HESEKIEL 9:4

LUVUN YDIN: Miten uskolliset ihmiset merkittiin eloonjäämistä varten Hesekielin päivinä, ja mitä merkitseminen tarkoittaa nykyään?

1–3. a) Miksi Hesekiel on poissa tolaltaan, ja mitä hän saa tietää Jerusalemin tuhosta? b) Mitä kysymyksiä tarkastelemme?

HESEKIEL on poissa tolaltaan! Hän on juuri nähnyt näyn siitä, mitä inhottavaa luopiojuutalaiset tekevät Jerusalemin temppelissä. * Nuo kapinalliset ovat saastuttaneet puhtaan palvonnan keskuspaikan Israelissa. Eivätkä he ole saastuttaneet ainoastaan temppeliä! Koko Juudan maa on tullut täyteen väkivaltaa, eikä tilanne ole enää korjattavissa. Jehovaa loukkaa syvästi se, mitä hänen oma kansansa tekee, ja hän sanoo Hesekielille: ”Minä toimin vihastuneena.” (Hes. 8:17, 18.)

2 Hesekielistä on musertavaa kuulla, että Jerusalem ja sen temppeli, joka aiemmin oli pyhä, ovat nyt Jehovan vihan kohteena ja että ne tullaan tuhoamaan. Hesekiel epäilemättä pohtii, mitä tapahtuu kaupungissa oleville uskollisille. Säästetäänkö heidät, ja jos säästetään, niin miten? Hänen ei tarvitse odottaa vastausta pitkään. Pian sen jälkeen kun hän on saanut tietää Jerusalemia kohtaavasta murskaavasta tuomiosta, hän kuulee, miten Jumalan tuomion toimeenpanijat kutsutaan  koolle (Hes. 9:1). Näyn jatkuessa Hesekiel saa suureksi helpotuksekseen tietää, että tuho ei ole sattumanvarainen vaan ne, jotka ovat uskollisia Jumalalle, säilyvät elossa.

3 Tämän pahan aikakauden lähetessä loppuaan mekin saatamme pohtia, ketkä säilyvät elossa lähestyvästä suuresta tuhosta. Tarkastelemme nyt kolmea kysymystä: 1) Mitä Hesekiel näkee seuraavaksi? 2) Miten näky toteutui hänen päivinään? 3) Mitä tuo profeetallinen näky merkitsee meille nykyään?

”Kootkaa ne, jotka panevat toimeen rangaistuksen”

4. Mitä Hesekiel näki ja kuuli seuraavaksi?

4 Mitä Hesekiel näki ja kuuli seuraavaksi? (Lue Hesekielin 9:1–11.) Seitsemän miestä tuli ”yläportilta päin, joka on pohjoista kohti”, ehkä läheltä paikkaa, jossa oli Jehovaa loukkaava epäjumalankuva tai jossa naiset istuivat itkemässä Tammus-jumalaa (Hes. 8:3, 14). Miehet menivät temppelin sisempään esipihaan ja pysähtyivät lähelle kuparista uhrialttaria. He eivät kuitenkaan olleet tuomassa sinne uhria. Enää ei ollut mahdollista uhrata temppelissä uhreja, jotka Jumala olisi hyväksynyt. Kuudella miehellä oli ”kädessään murskaamisaseensa”, mutta seitsemäs mies erosi muista silmiinpistävästi. Hänellä oli yllään pellavapuku, ja aseen sijasta hänellä oli ”kotelo, jossa oli sihteerin kirjoitusvälineet”, tai kuten alaviitteessä sanotaan, ”kirjurin mustesäiliö”.

5, 6. Mitä voimme päätellä niistä, jotka saivat merkin? (Ks. kuva luvun alussa.)

5 Mitä miehen, jolla oli kirjoitusvälinekotelo, piti tehdä? Hän sai itse Jehovalta tärkeän tehtävän: ”Kulje kaupungin läpi, Jerusalemin läpi, ja tee merkki niiden ihmisten otsaan, jotka huokailevat ja valittavat kaikkien kaupungissa tehtävien inhottavien asioiden vuoksi.” Ehkä Hesekielin mieleen palautuivat ne uskolliset israelilaisvanhemmat, jotka pirskottivat verta talojensa ovenpieliin ja -päälliseen merkiksi siitä, että heidän esikoisensa piti säästää tuholta (2. Moos. 12:7, 22, 23). Olisiko merkillä, jonka kirjoitusvälinekoteloa kantava mies laittoi Hesekielin näyssä ihmisten otsaan, sama tarkoitus? Osoittaisiko merkki, että sen saaneet säästettäisiin Jerusalemin tuhosta?

6 Mietitäänpä, millä perusteella joku sai merkin. Se piti laittaa niiden otsaan, jotka ”huokailevat ja valittavat kaikkien kaupungissa tehtävien inhottavien asioiden vuoksi”. Mitä siis voidaan päätellä niistä, jotka saivat merkin? Ensiksikin he surivat syvästi koko sydämestään paitsi temppelissä harjoitettavaa epäjumalanpalvelusta myös kaikkea sitä väkivaltaa, moraalittomuutta ja korruptiota, jota Jerusalem oli täynnä (Hes. 22:9–12). Todennäköisesti he eivät myöskään salanneet tunteitaan. Näiden oikeamielisten ihmisten sanoista ja teoista  kävi epäilemättä ilmi, että he inhosivat sitä, mitä maassa tehtiin, ja että he itse olivat täysin omistautuneita puhtaalle palvonnalle. Siksi Jehova osoittaisi armoa ja säästäisi heidät.

7, 8. Mikä oli murskaamisasein varustautuneiden miesten tehtävä, ja mitä näyn lopussa tapahtui?

7 Entä mikä oli murskaamisasein varustautuneiden miesten tehtävä? Hesekiel kuuli, kun Jehova käski heidän kulkea kirjoitusvälinekoteloa kantavan miehen perässä ja tappaa kaikki paitsi ne, joilla oli otsassaan merkki. ”Teidän tulee aloittaa minun pyhäköstäni”, Jehova sanoi (Hes. 9:6). Teloitustyön piti siis alkaa Jerusalemin sydämestä, sen temppelistä, joka ei ollut enää pyhä Jehovan silmissä. Ensiksi piti surmata ”vanhimmat, jotka olivat temppelin edessä”, eli 70 Israelin vanhinta, jotka polttivat temppelissä suitsuketta väärille jumalille. (Hes. 8:11, 12; 9:6.)

 8 Mitä näyn lopussa tapahtui? Hesekielin katsellessa ja kuunnellessa kirjoitusvälinekoteloa kantava mies ilmoitti Jehovalle: ”Olen tehnyt niin kuin käskit.” (Hes. 9:11.) Miten Jerusalemin asukkaille kävi? Löytyikö kaupungista uskollisia, jotka säilyivät tuhosta elossa?

Miten näky täyttyi Hesekielin päivinä?

9, 10. Keitä uskollisia säilyi elossa Jerusalemin tuhosta, ja mitä heistä voidaan päätellä?

9 Lue 2. Aikakirjan 36:17–20. Hesekielin profetia täyttyi vuonna 607 eaa., kun Babylonian armeija tuhosi Jerusalemin ja sen temppelin. Babylonialaiset olivat kuin ”malja” ”Jehovan kädessä”; heidän välityksellään Jehova ikään kuin vuodatti vihansa uskottoman Jerusalemin päälle ja rankaisi sitä (Jer. 51:7). Oliko tuho mielivaltainen? Ei ollut. Hesekielin näky oli osoittanut, etteivät babylonialaiset tuhoaisi kaikkia. (1. Moos. 18:22–33; 2. Piet. 2:9.)

10 Monet uskolliset säilyivät elossa. Heidän joukossaan olivat esimerkiksi rekabilaiset, etiopialainen Ebed-Melek, profeetta Jeremia ja hänen sihteerinsä Baruk (Jer. 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5). Hesekielin näystä voidaan päätellä, että heidän on täytynyt ”huokailla ja valittaa kaikkien kaupungissa tehtävien inhottavien asioiden vuoksi” (Hes. 9:4). He osoittivat epäilemättä jo ennen Jerusalemin tuhoa, että he olivat kääntäneet selkänsä pahuudelle ja omistautuneet puhtaalle palvonnalle, ja siksi heidät voitiin pelastaa.

11. Keitä kuusi miestä murskaamisaseineen ja sihteerin kirjoitusvälinekoteloa kantava mies edustivat?

11 Tehtiinkö noiden uskollisten otsaan kirjaimellinen merkki? Missään ei kerrota, että joku – Hesekiel tai joku muu profeetta – olisi kulkenut Jerusalemin läpi ja tehnyt kirjaimellisen merkin uskollisten ihmisten otsaan. Hesekielin profeetallinen näky paljastaa siis ilmeisesti sen, mitä tapahtui taivaassa ja mikä siksi oli näkymätöntä ihmissilmille. Sihteerin kirjoitusvälinekoteloa kantava mies ja kuusi murskaamisasein varustautunutta miestä edustivat näyssä Jehovan uskollisia henkiolentoja, jotka ovat aina valmiita toteuttamaan hänen tahtonsa (Ps. 103:20, 21). Jehova epäilemättä käytti enkeleitään ohjaamaan tuomion toimeenpanoa uskottomalle Jerusalemille. Tekemällä ikään kuin merkin niiden otsaan, jotka piti säästää, enkelit varmistivat sen, että tuomio olisi valikoiva, ei mikään mielivaltainen teurastus.

Mitä Hesekielin näky merkitsee meille nykyään?

12, 13. a) Miksi Jehova vuodatti vihansa Jerusalemin päälle, ja miksi voimme odottaa hänen reagoivan samoin nykyään? b) Onko kristikunta uskottoman Jerusalemin vastakuva? Selitä. (Ks. tekstiruutu ”Onko kristikunta vastakuvallinen Jerusalem?”)

12 Kohta Jumala panee täytäntöön tuomion, jollaista ei ole nähty koskaan ennen. Edessä on ”suuri ahdinko, jollaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti eikä tule enää milloinkaan olemaan” (Matt. 24:21). Odottaessamme tuota  merkittävää tapahtumaa haluamme saada vastauksen joihinkin avainkysymyksiin: Onko tuleva tuho valikoiva? Merkitäänkö Jehovan palvelijat jotenkin elossa säilymistä varten? Toisin sanoen täyttyykö Hesekielin näky kirjoitusvälinekoteloa kantavasta miehestä meidän aikanamme? Vastaus näihin kaikkiin kysymyksiin on myöntävä. Mistä tiedämme sen? Mietitään uudestaan Hesekielin näkyä.

13 Miksi Jehova vuodattikaan vihansa muinaisen Jerusalemin päälle? Palataan Hesekielin 9:8, 9:ään. (Lue.) Kun Hesekiel ilmaisi pelkäävänsä, että tuleva tuho voisi merkitä loppua ”kaikille Israelista jäljellä oleville”, Jehova mainitsi neljä syytä tuhoon. Ensiksikin kansan ”synti” oli ”suuri, erittäin suuri”. * Toiseksi Juudan maa oli ”täynnä verenvuodatusta”. Kolmanneksi Juudan valtakunnan pääkaupunki Jerusalem oli ”täysin turmeltunut”. Neljänneksi kansa puolusteli väärää toimintaansa vakuuttelemalla itselleen, ettei Jehova näe heidän pahoja tekojaan. Eikö kaikki tämä kuvaakin osuvasti myös tämän nykyisen moraalisesti kieroutuneen, väkivaltaisen, korruptoituneen ja uskottoman maailman tilaa? Koska Jehova ”ei muutu”, on varmaa, että se, mikä sai hänen vanhurskaan vihansa heräämään Hesekielin aikana, saa hänet reagoimaan samalla tavoin nykyään (Jaak. 1:17; Mal. 3:6). On siksi perusteltua ajatella, että kuudella murskaamisasein varustautuneella miehellä ja kirjoitusvälinekoteloa kantavalla miehellä on nykyaikanakin työ tehtävänä.

Murskaamisasein varustautuneet kuusi miestä ryhtyvät pian työhönsä. (Ks. kpl:t 12, 13.)

14, 15. Mitkä esimerkit osoittavat, että Jehova varoittaa ihmisiä ennen tuhoa?

14 Miten Hesekielin profeetallinen näky toteutuu meidän aikanamme? Kun tarkastelemme sitä, miten näky täyttyi menneisyydessä, saamme selville, mitä voimme odottaa tapahtuvan nykyään ja tulevaisuudessa. Mietitään seuraavaksi, miten olemme jo nähneet Hesekielin profetian täyttyvän ja miten se vielä tulee täyttymään.

15 Jehova varoittaa ihmisiä ennen tuhoa. Kuten tämän kirjan 11. luvussa osoitettiin, Jehova asetti Hesekielin ”Israelin kansan vartiomieheksi” (Hes. 3:17–19). Vuonna 613 eaa. Hesekiel alkoi varoittaa Israelia lähestyvästä tuhosta. Muutkin profeetat, kuten Jesaja ja Jeremia, varoittivat onnettomuudesta, joka kohtaisi Jerusalemia (Jes. 39:6, 7; Jer. 25:8, 9, 11). Meidän aikanamme Jehova on käyttänyt Kristuksen välityksellä pientä voideltujen palvelijoidensa ryhmää antamaan ravintoa palvojilleen eli ”palvelusväelle” ja myös varoittamaan toisia suuresta ahdingosta, joka lähestyy nopeasti (Matt. 24:45).

16. Teemmekö me Jehovan palvelijat merkin niiden otsaan, jotka säilyvät elossa? Selitä.

16 Jehovan palvelijat eivät tee merkkiä niiden otsaan, jotka säilyvät elossa. On hyvä muistaa, että Hesekieliä ei käsketty  kulkemaan Jerusalemin läpi ja merkitsemään niitä, jotka jäisivät eloon. Nykyäänkään Jehovan palvelijoille ei ole annettu tehtäväksi merkitä eloon jääviä. Kristuksen palvelusväkeen kuuluvina meidän tehtävänämme on sen sijaan saarnata. Osoitamme suhtautuvamme tähän tehtävään vakavasti, kun kerromme innokkaasti hyvää uutista Jumalan valtakunnasta ja varoitamme hellittämättä siitä, että tämä paha maailma lähestyy nopeasti loppuaan (Matt. 24:14; 28:18–20). Näin voimme auttaa vilpittömiä ihmisiä tulemaan Jehovan palvelijoiksi (1. Tim. 4:16).

17. Mitä ihmisten täytyy tehdä nyt, jotta he voisivat tulevaisuudessa saada kuvaannollisen merkin otsaansa?

17 Säilyäkseen elossa tulevasta tuhosta ihmisten täytyy nyt toimia uskonsa mukaan. Ne jotka säilyivät elossa Jerusalemin tuhosta vuonna 607 eaa., olivat osoittaneet etukäteen, että he olivat kääntäneet selkänsä pahuudelle ja omistautuneet puhtaalle palvonnalle. Samoin on nykyään. Ihmisten täytyy ”huokailla ja valittaa” eli olla sydämestään murheellisia tämän maailman pahuuden vuoksi ennen kuin tuho tulee. He eivät myöskään saa kätkeä tunteitaan, vaan heidän täytyy osoittaa sanoin ja teoin omistautuneensa puhtaalle palvonnalle. Miten he voivat osoittaa sen? Heidän täytyy ottaa vastaan parhaillaan saarnattava sanoma, alkaa pukea ylleen kristillistä  persoonallisuutta, mennä kasteelle Jehovalle vihkiytymisensä vertauskuvaksi ja tukea uskollisesti Kristuksen veljiä. (Hes. 9:4; Matt. 25:34–40; Ef. 4:22–24; 1. Piet. 3:21.) Vain ne, jotka toimivat näin ja palvovat Jehovaa puhtaalla tavalla suuren ahdingon alkaessa, saavat merkin osoitukseksi siitä, että heidät jätetään eloon.

18. a) Miten ja milloin Jeesus Kristus merkitsee ne, jotka ovat uskollisia Jumalalle? b) Täytyykö uskolliset voidellut merkitä? Selitä.

18 Merkitseminen tapahtuu taivaassa. Hesekielin päivinä enkeleillä oli osansa uskollisten ihmisten merkitsemisessä. Näyn nykyisessä täyttymyksessä mies, jolla on sihteerin kirjoitusvälinekotelo, edustaa Jeesusta Kristusta, kun hän ”tulee kirkkaudessaan” tuomitsemaan kaikki kansat (Matt. 25:31–33). Kristuksen tuleminen tapahtuu suuren ahdingon aikana väärän uskonnon tuhon jälkeen. * Tuona ratkaisevan tärkeänä aikana juuri ennen Harmageddonin alkua Jeesus tuomitsee ihmiset joko lampaiksi tai vuohiksi. ”Suureen joukkoon” kuuluvat tuomitaan eli merkitään lampaiksi, mikä osoittaa, että he ”menevät – – ikuiseen elämään”. (Ilm. 7:9–14; Matt. 25:34–40, 46.) Mitä tapahtuu uskollisille voidelluille? Heidän ei tarvitse saada merkkiä säilyäkseen elossa Harmageddonista. Heihin pannaan lopullinen sinetti joko ennen heidän kuolemaansa tai ennen suuren ahdingon puhkeamista. Sitten  jolloinkin ennen Harmageddonin alkua he saavat ylösnousemuksen taivaaseen. (Ilm. 7:1–3.)

19. Ketkä panevat toimeen tuomion tälle maailmalle Jeesuksen kanssa? (Ks. tekstiruutu ”Huokaileminen ja valittaminen, merkitseminen, murskaaminen – milloin ja miten?”)

19 Taivaallinen kuningas Jeesus Kristus ja hänen taivaallinen armeijansa panevat toimeen tuomion tälle maailmalle. Hesekielin näyssä murskaamisasein varustautuneet kuusi miestä eivät aloittaneet tuhoamista ennen kuin pellavapukuinen mies oli saanut merkitsemistyönsä päätökseen (Hes. 9:4–7). Myös tuleva tuho alkaa vasta sen jälkeen kun Jeesus on tuominnut kaikkien kansojen ihmiset ja merkinnyt lampaankaltaiset ihmiset osoitukseksi siitä, että heidät säästetään. Harmageddonin sodassa Jeesus johtaa taivaalliset teloitusjoukot – pyhät enkelit ja kaikki ne 144 000, jotka hallitsevat hänen kanssaan – tätä pahaa maailmaa vastaan. He tuhoavat sen täysin ja vapauttavat Jumalan palvelijat oikeudenmukaiseen uuteen maailmaan. (Ilm. 16:14–16; 19:11–21.)

20. Mitä rohkaisevaa Hesekielin näky kirjoitusvälinekoteloa kantavasta miehestä on opettanut meille?

20 Olemme hyvin kiitollisia rohkaisusta, jota Hesekielin näky sihteerin kirjoitusvälinekoteloa kantavasta miehestä antaa. Voimme luottaa täysin siihen, että Jehova ei tuhoa oikein toimivia ihmisiä pahojen kanssa (Ps. 97:10). Tiedämme, mitä meidän pitää tehdä nyt, jotta meidät merkittäisiin tulevaisuudessa elossa säilymistä varten. Me Jehovan palvelijat olemme päättäneet tehdä kaikkemme julistaaksemme hyvää uutista niille, jotka huokailevat ja valittavat Saatanan maailman pahuuden vuoksi, ja varoittaaksemme heitä tulevasta tuhosta. Näin meillä on tilaisuus auttaa niitä, joilla on ”oikean asenteen vuoksi mahdollisuus saada ikuinen elämä”, liittymään joukkoomme palvelemaan Jehovaa. Hänen palvelijoinaan he voivat saada tulevaisuudessa merkin, joka takaa elossa säilymisen uuteen maailmaan. (Apt. 13:48.)

^ kpl 1 Hesekielin näkyä kaikesta siitä inhottavasta, mitä temppelissä tapahtuu, käsitellään tämän kirjan 5. luvussa.

^ kpl 13 Erään hakuteoksen mukaan heprean substantiivi, joka tässä on käännetty ”synniksi”, voi välittää ajatuksen jostain, mikä on kieroutunutta. Eräässä toisessa hakuteoksessa sanotaan, että tämä substantiivi on ”hyvin uskonnollinen sana, jolla lähes aina ilmaistaan moraalista syyllisyyttä tai pahuutta Jumalan silmissä”.

^ kpl 18 Suuren Babylonin tuho ei ilmeisesti merkitse sitä, että kaikki väärään uskontoon kuuluvat kuolevat. Tuolloin jopa jotkut papit saattavat hylätä väärän uskonnon ja väittää, etteivät ole koskaan olleetkaan osa sitä (Sak. 13:3–6).