin kirjassa on tuon kirjan 16. luvussa, ja se on hänen pisimpiä profetioitaan Raamatun heprealaisissa kirjoituksissa. Jehova kiinnittää siinä huomion Jerusalemin kaupunkiin, joka kuvaa uskotonta Juudaa. Hän kertoo surullisen ja riipaisevan kertomuksen tuon kaupungin alkuperästä ja petollisuudesta. Tämä kuvaannollinen nainen oli aluksi likainen ja laiminlyöty löytölapsi. Hänen vanhempansa olivat pakanallisia kanaanilaisia. Jerusalem tosiaan oli kanaanilaisiin kuuluvien jebusilaisten hallinnassa, kunnes Daavid valloitti sen. Jehova tunsi sääliä tätä hylättyä lasta kohtaan, ja hän pesi sen ja piti siitä huolta. Aikanaan siitä tuli hänelle kuin vaimo. Israelilaiset, jotka lopulta asuttivat Jerusalemin, olivat liittosuhteessa Jehovan kanssa. He olivat solmineet tämän liiton omasta tahdostaan Mooseksen päivinä. (2. Moos. 24:7, 8.) Sen jälkeen kun Jerusalemista tuli maan pääkaupunki, Jehova siunasi ja kaunisti sitä ja teki siitä vauraan, samaan tapaan kuin rikas ja vaikutusvaltainen aviomies voisi antaa vaimolleen kauniita koruja. (Hes. 16:1–14.)

Salomo antoi ulkomaalaisten vaimojensa vaikuttaa itseensä, mikä johti siihen, että hän saastutti Jerusalemin epäjumalanpalveluksella. (Ks. kpl 12.)

12. Miten uskottomuus alkoi nostaa päätään Jerusalemissa?

12 Mitä tapahtui seuraavaksi? Jehova sanoi: ”Sinä aloit luottaa kauneuteesi, ja maineesi takia sinusta tuli prostituoitu. Sinä jakelit prostituoidun palveluksia kaikille ohikulkijoille, ja kauneudestasi tuli heidän omaansa.” (Hes. 16:15.) Salomon päivinä Jehova siunasi ja vaurastutti kansaansa niin että Jerusalemista tuli loistelias kaupunki, varmasti yksi huomattavimmista kaupungeista silloisessa maailmassa (1. Kun. 10:23, 27). Uskottomuus alkoi kuitenkin pikkuhiljaa nostaa päätään. Yrittäessään miellyttää lukuisia ulkomaalaisia vaimojaan  Salomo alkoi saastuttaa Jerusalemia pakanajumalien palvonnalla (1. Kun. 11:1–8). Jotkut hänen seuraajistaan menivät vielä pidemmälle pahuudessa niin että väärä palvonta saastutti koko maan. Mitä Jehova ajatteli tällaisesta prostituutiosta ja petollisuudesta? Hän sanoi: ”Sellaista ei pitäisi tehdä, eikä sellaista saisi koskaan tapahtua.” (Hes. 16:16.) Hänen kapinallinen kansansa syyllistyi kuitenkin vielä pahempiin tekoihin.

Jotkut israelilaiset uhrasivat lapsiaan väärille jumalille, esimerkiksi Molekille.

13. Millaisiin pahoihin tekoihin Jerusalemin asukkaat syyllistyivät?

13 Voi vain kuvitella, millaista tuskaa ja inhoa Jehova tunsi, kun hän kertoi, mitä pahaa hänen oma kansansa oli tehnyt: ”Sinä otit poikiasi ja tyttäriäsi, jotka olit synnyttänyt minulle, ja uhrasit heitä epäjumalien nieltäviksi. Eikö prostituution harjoittaminen riittänyt sinulle? Sinä teurastit poikiani, ja sinä uhrasit heitä polttamalla heidät tulessa.” (Hes. 16:20, 21.) Nämä sanoin kuvaamattomat kauheudet paljastavat, miten paha Saatana on. Hän nauttii siitä, että hän saa Jehovan palvelijat syyllistymään näin iljettäviin tekoihin. Jehova kuitenkin näkee kaiken. Hän voi tehdä tyhjäksi pahimmatkin Saatanan aiheuttamat hirmuteot, ja hän pitää huolen siitä, että oikeus tapahtuu. (Lue Jobin 34:24.)

14. Ketkä olivat Jehovan vertauksessa Jerusalemin kaksi sisarta, ja kuka näistä kolmesta oli kaikkein pahin?

14 Jerusalemin olisi pitänyt olla tyrmistynyt pahuudestaan! Se kuitenkin jatkoi prostituution harjoittamista. Jehova sanoi, että se oli jopa häpeämättömämpi kuin muut prostituoidut, koska se maksoi toisille siitä, että nämä olivat moraalittomissa suhteissa sen kanssa (Hes. 16:34). Jumala sanoi Jerusalemin olevan kuin ”äitinsä”, maata aiemmin hallinneet pakanaheimot (Hes. 16:44, 45). Sitten hän jatkoi vertausta perheestä ja sanoi, että Jerusalemin vanhempi sisar oli Samaria, joka harjoitti uskonnollista prostituutiota ennen Jerusalemia. Jumala mainitsi myös toisen sisaren, Sodoman, jota käytetään tässä kielikuvana, sillä se oli tuhottu jo kauan sitten röyhkeytensä ja äärimmäisen turmeltuneisuutensa vuoksi. Jehova halusi korostaa sitä, että Jerusalem oli sisariaan Samariaa ja jopa Sodomaa pahempi. (Hes. 16:46–50.) Jumalan kansa jätti huomiotta lukemattomat varoitukset eikä luopunut iljettävistä teoistaan.

15. Miksi Jehova pani tuomion täytäntöön Jerusalemille, ja minkä toivon hän antoi?

15 Mitä Jehova tekisi? Hän ennusti Jerusalemille: ”Minä kokoan kaikki rakastajasi, joille olet tuottanut mielihyvää” ja ”annan sinut heidän käsiinsä”. Hänen kansansa aiemmat liittolaiset tuhoaisivat sen ja riistäisivät siltä sen kauneuden ja kaiken arvokkaan. ”He – – kivittävät sinut ja surmaavat sinut miekoillaan”, hän sanoi. Miksi Jehova pani täytäntöön tämän tuomion? Hänen tarkoituksensa ei ollut tuhota  kansaansa. Sen sijaan hän sanoi: ”Minä teen lopun prostituutiostasi.” Hän lisäsi: ”Minun vihani sinua kohtaan asettuu, enkä enää ole sinuun vihastunut. Minä tulen olemaan tyyni enkä enää tunne itseäni loukatuksi.” Kuten tämän kirjan 9. luvussa osoitettiin, Jehovan tarkoitus oli ennallistaa kansansa keskuuteen puhdas palvonta pakkosiirtolaisuuden jälkeen. Miksi? Hän sanoi: ”Minä – – muistan sen liiton, jonka tein kanssasi nuoruutesi päivinä.” (Hes. 16:37–42, 60.) Toisin kuin israelilaiset Jehova osoittautuisi täysin uskolliseksi! (Lue Ilmestyksen 15:4.)

16, 17. a) Miksi emme enää sano, että Ohola ja Oholiba ovat esikuvia kristikunnasta? (Ks. tekstiruutu ”Prostituoidut sisarukset”.) b) Mitä voimme oppia Hesekielin luvuista 16 ja 23?

16 Hesekielin 16. lukuun muistiin merkitty Jehovan pitkä ja voimakas puhe opettaa meille paljon hänen oikeaa ja väärää koskevista normeistaan, oikeudenmukaisuudestaan ja suuresta armostaan. Sama pitää paikkansa Hesekielin 23. luvusta. Tosi kristityt suhtautuvat vakavasti siihen, mitä Jehova sanoo kansansa hengellisestä prostituutiosta. Emme koskaan haluaisi tehdä sellaista, mikä loukkaa Jehovaa, kuten Juuda ja Jerusalem tekivät. Siksi haluamme karttaa kaikenlaista epäjumalanpalvelusta, esimerkiksi ahneutta ja materialismia (Matt. 6:24; Kol. 3:5). Olemme kiitollisia siitä, että Jehova on näinä viimeisinä päivinä armollisesti ennallistanut puhtaan palvonnan ja että hän ei enää koskaan anna sen turmeltua. Hän on tehnyt hengellisen Israelin kanssa ”pysyvän liiton”, jota uskottomuus tai hengellinen prostituutio ei koskaan riko (Hes. 16:60). Haluamme varmasti pitää arvossa sitä, että saamme kuulua Jehovan puhtaaseen kansaan.

17 Entä mitä Hesekielin kirjassa oleva Jehovan voimakas puhe prostituoiduista opettaa ”suuresta prostituoidusta”, Suuresta Babylonista? Tarkastellaan sitä seuraavaksi.

”Eikä sitä enää ole”

18, 19. Mitä yhtäläisyyksiä on Hesekielin kirjan prostituoiduilla ja Ilmestyskirjassa kuvaillulla prostituoidulla?

18 Jehova ei muutu (Jaak. 1:17). Se mitä Jehova ajattelee väärästä uskonnosta, ei ole muuttunut koko sinä aikana, jonka tuo ”suuri prostituoitu” on ollut olemassa. Ei ole siksi yllättävää, että tuomio, jonka Ilmestyskirjassa kuvailtu ”suuri prostituoitu” saa, muistuttaa monin tavoin sitä tuomiota, jonka Jehova langetti Hesekielin kirjan prostituoiduille.

19 Jehova ei esimerkiksi itse pannut täytäntöön rangaistusta Hesekielin profetioissa mainituille prostituoiduille, vaan sen panivat täytäntöön kansat, joiden kanssa Jumalan uskoton kansa oli syyllistynyt hengelliseen moraalittomuuteen. Vastaavasti väärän uskonnon maailmanmahdille on langetettu tuomio sen vuoksi, että se on syyllistynyt moraalittomuuteen ”maan kuninkaiden” kanssa. Miten tämä rangaistus pannaan  täytäntöön? Nuo poliittiset vallat ”tulevat vihaamaan prostituoitua ja riisumaan hänet paljaaksi ja alastomaksi, ja ne syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa”. Miksi ne toimivat näin yllättävällä tavalla? Siksi, että Jumala panee ”heidän sydämeensä oman ajatuksensa toteuttamisen”. (Ilm. 17:1–3, 15–17.)

20. Mikä osoittaa, että Babylonin tuomio on lopullinen?

20 Jehova siis panee täytäntöön tuomion väärälle uskonnolle – myös kristikunnan monille uskonnoille – maailman kansojen välityksellä. Tuomio on lopullinen. Uskonnoille ei anneta anteeksi; ne eivät saa enää mahdollisuutta muuttaa tapojaan. Ilmestyskirjassa sanotaan Babylonista: ”Sitä [ei] enää ole.” (Ilm. 18:21.) Jumalan enkelit iloitsevat sen tuhosta ja sanovat: ”Ylistäkää Jahia! Prostituoidusta nousee savu aina ja ikuisesti.” (Ilm. 19:3.) Tuomio pysyy voimassa halki ikuisuuden. Minkäänlaisen väärän uskonnon ei enää anneta syntyä  eikä turmella puhdasta palvontaa. Tulisen tuomion ja tuhon jälkeen Babylonista kuvaannollisesti puhuen nousee ikuisesti savua.

Kansat, joita Suuri Babylon on vietellyt ja joihin sillä on valtaa, hyökkäävät sen kimppuun ja tuhoavat sen. (Ks. kpl:t 19, 20.)

21. Minkä ajanjakson väärän uskonnon tuho aloittaa, ja miten tuo ajanjakso päättyy?

21 Se että maailman poliittiset vallat kääntyvät Suurta Babylonia vastaan ja panevat täytäntöön Jumalan tuomion, on merkittävä vaihe hänen tarkoituksensa toteutumisessa. Siitä alkaa suuri ahdinko, joka on ennennäkemättömän sekasorron aikaa (Matt. 24:21). Tuo ahdinko huipentuu Harmageddoniin, Jehovan sotaan tätä pahaa maailmaa vastaan (Ilm. 16:14, 16). Tämän kirjan seuraavista luvuista käy ilmi, että Hesekielin kirja kertoo paljon siitä, miten tapahtumat etenevät suuren ahdingon aikana. Mietitään kuitenkin vielä, mitä voimme oppia Hesekielin luvuista 16 ja 23.

Maailman poliittiset vallat kääntyvät Suurta Babylonia vastaan ja panevat täytäntöön Jumalan tuomion. (Ks. kpl 21.)

22, 23. Miten prostituutiota koskevien Hesekielin kirjan ja Ilmestyskirjan kuvausten pitäisi vaikuttaa pyhään palvelukseemme?

22 Saatana haluaa turmella ne, jotka palvovat Jehovaa. Mikään ei tuottaisi hänelle suurempaa mielihyvää kuin se, että hän saisi meidät luopumaan puhtaasta palvonnasta ja toimimaan niin kuin Hesekielin kirjan prostituoidut. Meidän täytyy muistaa, ettei Jehova suvaitse sitä, että meillä on muita palvonnan kohteita. Hän ei hyväksy uskottomuutta. (4. Moos. 25:11.) Me pysymme huolellisesti erossa väärästä palvonnasta emmekä koske mihinkään, mikä on Jumalan silmissä epäpuhdasta (Jes. 52:11). Samoista syistä me pysymme puolueettomina emmekä osallistu tämän jakautuneen maailman poliittisiin selkkauksiin ja kiistoihin (Joh. 15:19). Pidämme kansallismielisyyttä eräänlaisena vääränä uskontona, jota Saatana edistää, emmekä ole missään tekemisissä sen kanssa.

23 Haluamme ennen kaikkea muistaa, millainen etuoikeus on palvoa Jehovaa hänen puhtaassa hengellisessä temppelissään. Koska pidämme suuressa arvossa tuota järjestelyä, pysymme entistä päättäväisemmin erossa väärästä uskonnosta ja sen harjoittamasta prostituutiosta.