Vuosien varrella Vartiotornissa on tarkennettu näkemystämme monista Hesekielin profetioiden piirteistä. Tässä kirjassa, Jehovan puhdas palvonta palautetaan ennalleen!, on lisää näkemystämme koskevia selvennyksiä. Miten vastaisit seuraaviin kysymyksiin?

Mitä elävien olentojen neljät kasvot edustavat?

Aiempi näkemys: Kullakin elävällä olennolla eli kerubilla on neljät kasvot; yhdet kasvot edustavat aina yhtä Jehovan neljästä pääominaisuudesta.

Selvennys: Vaikka kunkin elävän olennon yhdet kasvot tarkoittavat aina yhtä Jehovan neljästä pääominaisuudesta, neljät kasvot yhdessä tarkoittavat kaikkia Jehovan ominaisuuksia. Lisäksi neljät kasvot korostavat Jehovan ylivertaista suuruutta ja mahtavuutta.

Syy muutokseen: Raamatussa lukua neljä käytetään usein tarkoittamaan jotain, mikä on kaiken kattavaa tai täydellistä. Näin ollen neljät kasvot ovat yhdessä enemmän kuin neljä yksittäistä ominaisuutta: ne luovat perustan Jehovan kunnioitusta herättävälle persoonallisuudelle. Lisäksi kasvot kuuluvat leijonalle, sonnille, kotkalle ja ihmiselle – luomuksille, jotka edustavat majesteettiutta, voimaa ja mahtavuutta. Silti nämä neljä mahtavaa luomusta, joiden kasvot kerubeilla on, ovat Jehovan valtaistuimen alapuolella. Tämä korostaa sitä, että Jehova on kaikkeuden korkein hallitsija.

Ketä edustaa mies, jolla on sihteerin kirjoitusvälinekotelo?

Aiempi näkemys: Mies, jolla on kirjoitusvälinekotelo, edustaa maan päällä jäljellä olevia voideltuja. Saarnaamis- ja opetustyön välityksellä voidellut panevat nyt kuvaannollisen merkin niiden otsaan, joista tulee osa ”suurta joukkoa” (Ilm. 7:9).

Selvennys: Sihteerin kirjoitusvälinekoteloa kantava mies kuvaa Jeesusta Kristusta. Hän merkitsee suureen joukkoon kuuluvat tuomitessaan heidät lampaiksi ”suuren ahdingon” aikana (Matt. 24:21).

Syy muutokseen: Jehova on antanut tuomiovallan Pojalleen (Joh. 5:22, 23). Matteuksen 25:31–33:n mukaan Jeesus ratkaisee lopullisesti, ketkä ovat ”lampaita” ja ketkä ”vuohia”.

 Ovatko prostituoidut sisarukset Ohola ja Oholiba esikuvia kristikunnasta ja sen kahdesta päähaarasta, katolilaisuudesta ja protestanttisuudesta?

Aiempi näkemys: Vanhempi sisar Ohola (Israelin pääkaupunki Samaria) kuvaa katolilaisuutta ja nuorempi sisar Oholiba (Juudan pääkaupunki Jerusalem) protestanttisuutta.

Selvennys: Nämä prostituoidut sisarukset eivät ole profeetallisia esikuvia mistään kristikunnan osasta. Sen sijaan kertomukset heistä opettavat, miltä Jehovasta tuntuu, kun ne, jotka ovat aiemmin olleet hänen uskollisia palvelijoitaan, syyllistyvät hengelliseen prostituutioon. Hänen tunteensa kaikkea väärää uskontoa kohtaan ovat samanlaisia.

Syy muutokseen: Ei ole olemassa raamatullisia perusteita sille, että Ohola ja Oholiba olisivat esikuvia kristikunnasta. Israel ja Juuda olivat aiemmin ikään kuin Jehovan uskollisia vaimoja, mutta kristikunnalla ei ole koskaan ollut sellaista suhdetta Jehovaan. Lisäksi Hesekielin kirjan luvut 16 ja 23, joissa Jumalan uskotonta kansaa verrataan prostituoituihin, antavat toivoa tilanteen parantumisesta ja ennalleen palauttamisesta. Kristikunnalla, joka on osa Suurta Babylonia, ei ole tällaista toivoa.

Onko kristikunta muinaisen luopio-Jerusalemin vastakuva?

Aiempi näkemys: Uskoton Jerusalem on profeetallinen esikuva kristikunnasta. Näin ollen Jerusalemin tuho kuvasi kristikunnan tulevaa tuhoa.

Selvennys: Se mitä kristikunnassa tapahtuu, tuo mieleen uskottoman Jerusalemin, jossa harjoitettiin muun muassa epäjumalanpalvelusta ja laajamittaista korruptiota. Emme kuitenkaan enää sano kristikunnan olevan vastakuvallinen Jerusalem.

Syy muutokseen: Ei ole olemassa selviä raamatullisia perusteita sille, että tässä tapauksessa olisi kyse esikuvasta ja vastakuvasta. Toisin kuin muinainen Jerusalem kristikunta ei ole koskaan harjoittanut puhdasta palvontaa. Lisäksi vaikka Jerusalem sai anteeksi Jehovalta ja pääsi joksikin aikaa hänen suosioonsa, kristikunnalla ei ole tällaista toivoa.

Miten näky laaksosta, jossa oli kuivia luita, täyttyi?

Aiempi näkemys: Vuonna 1918 voidellut, joita vainottiin, joutuivat Suuren Babylonin vankeuteen, ja he olivat kuoleman kaltaisessa tilassa, lähes toimettomina. Tuo lyhyt vankeus päättyi vuonna 1919, kun Jehova elvytti heidät toimimaan jälleen valtakunnan julistajina.

Selvennys: Kuoleman kaltainen hengellinen vankeus kesti hyvin pitkään ja alkoi jo kauan ennen vuotta 1918. Vankeus alkoi 100-luvulla ja päättyi vuonna 1919, ja se on periaatteessa sama ajanjakso kuin Jeesuksen vehnää ja rikkakasveja koskevan vertauksen pitkä kasvukausi.

Syy muutokseen: Muinaisen Israelin vankeus kesti pitkän aikaa. Se alkoi vuonna 740 eaa. ja päättyi vuonna 537 eaa. Hesekielin profetian mukaan luut olivat ”kuivia” tai ”hyvin kuivia”, mikä viittaa siihen, että ne, joita luut edustivat, olivat olleet kuolleena hyvin kauan. Lisäksi luiden eloon heräämisen kuvaillaan olevan vähittäinen prosessi, joka veisi aikaa.

 Mitä kahden kepin yhteen liittäminen tarkoittaa?

Aiempi näkemys: Ensimmäisen maailmansodan aikana voideltujen keskuudessa oli vähän aikaa erimielisyyksiä, mutta he saavuttivat jälleen yhtenäisyyden vuonna 1919.

Selvennys: Profetia korostaa sitä, että Jehova tekee palvelijoistaan yhden kansan. Vuoden 1919 jälkeen voideltujen yhteyteen tuli ajan mittaan yhä enemmän niitä, joilla on toivo elää maan päällä. Molemmat ryhmät palvovat yhdessä Jehovaa yhtenä kansana.

Syy muutokseen: Profetiassa ei puhuta kepistä, joka ensin katkaistaan kahtia ja sitten yhdistetään yhdeksi kepiksi. Profetiassa ei siis kuvailla yhtä joukkoa, joka ensin jaettaisiin ja sitten myöhemmin yhdistettäisiin. Sen sijaan siinä kuvaillaan, kuinka kahdesta eri ryhmästä tulisi yksi yhtenäinen joukko.

Kuka on Magogin Gog?

Aiempi näkemys: Magogin Gog on profeetallinen nimi, joka tarkoittaa Saatanaa hänen taivaasta karkottamisensa jälkeen.

Selvennys: Magogin Gog tarkoittaa kansojen liittoumaa, joka tulee hyökkäämään Jehovan palvelijoiden kimppuun suuren ahdingon aikana.

Syy muutokseen: Se miten Gogia kuvaillaan profeetallisesti, viittaa siihen, ettei Gog ole henkiolento. Hänet esimerkiksi annetaan ruoaksi petolinnuille ja hänelle annetaan hautapaikka maan päältä. Lisäksi se, mitä Gogin hyökkäyksestä kerrotaan, vastaa sitä, mitä Danielin kirjassa ja Ilmestyskirjassa sanotaan kansojen hyökkäyksestä Jumalan kansaa vastaan (Dan. 11:40, 44, 45; Ilm. 17:14; 19:19).

Näkikö Hesekiel suuren hengellisen temppelin, jota apostoli Paavali myöhemmin kuvaili?

Aiempi näkemys: Hesekielin näyn temppeli on sama kuin apostoli Paavalin kuvailema hengellinen temppeli.

Selvennys: Hesekiel ei nähnyt hengellistä temppeliä, joka tuli olemassaoloon vuonna 29, vaan täydellisen mallin siitä, millaista puhtaan palvonnan olisi pitänyt olla Mooseksen lain mukaan. Paavalin kuvaus hengellisestä temppelistä keskittyy työhön, jota Jeesus teki suurempana ylimmäisenä pappina vuosina 29–33. Hesekielin temppelinäky, jossa ei mainita ollenkaan ylimmäistä pappia, taas keskittyy hengelliseen ennallistamiseen, joka alkoi vuonna 1919. Siksi emme odota, että kaikilla Hesekielin näyn temppelin yksityiskohtaisilla piirteillä ja mitoilla olisi vastakuvallinen merkitys. Meidän tulisi sen sijaan keskittyä ensisijaisesti siihen, mitä Hesekielin näky opettaa puhdasta palvontaa koskevista Jehovan normeista.

Syy muutokseen: Hesekielin näyn temppeli eroaa hengellisestä temppelistä merkittävillä tavoilla. Hesekielin näkemässä temppelissä esimerkiksi uhrattiin monia eläinuhreja, mutta hengellisessä temppelissä uhrataan vain yksi uhri, ”yhden kerran lopullisesti” (Hepr. 9:11, 12). Kristuksen tuloa edeltävinä vuosisatoina ei ollut vielä Jehovan aika paljastaa syvällisiä totuuksia hengellisestä temppelistä.