KUN lapset toimivat oikein, ne jotka pitävät heistä huolta, ovat tyytyväisiä. Kun tyttö tekee jonkin asian hyvin, isä on iloinen voidessaan sanoa toisille: ”Se on minun tyttäreni.” Tai jos poika toimii hyvin, isä voi sanoa onnellisena: ”Minun poikani!”

Jeesus toimii aina niin, että se miellyttää hänen Isäänsä. Siksi hänen Isänsä on ylpeä hänestä. Muistatko, mitä Jeesuksen Isä teki silloin kun Jeesus oli kolmen seuraajansa kanssa? – Jumala puhui taivaasta asti ja sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, jonka olen hyväksynyt.” (Matteus 17:5.)

Jeesus toimii aina ilomielin sellaisella tavalla, joka miellyttää hänen Isäänsä. Tiedätkö miksi? Siksi että hän todella rakastaa Isäänsä. Jos ihminen tekee jotain vain siksi, että hänen on pakko, tekeminen tuntuu raskaalta. Mutta kun hän on altis, se on helpompaa. Tiedätkö, mitä tarkoittaa olla altis? – Sitä että todella haluaa tehdä jotain.

Jeesus oli jo ennen maan päälle tuloaan altis tekemään mitä tahansa, mitä hänen Isänsä pyysi häneltä. Tämä johtuu siitä, että hän rakastaa Isäänsä, Jehova Jumalaa. Jeesuksella oli suurenmoinen paikka taivaassa Isänsä luona. Mutta Jumalalla oli mielessään erikoistyö Jeesukselle. Jeesuksen oli sitä varten jätettävä taivas. Hänen oli synnyttävä lapseksi maan päälle. Jeesus oli tähän altis, koska Jehova halusi näin tapahtuvan.

Mitä enkeli Gabriel sanoi Marialle?

Voidakseen syntyä maan päälle Jeesuksella täytyi olla äiti. Tiedätkö, kuka hän oli? – Hänen nimensä oli Maria. Jehova lähetti taivaasta enkeli Gabrielin puhumaan Marialle. Gabriel kertoi  hänelle, että hän saisi poikalapsen. Lapsen nimeksi tulisi Jeesus. Kuka olisi lapsen isä? – Enkeli sanoi, että lapsen Isä olisi Jehova Jumala. Siksi Jeesusta sanottaisiin Jumalan Pojaksi.

Mitähän Maria ajatteli tästä? – Sanoiko hän, ettei hän halua Jeesuksen äidiksi? Ei sanonut, sillä Maria oli valmis tekemään, mitä Jumala halusi. Mutta miten Jumalan taivaallinen Poika voisi syntyä lapseksi maan päälle? Millä tavalla Jeesuksen syntymä oli erilainen kuin kaikkien muiden lasten syntymä? Tiedätkö sitä? –

Jumala teki ensimmäiset vanhempamme Aadamin ja Eevan sellaisiksi, että he saattoivat olla yhdessä eräällä suurenmoisella tavalla. Sen jälkeen äidin sisällä voisi alkaa kasvaa vauva. Ihmiset sanovat, että se on ihme! Olet varmasti samaa mieltä.

Nyt Jumala teki vielä suuremman ihmeen. Hän otti Poikansa elämän taivaasta ja pani sen Marian sisään. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt niin, eikä hän ole tehnyt niin koskaan sen jälkeen. Tämän ihmeteon jälkeen Jeesus alkoi kasvaa Marian sisällä samalla tavalla kuin muutkin lapset kasvavat äitinsä sisällä. Sitten Maria meni naimisiin Joosefin kanssa.

Kun Jeesuksen oli aika syntyä, Maria ja Joosef olivat käymässä Betlehemin kaupungissa. Se oli kuitenkin täynnä ihmisiä.  Maria ja Joosef eivät saaneet sieltä edes huonetta, joten heidän täytyi yöpyä sellaisessa paikassa, missä pidettiin eläimiä. Siellä Maria synnytti, ja Jeesus pantiin seimeen, kuten näet kuvasta. Seimi on astia, jossa on ruokaa lehmille ja muille eläimille.

Miksi Jeesusta pannaan seimeen?

Jeesuksen syntymäyönä tapahtui jännittäviä asioita. Eräille paimenille näyttäytyi Betlehemin lähellä enkeli. Hän kertoi heille, että Jeesus oli tärkeä ihminen. Hän sanoi: ’Katso, minä kerron teille hyvän uutisen, joka tekee ihmiset iloisiksi. Tänään on syntynyt se, joka tulee pelastamaan ihmisiä.’ (Luukas 2:10, 11.)

Minkä hyvän uutisen yksi näistä enkeleistä on kertonut paimenille?

Enkeli kertoi paimenille, että he löytäisivät Jeesuksen Betlehemistä seimestä. Sitten yhtäkkiä ensimmäisen enkelin kanssa oli muita taivaallisia enkeleitä, ja he ylistivät Jumalaa. ”Kunnia – – Jumalalle”, enkelit lauloivat, ”ja maan päällä rauha hyvän  tahdon ihmisten keskuudessa.” (Luukas 2:12–14.)

Enkelien lähdettyä paimenet menivät Betlehemiin ja löysivät Jeesuksen. He kertoivat Joosefille ja Marialle kaiken sen hyvän, mitä he olivat kuulleet. Voitko kuvitella, miten onnellinen Maria oli siitä, että hän oli alttiisti suostunut Jeesuksen äidiksi?

Myöhemmin Joosef ja Maria veivät Jeesuksen Nasaretin kaupunkiin, ja siellä Jeesus kasvoi. Aikuisena hän sitten aloitti suuren opetustyönsä. Se oli osa sitä työtä, jonka Jehova Jumala halusi Poikansa tekevän maan päällä. Jeesus oli altis tekemään tuon työn, koska hän rakasti taivaallista Isäänsä hyvin paljon.

 Ennen kuin Jeesus aloitti työnsä Suurena Opettajana, Johannes Kastaja kastoi hänet Jordanvirrassa. Silloin tapahtui jotain hämmästyttävää! Kun Jeesus oli nousemassa vedestä, Jehova puhui taivaasta ja sanoi: ”Tämä on minun rakas Poikani, jonka olen hyväksynyt.” (Matteus 3:17.) Eikö sinusta tunnukin hyvältä, kun vanhempasi sanovat sinulle, että he rakastavat sinua? – Varmasti Jeesuksestakin tuntui.

Jeesus toimi aina oikein. Hän ei teeskennellyt olevansa jotain, mitä hän ei ollut. Hän ei sanonut ihmisille olevansa Jumala. Enkeli Gabriel oli kertonut Marialle, että Jeesusta kutsuttaisiin Jumalan Pojaksi. Jeesus itse sanoi olevansa Jumalan Poika. Hän ei myöskään väittänyt tietävänsä enemmän kuin Isänsä. Hän sanoi: ”Isä on minua suurempi.” (Johannes 14:28.)

Jeesus teki taivaassakin sen, mitä hänen Isänsä antoi hänelle tehtäväksi. Hän ei sanonut tekevänsä sitä ja sitten tehnytkin jotain muuta. Hän rakasti Isäänsä. Siksi hän kuunteli, mitä hänen Isänsä sanoi. Kun Jeesus sitten tuli maan päälle, hän teki sen, mitä hänen Isänsä lähetti hänet tekemään. Hän ei käyttänyt aikaansa johonkin muuhun. Ei ihme, että Jehova on tyytyväinen Poikaansa!

Emmekö mekin halua miellyttää Jehovaa? – Siinä tapauksessa meidän täytyy osoittaa, että me todella kuuntelemme Jumalaa niin kuin Jeesus. Jumala puhuu meille Raamatun kautta. Ei olisi oikein teeskennellä kuuntelevansa Jumalaa ja sitten uskoa ja tehdä sellaista, mikä on vastoin Raamattua, eihän? – Muista, että miellytämme Jehovaa ilomielin, jos todella rakastamme häntä.

Lukekaa nyt seuraavat raamatunkohdat, jotka osoittavat, mitä meidän täytyy tietää ja uskoa Jeesuksesta: Matteuksen 7:21–23; Johanneksen 4:25, 26 ja 1. Timoteuksen kirjeen 2:5, 6.