MUISTATKO rukouksen, jonka Jeesus opetti seuraajilleen? – Ellet muista, voimme lukea sen yhdessä Raamatusta Matteuksen 6. luvun jakeista 9–13. Monet sanovat sitä Isä meidän -rukoukseksi, ja siinä pyydetään muun muassa: ”Tulkoon sinun valtakuntasi.” Tiedätkö, mikä on Jumalan valtakunta? –

Kaikilla mailla on aina jonkinlainen hallitsija ja hallitus. Hallitsija on maan johtaja – esimerkiksi kuningas tai presidentti – ja hallitus on ryhmä ihmisiä, jotka hallitsevat kansaa tuon hallitsijan kanssa. Jumalan valtakunta on Jumalan lupaama hallitus, jota johtaa Kuningas.

Tiedätkö, kenet Jehova Jumala on valinnut tuoksi Kuninkaaksi? – Poikansa Jeesuksen Kristuksen. Miksi hän on parempi kuin  kukaan ihmisten valitsema hallitsija? – Koska Jeesus todella rakastaa Isäänsä, Jehovaa, ja siksi hän tekee aina sitä, mikä on oikein.

Jo kauan ennen kuin Jeesus syntyi Betlehemissä, Raamatussa kerrottiin hänen syntymästään ja sanottiin, että hänestä tulisi Jumalan valitsema Hallitsija. Luetaan tämä Jesajan 9. luvun 6. ja 7. jakeesta. Niissä sanotaan: ”Lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, ja ruhtinasvalta tulee olemaan hänen hartioillaan. Ja hänen nimensä on – – Rauhan Ruhtinas. Ruhtinasvallan runsaudella ja rauhalla ei ole loppua.” (Kursivointi meidän.)

Jeesusta sanotaan tässä ”Ruhtinaaksi”, joka on yksi hallitsijoista käytetty nimitys. Hän on Jehovan, Suuren Kuninkaan, Poika, ja Jehova on tehnyt hänestä myös Kuninkaan Valtakunta-hallitukseensa, joka tulee hallitsemaan maata tuhat vuotta. Ja kuten opimme luvusta 36, tähän hallitukseen kuuluvat Jeesuksen lisäksi hänen 144000 hallitsijatoveriaan. (Ilmestys 14:1, 4; 20:6.) Käytyään kasteella Jeesus alkoi ”saarnata ja sanoa: ’Katukaa, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.’” (Matteus 4:17.)

Mitähän varten Jeesus sanoi, että Valtakunta oli tullut lähelle? – Koska Kuningas, joka myöhemmin hallitsisi taivaassa, oli heidän parissaan! Siksi Jeesus sanoi: ”Jumalan valtakunta on teidän keskellänne.” (Luukas 17:21.) Eikö olisikin hienoa olla niin lähellä Jehovan asettamaa Kuningasta, että voisi koskettaa häntä? –

Mitä tärkeää työtä Jeesus tuli tekemään maan päälle? – Jeesus vastasi tähän kysymykseen sanomalla: ”Minun täytyy julistaa muillekin kaupungeille Jumalan valtakunnan hyvää uutista, sillä sitä varten minut on lähetetty.” (Luukas 4:43.) Jeesus tiesi, ettei hän pystynyt hoitamaan koko saarnaamistyötä itse. Mitä hän sen vuoksi teki? –

Mitä työtä Jeesus tuli tekemään maan päälle?

 Jeesus otti mukaansa toisia ja näytti heille, miten saarnataan. Aivan ensimmäiseksi hän valmensi 12 apostoliaan (Matteus 10:5, 7). Opettiko hän ainoastaan heidät tekemään tuota työtä? Ei, vaan Raamatussa sanotaan, että hän opetti muitakin saarnaamaan. Myöhemmin hän lähetti edellään 70 opetuslasta pareittain. Mitä he opettivat ihmisille? – Jeesus sanoi: ”Sanokaa heille jatkuvasti: ’Jumalan valtakunta on tullut teitä lähelle.’” (Luukas 10:9.) Näin ihmiset saivat tietää Jumalan hallituksesta.

Kauan sitten Israelin uudet kuninkaat ratsastivat varsalla pääkaupunkiin esittäytyäkseen kansalle. Juuri näin Jeesus tekee tullessaan Jerusalemiin viimeistä kertaa. Hänestähän tulee Jumalan valtakunnan Hallitsija. Haluavatko ihmiset hänet kuninkaaksi? –

Hänen ratsastaessaan suurin osa ihmisjoukosta alkaa levittää päällysvaatteitaan tielle hänen eteensä. Toiset katkovat puista oksia ja panevat niitä tielle. Tällä tavalla he osoittavat, että he haluavat Jeesuksen kuninkaakseen. He huutavat: ”Siunattu on hän, joka tulee Kuninkaana Jehovan nimessä!” Kaikki eivät kuitenkaan ole tyytyväisiä. Jotkut uskonnolliset johtajat jopa sanovat Jeesukselle: ’Käske opetuslapsiasi olemaan hiljaa.’ (Luukas 19:28–40.)

Miksi ihmiset muuttavat mieltään eivätkä haluakaan Jeesusta kuninkaaksi?

Viiden päivän kuluttua Jeesus pidätetään ja viedään palatsiin käskynhaltija Pontius Pilatuksen eteen. Jeesuksen viholliset sanovat, että Jeesus väittää olevansa kuningas ja vastustaa Rooman hallitusta. Sen vuoksi Pilatus kuulustelee Jeesusta. Jeesus osoittaa, ettei hän yritä anastaa valtaa. Hän sanoo Pilatukselle: ”Minun valtakuntani ei ole osa tästä maailmasta.” (Johannes 18:36.)

Silloin Pilatus menee ulos sanomaan kansalle, ettei hän löydä mitään syytä tuomita Jeesusta. Nyt ihmiset eivät enää haluakaan Jeesusta kuninkaakseen. He eivät halua, että hänet päästetään vapaaksi. (Johannes 18:37–40.) Puhuttuaan Jeesuksen kanssa  uudestaan Pilatus on varma, ettei Jeesus ole tehnyt mitään väärää. Tuotuaan Jeesuksen ulos viimeisen kerran Pilatus sanoo: ”Katso! Teidän kuninkaanne!” Mutta kansa huutaa: ”Pois! Pois! Pane hänet paaluun!”

Pilatus kysyy: ”Pitääkö minun panna paaluun teidän kuninkaanne?” Ylipapit vastaavat: ”Ei meillä ole kuningasta, vaan keisari.” Kuvittele! Nuo pahat papit ovat onnistuneet kääntämään ihmiset Jeesusta vastaan! (Johannes 19:1–16.)

Tilanne on nykyään hyvin pitkälti samanlainen. Suurin osa ihmisistä ei halua Jeesusta kuninkaakseen. He voivat sanoa uskovansa  Jumalaan, mutta he eivät halua, että Jumala tai Kristus sanoo heille, mitä heidän pitää tehdä. He haluavat omien hallitustensa hallitsevan täällä maan päällä.

Entä me? Kun saamme tietää Jumalan valtakunnasta ja kaikesta siitä suurenmoisesta, mitä se tulee tekemään, niin mitä tunnemme Jumalaa kohtaan? – Me rakastamme häntä, eikö vain? – Miten sitten voimme osoittaa hänelle, että rakastamme häntä ja haluamme hänen Valtakuntansa hallitsevan meitä? –

Miksi Jeesus kävi kasteella, ja miten Jumala osoitti hyväksyvänsä sen?

Voimme osoittaa sen Jumalalle toimimalla Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Miten Jeesus osoittikaan rakastavansa Jehovaa? – ”Minä aina teen sitä, mikä on hänelle mieluista”, hän selitti (Johannes 8:29). Jeesus tuli maan päälle ’tekemään Jumalan tahdon’ ja ’viemään päätökseen hänen työnsä’ (Heprealaisille 10:7; Johannes 4:34). Mietihän, mitä Jeesus teki ennen saarnaamistyön aloittamista.

Hän meni Johannes Kastajan luo Jordanille. Heidän kahlattuaan veteen Johannes painoi Jeesuksen kokonaan pinnan alle ja nosti hänet sitten ylös. Tiedätkö, miksi Johannes kastoi Jeesuksen? –

Missä voimme kertoa toisille Jumalan valtakunnasta?

Jeesus pyysi sitä. Mistä tiedämme, että Jumala halusi Jeesuksen käyvän kasteella? – Siitä että kun Jeesus nousi  vedestä, hän kuuli Jumalan äänen sanovan taivaasta: ”Sinä olet minun rakas Poikani; olen hyväksynyt sinut.” Jumala lähetti jopa pyhää henkeään kyyhkysenä Jeesuksen ylle. Käymällä kasteella Jeesus osoitti, että hän halusi palvella Jehovaa koko elämänsä ajan, ikuisesti. (Markus 1:9–11.)

Sinä olet vielä lapsi, mutta mitä aiot tehdä isompana? – Menetkö Jeesuksen mallin mukaisesti kasteelle? – Sinun tulisi jäljitellä häntä, sillä Raamatussa sanotaan, että hän jätti meille ’mallin seurataksemme tarkoin hänen askeleitaan’ (1. Pietarin kirje 2:21). Käymällä kasteella osoitat, että sinä todella haluat Jumalan valtakunnan hallitsevan sinua. Kaste ei kuitenkaan yksinään riitä.

Meidän täytyy noudattaa kaikkea, mitä Jeesus opetti. Hän sanoi, ettemme saa olla ”osa maailmasta”. Tottelisimmeko häntä, jos sekaantuisimme tämän maailman asioihin? Jeesus ja hänen apostolinsa pysyivät niistä erossa. (Johannes 17:14.) Mitä he tekivät sen sijaan? – He puhuivat ihmisille Jumalan valtakunnasta. Se oli heidän elämänsä tärkein työ. Voimmeko mekin tehdä sitä? – Voimme ja teemmekin, jos tosiaan tarkoitamme, mitä sanomme, kun rukoilemme Jumalan valtakunnan tuloa.

Katsokaa seuraavat raamatunkohdat, jotka kertovat, miten voimme osoittaa, että haluamme Jumalan valtakunnan tulevan: Matteuksen 6:24–33; 24:14; 1. Johanneksen kirjeen 2:15–17 ja 5:3.