Raamatun alussa oleva luomiskertomus kiinnittää huomiomme siihen, miten kauniiksi Jehova on tehnyt kaiken taivaassa ja maan päällä. Jos olet isä tai äiti, auta lastasi näkemään luomakunnan hämmästyttävä monimuotoisuus. Opeta hänelle, että ihminen on aivan ainutlaatuinen eläimiin verrattuna: Jehova on antanut ihmiselle kyvyn puhua, ajatella, keksiä uusia asioita, laulaa ja rukoilla. Auta lasta arvostamaan Jehovan voimaa ja viisautta sekä erityisesti rakkautta, jota hän osoittaa koko luomakuntaa, myös meitä, kohtaan.