KUINKA monta ihmistä herätettiin kuolleista kahden edellisen luvun kertomuksissa? – Viisi. Kuinka monta heistä oli lapsia? – Kolme. Ja neljäs oli nuori mies. Mitä tämä sinun mielestäsi osoittaa? –

Se osoittaa, että Jumala rakastaa lapsia ja nuoria. Hän tulee kuitenkin herättämään kuolleista monia muitakin. Suoko hän ylösnousemuksen ainoastaan niille, jotka tekivät elämässään hyvää? – Näin voisi luulla. Mutta on ollut monia ihmisiä, jotka eivät koskaan saaneet kuulla totuutta Jehova Jumalasta ja hänen Pojastaan. He tekivät pahaa, koska heitä ei opetettu toimimaan oikein. Herättääköhän Jehova kuolleista sellaisia ihmisiä? –

Raamatussa sanotaan: ”Tulee olemaan ylösnousemus, sekä vanhurskaiden että epävanhurskaiden.” (Apostolien teot 24:15.) Miksi sellaiset ihmiset saavat ylösnousemuksen, jotka eivät  olleet vanhurskaita eli jotka eivät toimineet oikein? – Sen vuoksi että heillä ei eläessään ollut tilaisuutta saada tietoa Jehovasta ja siitä, miten hän haluaa ihmisten toimivan.

Miksi Jumala herättää kuolleista sellaisia ihmisiä, jotka eivät toimineet oikein?

Mitä arvelet, milloin ylösnousemus tapahtuu? – Muistelepa sitä tilannetta, kun Lasarus kuoli ja Jeesus lupasi hänen sisarelleen Martalle: ”Veljesi tulee nousemaan ylös.” Martta vastasi: ”Tiedän, että hän nousee ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä.” (Johannes 11:23, 24.) Mitä Martta tarkoitti sanoessaan, että Lasarus nousisi ”viimeisenä päivänä”? –

Missä on se paratiisi, josta Jeesus puhuu toiselle näistä miehistä?

Martta oli kuullut Jeesuksen lupauksesta: ’Kaikki muistohaudoissa olevat tulevat esiin.’ (Johannes 5:28, 29.) ”Viimeinen päivä” on se aika, jolloin kaikki Jumalan muistissa olevat ihmiset palautetaan henkiin. Se ei ole mikään 24-tuntinen päivä. Se kestää tuhat vuotta. Raamatun mukaan ’Jumala tuomitsee maan asukkaat’ sinä päivänä. Tuomittaviin kuuluvat myös ne, jotka saavat ylösnousemuksen. (Apostolien teot 17:31; 2. Pietarin kirje 3:8.)

Ajattelehan, miten mahtava tuosta tuhatvuotisesta päivästä tulee! Sen aikana palautetaan henkiin miljoonia kuolleita ihmisiä. Jeesus sanoi paikkaa, johon he heräävät, paratiisiksi. Katsotaanpa, missä tuo paratiisi tulee olemaan ja millainen se on.

Noin kolme tuntia ennen kuolemaansa kidutuspaalussa Jeesus puhuu paratiisista miehelle, joka riippuu viereisessä paalussa.  Tämä mies joutuu kuolemaan omien rikostensa vuoksi. Mutta kun hän katselee Jeesusta ja kuulee, mitä hänestä sanotaan, hän alkaa uskoa Jeesukseen. Hän pyytää: ”Muista minua, kun pääset valtakuntaasi.” Jeesus vastaa: ”Totisesti minä sanon sinulle tänään: sinä tulet olemaan minun kanssani paratiisissa.” (Luukas 23:42, 43.)

Mitä meidän pitäisi nähdä mielessämme, kun luemme paratiisista?

Mitä Jeesus tarkoittaa näillä sanoilla? Missä tuo paratiisi on? – Mietitäänpä. Missä paratiisi oli alun alkaen? – Jumalahan antoi ensimmäiselle miehelle Aadamille ja hänen vaimolleen paratiisin, jossa he olisivat voineet elää täällä maan päällä. Sitä kutsuttiin Eedenin puutarhaksi. Siellä oli eläimiä, mutta ne eivät tehneet kenellekään vahinkoa. Siellä oli myös puita, joissa oli yllin kyllin maukkaita hedelmiä, sekä suuri joki. Se oli suurenmoinen paikka elää! (1. Mooseksen kirja 2:8–10.)

Kun siis Raamatussa sanotaan, että tuo rikollinen tulee olemaan paratiisissa, meidän pitäisi nähdä mielessämme maapallo muutettuna kauniiksi elinympäristöksi. Tuleeko Jeesus olemaan täällä maan päällä paratiisissa tuon entisen rikollisen kanssa? – Ei. Tiedätkö miksi ei? –

Se johtuu siitä, että Jeesus on silloin taivaassa ja hallitsee Kuninkaana maanpäällistä paratiisia. Jeesus on tuon miehen kanssa siinä mielessä, että hän herättää miehen kuolleista ja huolehtii hänestä. Mutta miksi Jeesus antaa entisen rikollisen elää  paratiisissa? – Yritetäänpä saada selville.

Tiesikö tuo rikollinen Jumalan tarkoituksista, ennen kuin hän puhui Jeesukselle? – Ei tiennyt. Hän teki pahaa siksi, ettei hän tuntenut totuutta Jumalasta. Paratiisissa hänelle opetetaan Jumalan tarkoituksia. Silloin hänellä on mahdollisuus osoittaa, että hän todella rakastaa Jumalaa, tekemällä Hänen tahtonsa.

Tulevatko kaikki ylösnousseet elämään maanpäällisessä paratiisissa? – Eivät tule. Tiedätkö miksi eivät? – Koska jotkut saavat ylösnousemuksen Jeesuksen luo taivaaseen. He tulevat hallitsemaan hänen kanssaan kuninkaina paratiisimaata. Katsotaan, mistä tiedämme tämän.

Viimeisenä iltana ennen kuolemaansa Jeesus sanoo apostoleilleen: ’Taivaassa olevan Isäni talossa on monta asuinsijaa, ja minä olen menossa valmistamaan teille sijaa.’ Sitten Jeesus antaa heille lupauksen: ”Tulen jälleen ja otan teidät kotiin luokseni, jotta tekin olisitte siellä, missä minä olen.” (Johannes 14:2, 3.)

Minne Jeesus menee sen jälkeen kun hänet herätetään kuolleista?  – Takaisin taivaaseen Isänsä luo (Johannes 17:4, 5). Jeesus lupaa apostoleilleen ja muille seuraajilleen herättää heidät kuolleista, jotta he pääsevät hänen luokseen taivaaseen. Mitä he tekevät siellä Jeesuksen kanssa? – Raamatussa kerrotaan, että ne opetuslapset, joilla on osa ”ensimmäisessä ylösnousemuksessa”, elävät taivaassa ja hallitsevat maata ”kuninkaina hänen kanssaan ne tuhat vuotta” (Ilmestys 5:10; 20:6; 2. Timoteukselle 2:12).

Kuinka moni pääsee osalliseksi ”ensimmäisestä ylösnousemuksesta” ja saa hallita Jeesuksen kanssa kuninkaana? – Jeesus sanoi opetuslapsilleen: ”Älä pelkää, pieni lauma, sillä teidän Isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan.” (Luukas 12:32.) Tässä ”pienessä laumassa”, joka saa ylösnousemuksen Jeesuksen luo hänen taivaalliseen Valtakuntaansa, on tietty määrä ihmisiä. Raamattu osoittaa, että maan päältä herätetään taivaaseen ”sataneljäkymmentäneljätuhatta” (Ilmestys 14:1, 3).

Missä ylösnousseet elävät, ja mitä he tekevät?

Kuinka paljon maanpäällisessä paratiisissa tulee elämään ihmisiä? – Raamattu ei kerro sitä. Jumala antoi kuitenkin Aadamille ja Eevalle Eedenin puutarhassa käskyn hankkia lapsia ja täyttää maa. Vaikka he eivät tehneetkään niin, Jumala pitää huolen siitä, että hänen tarkoituksensa toteutuu ja maa tulee olemaan täynnä hyviä ihmisiä. (1. Mooseksen kirja 1:28; Jesaja 45:18; 55:11.)

Ajattelehan vain, miten mahtavaa elämä paratiisissa tuleekaan olemaan! Koko maapallosta tulee puisto. Siellä tulee olemaan paljon lintuja ja eläimiä, ja sitä kaunistavat kaikenlaiset puut ja kukat. Kellään ei ole sairaudesta johtuvia kipuja, eikä kenenkään tarvitse kuolla. Kaikki ovat keskenään ystäviä. Jos haluamme elää ikuisesti paratiisissa, meidän on valmistauduttava siihen nyt.

Lukekaa lisää maata koskevasta Jumalan tarkoituksesta: Sananlaskujen 2:21, 22; Saarnaajan 1:4; Jesajan 2:4; 11:6–9; 35:5, 6 ja 65:21–24.