HESEKIEL 47:9

LUVUN YDIN: Miten näky joesta, joka virtaa temppelistä, täyttyi muinaisina aikoina, ja miten se täyttyy nyt ja tulevaisuudessa?

1, 2. Mitä Hesekiel näkee ja saa tietää Hesekielin 47:1–12:n mukaan? (Ks. kuva luvun alussa.)

HESEKIEL näkee temppelinäyssään jälleen jotain kiehtovaa: pyhästä temppelistä virtaa vettä! Kuvittele Hesekieliä seuraamassa, minne tuo kristallinkirkas vesi virtaa. (Lue Hesekielin 47:1–12.) Vettä valuu pyhäkön kynnyksen alta, ja temppelialueen ulkopuolella vesi tulee esiin läheltä itäporttia. Hesekieliä opastava enkeli alkaa johdattaa häntä poispäin temppelistä ja mitata samalla etäisyyttä. Enkeli panee Hesekielin kulkemaan toistuvasti veden poikki, ja Hesekiel huomaa joen syvenevän nopeasti tulvavirraksi, jonka yli voisi päästä vain hyppäämällä veteen ja uimalla.

2 Hesekiel saa tietää, että joki virtaa Kuolleeseenmereen. Sen suolaiset, elottomat vedet paranevat kaikkialla, missä joen vesi tulee kosketuksiin niiden kanssa, ja ne tulevat täyteen kaloja. Hesekiel näkee, että joen rannoilla kasvaa paljon kaikenlaisia puita. Ne tuottavat joka kuukausi uuden sadon ravitsevia hedelmiä, ja niissä kasvaa lehtiä, jotka ovat parannukseksi. Kaiken tämän näkeminen on ollut Hesekielistä varmasti  rauhoittavaa ja herättänyt hänessä toivoa. Mitä tämä temppelinäyn osa sitten merkitsi hänelle ja muille pakkosiirtolaisille? Mitä se merkitsee meille nykyään?

Mitä näky joesta merkitsi pakkosiirtolaisille?

3. Miksi muinaisina aikoina eläneet juutalaiset eivät ajatelleet, että näyn joki oli kirjaimellinen?

3 Muinaisina aikoina eläneet juutalaiset epäilemättä ymmärsivät, että näyn joki ei ollut kirjaimellinen. Tämä Raamatun kohta palautti heidän mieleensä todennäköisesti erään toisen ennallistusprofetian, jonka profeetta Joel oli merkinnyt muistiin ehkä jo yli kaksisataa vuotta aikaisemmin. (Lue Joelin 3:18.) Kun juutalaispakkosiirtolaiset lukivat nämä Joelin sanat, he eivät ajatelleet, että ”vuorilla pisaroi makeaa viiniä” tai ”kukkulat ovat tulvillaan maitoa” kirjaimellisesti. He eivät myöskään odottaneet, että ”Jehovan temppelistä pulppuaa lähde”. Samoin he ilmeisesti ymmärsivät, että profeetta Hesekielin näky ei koskenut kirjaimellista jokea. * Minkä sanoman Jehova sitten välitti tällä näyllä? Raamattu auttaa ymmärtämään, mitä jotkin tämän näyn osat tarkoittavat, mutta keskitymme nyt kolmeen selvään ja rohkaisevaan lupaukseen, jotka sisältyvät näihin profeetallisiin jakeisiin.

4. a) Mitä siunauksia näyn joki sai juutalaiset todennäköisesti odottamaan Jehovalta? b) Miten sanoja ”joki” ja ”vesi” käytetään Raamatussa lujittamaan luottamustamme siihen, että Jehova siunaa kansaansa? (Ks. tekstiruutu ”Joet tuovat siunauksia Jehovalta”.)

4 Siunauksia tuova joki. Raamatussa joet ja vesi kuvaavat usein Jehovalta tulevien elämää antavien siunausten virtaa. Hesekiel näki tällaisen joen virtaavan temppelistä, joten näky todennäköisesti sai Jumalan kansan odottamaan, että he saisivat häneltä hengellisiä siunauksia niin kauan kuin he palvoisivat häntä puhtaalla tavalla. Näihin siunauksiin kuuluisi muun muassa se, että he saisivat jälleen hengellistä opetusta papeilta. Ja kun temppelissä uhrattaisiin uhreja, he voisivat taas luottaa siihen, että heidän syntinsä sovitettaisiin. (Hes. 44:15, 23; 45:17.) Näin he voisivat olla jälleen puhtaita, ikään kuin heidät olisi pesty temppelistä lähtevällä puhtaalla vedellä.

5. Miten näky osoitti, että siunauksia riittäisi aina kaikille?

5 Riittäisikö siunauksia aina kaikille? Näky sai luottamaan siihen, että riittäisi, koska vettä kuvattiin olevan aina vain enemmän. Ihmeellisellä tavalla pienestä purosta kasvoi tulvavirta vain parin kilometrin matkalla! (Hes. 47:3–5.) Vaikka juutalaisten ennallistetun kotimaan väkiluku kasvaisi, Jehovalta tulevat siunaukset lisääntyisivät niin että ne täyttäisivät heidän tarpeensa. Joki kuvasi runsautta ja yltäkylläisyyttä.

6. a) Minkä rohkaisevan lupauksen näky välitti? b) Mikä varoitus näkyyn liittyi? (Ks. alaviite.)

6 Elämää antava vesi. Hesekielin näyssä joki virtasi Kuolleeseenmereen ja sai suuren osan siitä elpymään. Vedet antoivat elämän niin monille erilaisille kaloille, että niitä oli kuin Suuressameressä eli Välimeressä. Kuolleenmeren rannikolla kukoisti jopa kalastuselinkeino kahden kaupungin välillä, jotka sijaitsivat ilmeisesti melko kaukana toisistaan. Enkeli sanoi:  ”Elämää on kaikkialla, mihin virta tulee.” Tarkoittaako tämä sitä, että Jehovan temppelistä tuleva vesi tavoitti Kuolleenmeren kaikki osat? Ei tarkoita. Enkeli selitti, että elämää antavat vedet eivät ulottuneet joillekin suoperäisille alueille. Nuo paikat jätettiin ”suolan valtaan”. * (Hes. 47:8–11.) Tästä profeetallisesta näystä välittyi rohkaiseva lupaus: puhdas palvonta saisi ihmiset elpymään ja kukoistamaan jälleen. Näkyyn liittyi kuitenkin myös varoitus: kaikki eivät ottaisi vastaan Jehovalta tulevia siunauksia, eivätkä kaikki parantuisi.

7. Miten se, että joen rannoilla kasvoi puita, rohkaisi pakkosiirtolaisia?

7 Puita ravinnoksi ja parannukseksi. Entä joen rannoilla kasvavat puut? Ne kaunistavat kuvaa entisestään, mutta ne myös antavat näylle lisää merkitystä. Hesekielistä ja hänen maanmiehistään oli varmasti mukavaa kuvitella, miten herkullisia hedelmiä nuo puut tuottaisivat – uuden sadon joka kuukausi! Tuo vetoava mielikuva vahvisti heidän luottamustaan siihen, että Jehova ravitsisi heitä hengellisesti. Lisäksi noiden puiden ”lehdet [olisivat] parannukseksi”. (Hes. 47:12.) Jehova tiesi, että kotimaahansa palaavat pakkosiirtolaiset täytyisi parantaa ennen kaikkea hengellisesti, ja juuri niin hän lupasi tehdä. Kuten tämän kirjan 9. luvussa osoitettiin, muissa ennallistusprofetioissa selitetään, miten se tapahtui.

8. Mikä osoittaa, että Hesekielin näky täyttyisi suuremmassa mitassa?

8 Luvussa 9 kuitenkin todettiin myös, että kotimaahansa palaavat juutalaiset näkivät näiden profetioiden täyttyvän vain rajallisesti. Se johtui heistä itsestään. Miten Jehova olisi voinut siunata heitä täysin määrin, kun he niin usein palasivat huonoille teille, olivat tottelemattomia ja laiminlöivät puhdasta palvontaa? Näiden juutalaisten käytös oli suuren surun ja pettymyksen aihe niille, jotka palvoivat Jehovaa uskollisesti. He kuitenkin tiesivät, etteivät Jehovan lupaukset jää koskaan täyttymättä; ne toteutuvat aina. (Lue Joosuan 23:14.) Niinpä jonain päivänä Hesekielin näky toteutuisi suuremmassa mitassa. Milloin se tapahtuisi?

Joki virtaa nykyään!

9. Milloin Hesekielin temppelinäky täyttyy suuremmassa mitassa?

9 Kuten tämän kirjan 14. luvussa osoitettiin, Hesekielin temppelinäky täyttyy suuremmassa mitassa ”päivien lopulla”, jolloin puhdas palvonta korotetaan huomattavampaan asemaan kuin sillä koskaan on ollut (Jes. 2:2). Missä mielessä tämä Hesekielin näyn osa täyttyy juuri nyt?

10, 11. a) Mitkä siunaukset virtaavat kuin joki nykyään? b) Miten Jehovalta tulevien siunausten virta on kasvanut viimeisinä päivinä?

10 Siunauksia tuova joki. Mistä nykyisistä siunauksista Jehovan temppelistä virtaava vesi muistuttaa meitä? Oikeastaan kaikesta siitä, mikä ravitsee meitä hengellisesti ja edistää hengellistä terveyttämme. Huomattavin siunaus on Kristuksen lunastusuhri, jolla on voimaa puhdistaa meidät niin että voimme saada syntimme anteeksi. Myös Jumalan sanan  puhtaita totuuksia verrataan elämää antavaan, puhdistavaan veteen (Ef. 5:25–27). Miten nämä siunaukset ovat virranneet meidän aikanamme?

11 Vuonna 1919 Jehovan palvelijoita oli vain muutama tuhat, ja he olivat haltioissaan saadessaan tarvitsemaansa hengellistä ruokaa. Seuraavina vuosikymmeninä heidän joukkonsa kasvoi kasvamistaan. Nykyään Jumalan palvelijoita on reippaasti yli kahdeksan miljoonaa. Onko totuuden puhtaiden vesien virta kasvanut samaan tahtiin? Kyllä on! Hengellisten totuuksien virta on ylitsevuotava. Viimeksi kuluneiden sadan vuoden aikana Jumalan kansa on saanut käyttöönsä kirjaimellisesti miljardeja Raamattuja, kirjoja, lehtiä, kirjasia ja traktaatteja. Hesekielin näyn joen tavoin puhtaiden totuuksien virta on kasvanut nopeasti, niin että hengellisesti janoisten ihmisten tarpeet on voitu täyttää kautta maailman. Raamattuun perustuvia julkaisuja on ollut jo kauan saatavana painettuina, ja nykyään tällaista aineistoa on jw.org-verkkosivustolla sähköisenä yli 900 kielellä. Miten nämä totuuden vedet vaikuttavat vilpittömiin ihmisiin?

12. a) Miten olemme nähneet Raamatun totuuden hyödyttävän ihmisiä? b) Minkä ajankohtaisen varoituksen näky sisältää meille? (Ks. myös alaviite.)

12 Elämää antava vesi. Hesekielille sanottiin: ”Elämää on kaikkialla, mihin virta tulee.” Ajattele, miten totuuden vedet ovat vaikuttaneet kaikkien niiden elämään, jotka ovat tulleet ennallistettuun hengelliseen maahamme. Raamatun totuudet ovat herättäneet eloon miljoonia ihmisiä, joilla on vastaanottavainen sydän, ja tehneet heistä hengellisesti terveitä. Näky sisältää kuitenkin myös ajankohtaisen varoituksen: kaikkien rakkaus totuuteen ei pysy lujana. He ovat kuin Kuolleenmeren rämeikköjä ja suoperäisiä paikkoja; he eivät enää arvosta Raamatun totuutta eivätkä elä sen mukaan. * Haluamme tehdä kaikkemme, ettei meille käy koskaan niin! (Lue 5. Mooseksen kirjan 10:16–18.)

13. Miten näky joen rannoilla kasvavista puista rohkaisee meitä?

13 Puita ravinnoksi ja parannukseksi. Rohkaiseeko näky joen rannoilla kasvavista puista meitä nykyään? Varmasti! Nuo puuthan tuottivat joka kuukausi uuden sadon herkullisia hedelmiä, ja niiden lehdet paransivat. (Hes. 47:12.) Näin ne muistuttavat siitä, että palvelemme Jumalaa, joka antaa meille anteliaasti ravintoa ja parantaa meidät kaikkein tärkeimmällä tavalla, hengellisesti. Maailma on nykyään sairas, ja se näkee hengellistä nälkää. Ajattele toisaalta, mitä kaikkea Jehova antaa meille! Oletko joskus luettuasi jonkin artikkelin lehdestämme, laulettuasi konventin loppulaulun tai katsottuasi jonkin videon tai JW Broadcasting -ohjelman tuntenut syvää kiitollisuutta hengellisestä ravinnosta, jota saamme? Meistä huolehditaan todella hyvin. (Jes. 65:13, 14.) Miten hengellinen  ravinto edistää hengellistä terveyttämme? Saamamme terveet neuvot, jotka perustuvat lujasti Jumalan sanaan, auttavat meitä taistelemaan sellaisia hengellisyytemme vihollisia kuin seksuaalista moraalittomuutta, ahneutta ja uskonpuutetta vastaan. Jehova on järjestänyt myös niin, että kristittyjä voidaan auttaa voittamaan vakavasta synnistä johtuva hengellinen sairaus. (Lue Jaakobin kirjeen 5:14.) Meitä todellakin siunataan monin tavoin, kuten Hesekielin näky puista osoittaa.

14, 15. a) Mitä voimme oppia Hesekielin näyn suoperäisistä paikoista, jotka eivät parantuneet? b) Miten Hesekielin näyn joki hyödyttää meitä nykyään?

14 Samalla voimme myös oppia jotain näyssä mainituista suoperäisistä paikoista, jotka eivät parantuneet. Emme halua koskaan estää Jehovalta tulevia siunauksia tavoittamasta meitä. Olisi traagista jäädä parantumattomasti sairaaksi, sellaiseen tilaan, jossa monet tässä maailmassa ovat (Matt. 13:15). Olemme sen sijaan iloisia siitä, että hyödymme siunauksia tuovasta joesta. Kun juomme Jumalan sanan totuuden puhtaita vesiä, kun kerromme noista totuuksista toisille kenttätyössä ja kun saamme rakkaudellista opastusta, lohdutusta ja apua uskollisen orjan valmentamilta vanhimmilta, voimme ajatella Hesekielin näyn jokea. Se edistää elämää ja parantaa kaikkialla, minne se virtaa.

15 Entä miten näky joesta täyttyy tulevaisuudessa? Seuraavaksi näemme, miten joki virtaa entistä vuolaampana tulevassa paratiisissa.

Näyn merkitys paratiisissa

16, 17. a) Miten elämän vedet virtaavat entistä vuolaampina paratiisissa? b) Miten me hyödymme siunauksia tuovasta joesta paratiisissa?

16 Näetkö itsesi paratiisissa nauttimassa elämästä täysin siemauksin ystäviesi ja perheesi kanssa? Kun tutkit Hesekielin näkyä joesta, tuo mielikuva voi tulla vielä elävämmäksi. Tarkastellaan vielä kerran kolmea edellä mainittua näyn piirrettä, joista heijastuu Jehovan rakkaus.

17 Siunauksia tuova joki. Vertauskuvallinen joki tulee eräässä mielessä virtaamaan vielä paljon vuolaampana paratiisissa, sillä silloin se hyödyttää ihmisiä paitsi hengellisesti myös fyysisesti. Jeesuksen tuhatvuotisen hallituskauden aikana Jumalan valtakunta auttaa uskollisia ihmisiä hyötymään lunnaista paljon suuremmassa määrin. Heistä tehdään vähitellen täydellisiä! Enää ei ole sairauksia, lääkäreitä, sairaanhoitajia, sairaaloita eikä sairausvakuutuksia. Elämän vettä virtaa miljoonille Harmageddonista elossa säilyneille, ”suurelle joukolle”, joka selviytyy ”suuren ahdingon” läpi (Ilm. 7:9, 14). Siunauksia tuova joki on tuolloin todella vaikuttava, mutta se on silti pelkkä puro verrattuna siihen, mitä myöhemmin tapahtuu. Kuten Hesekielin näystä käy ilmi, joki suurenee, jotta se voisi täyttää kasvavat tarpeet.

Paratiisissa siunauksia tuova joki tekee kaikista nuoria ja terveitä. (Ks. kpl 17.)

18. Missä mielessä ”elämän veden virrasta” tulee tuhatvuotiskaudella mahtava tulvavirta?

 18 Elämää antava vesi. Tuhatvuotiskaudella ”elämän veden virrasta” tulee tulvavirta (Ilm. 22:1). Miljoonat, jopa miljardit, kuolleet saavat ylösnousemuksen ja tilaisuuden elää ikuisesti paratiisissa. Valtakunnan välityksellä saataviin Jehovan siunauksiin sisältyy se, että lukemattomat kuolleet, jotka ovat maanneet kauan voimattomina maan tomussa, herätetään eloon. (Jes. 26:19.) Mutta saavatko kaikki kuolleista herätetyt elää ikuisesti?

19. a) Mikä osoittaa, että Jumala antaa uusien totuuden vesien virrata paratiisissa? b) Missä mielessä jotkut jätetään tulevaisuudessa ”suolan valtaan”?

19 Jokaisen on tehtävä valinta. Tuolloin avataan uusia kirjakääröjä, joten Jehovalta tulevat virkistävät vedet tulevat sisältämään aivan uusia totuuksia, uusia hengellisiä ohjeita. Eikö olekin jännittävää ajatella sitä? Kaikki eivät kuitenkaan ota vastaan noita ohjeita vaan päättävät sen sijaan olla tottelematta Jehovaa. Jotkut saattavat kapinoida tuhatvuotiskaudella, mutta heidän ei anneta häiritä paratiisin rauhaa. (Jes. 65:20.) Tämä voi tuoda mieleen Hesekielin näyn ja suoperäiset paikat, jotka pysyivät karuina eli jotka jätettiin ”suolan valtaan”. Kuinka typeriä ovatkaan ne, jotka itsepintaisesti kieltäytyvät juomasta arvokasta elämän vettä! Tuhatvuotiskauden jälkeen  Saatanan puolelle asettuu joukko kapinallisia. Kaikki ne, jotka hylkäävät Jehovan oikeudenmukaisen hallinnon, kohtaavat saman lopun: ikuisen kuoleman. (Ilm. 20:7–12.)

20. Mistä meitä tuhatvuotiskaudella hyödyttävästä järjestelystä Hesekielin näkemät puut muistuttavat?

20 Puita ravinnoksi ja parannukseksi. Jehova ei halua meidän kenenkään menettävän ikuista elämää. Hän haluaa auttaa meitä tarttumaan tarjoamaansa suurenmoiseen tilaisuuteen, ja siksi hän huolehtii jälleen siitä, että on olemassa Hesekielin näyn puita muistuttava järjestely. Paratiisissa Jehovalta tulevat siunaukset ovat kuitenkin paitsi hengellisiä myös fyysisiä. Jeesus Kristus ja hänen 144 000 hallitsijatoveriaan hallitsevat kuninkaina taivaassa tuhat vuotta. Nämä 144 000 toimivat myös pappeina ja auttavat uskollisia ihmisiä hyötymään Kristuksen lunastusuhrista niin että heistä tulee täydellisiä. (Ilm. 20:6.) Tämä fyysistä ja hengellistä paranemista koskeva järjestely tuo mieleen Hesekielin näyn puut, jotka kantavat ravitsevia hedelmiä ja versovat parantavia lehtiä. Hesekielin näky on rinnastettavissa siihen kauniiseen profetiaan, jonka apostoli Johannes kirjoitti muistiin. (Lue Ilmestyksen 22:1, 2.) Johanneksen näkemien puiden lehdet ovat ”kansojen parannukseksi”. Lukemattomat miljoonat uskolliset ihmiset tulevat hyötymään siitä, mitä nuo 144 000 pappia tekevät heidän hyväkseen.

21. Miten Hesekielin näyn miettiminen vaikuttaa sinuun, ja mitä seuraavaksi tarkastellaan? (Ks. tekstiruutu ”Purosta tulee tulvavirta!”)

21 Miettiessäsi Hesekielin näkyä joesta tunnet varmasti syvää rauhaa ja sydämesi täyttyy toivolla. Edessämme ovat todella upeat ajat! Jo tuhansia vuosia sitten Jehova maalasi monien profetioiden välityksellä kauniin kuvan tulevasta paratiisista, ja näin hän on kärsivällisesti kutsunut ihmisiä elämään siellä ja näkemään omin silmin noiden profetioiden täyttymisen. Tuletko sinä olemaan paratiisissa? Ehkä pohdit, tuleeko siellä olemaan paikka sinullekin. Seuraavaksi tarkastelemme Hesekielin profetian rohkaisevaa loppuosaa.

^ kpl 3 Lisäksi ne juutalaispakkosiirtolaiset, jotka muistivat, millainen heidän kotimaansa oli pinnanmuodostukseltaan, todennäköisesti tiesivät, ettei joki voinut luonnostaan virrata Jerusalemista Kuolleeseenmereen, koska sen olisi paikka paikoin pitänyt virrata ylämäkeen.

^ kpl 6 Joidenkin raamatunselittäjien mukaan tämä on myönteinen ilmaus, koska suolan kerääminen säilöntäaineeksi on jo pitkään ollut tuottoisa elinkeino Kuolleenmeren alueella. Tässä raamatunkohdassa kuitenkin sanotaan nimenomaan, että suoalueiden vedet eivät parane. Ne jäävät elottomiksi, koska Jehovan temppelistä virtaava elämää antava vesi ei tavoita niitä. Vaikuttaa siis siltä, että tässä tapauksessa suoperäisten paikkojen suolaisuus tarkoittaa jotain kielteistä (Ps. 107:33, 34; Jer. 17:6).

^ kpl 12 Jeesuksen vertaukseen nuotasta sisältyy samantapainen ajatus. Nuotalla saadaan paljon kaloja, mutta kaikki niistä eivät ole ”hyviä”. ”Huonot” kalat on heitettävä pois. Jeesus varoitti näin siitä, että melko monet niistä, jotka tulevat Jehovan järjestön yhteyteen, saattavat jossain vaiheessa osoittautua uskottomiksi. (Matt. 13:47–50; 2. Tim. 2:20, 21.)