”Ei yksikään voi mitenkään lunastaa edes veljeä – – niin että hän eläisi edelleen ikuisesti.” (PSALMIT 49:7, 9 [49:8, 10, KR-1992].)

Voisiko kukaan uhrata nykyään uhreja, joita Mooseksen välittämä laki vaati?

Syntien sovittamiseksi ei ole mahdollista uhrata lain vaatimia uhreja, koska temppeliä ja papistoa ei enää ole. Jumala ei kuitenkaan ole jättänyt meitä vaille toivoa. Raamattu puhuu lopullisesta ratkaisusta, ”uudesta liitosta”, jonka perusteella Jehova lupaa: ”Minä tulen antamaan anteeksi heidän erheensä enkä heidän syntiään tule enää muistamaan.” Saattamalla voimaan ”uuden liiton” Jumala antoi perusteen kaikkien syntiemme ikuiselle anteeksiannolle. (Jeremia 31:31–34.)

Miten Aadamin synti vaikuttaa meihin?

Kun Aadam kapinoi Jumalaa vastaan, hän menetti mahdollisuuden elää ikuisesti (1. Mooseksen kirja 3:17–19). Yhteinen kantaisämme Aadam pystyi siirtämään meille vain epätäydellisyyden ja kuoleman. Hän on siis syyllinen kaikkien jälkeläistensä kuolemaan.

Jos rikollinen murhaisi harkitusti sinulle läheisen ihmisen, voisiko hän täyttää oikeuden vaatimukset uhraamalla sonnin?

Laki ei sallinut eläinuhrin uhraamista tahallisen murhan sovittamiseksi (4. Mooseksen kirja 35:31). Minkään eläimen elämä ei ole yhtä arvokas kuin ihmisen elämä. Synnintekijän olisi maksettava tekonsa omalla hengellään.

Millainen uhri sitten peittäisi Aadamin synnin niin että Jehova voisi antaa ihmisille anteeksi eikä enää muistaisi heidän syntejään?

Uhrin täytyisi vastata tarkasti sitä, mitä on menetetty – ”sielu sielusta” eli elämä elämästä (5. Mooseksen kirja 19:21). Oikeuden vaakaa ei voisi saattaa tasapainoon mikään muu kuin täydellinen ihmiselämä, jollainen Aadamilla oli ennen kuin hän teki syntiä. Ainoastaan täydellinen ihminen, jota Aadamilta peritty synti ei saastuta, voisi antaa sovitusuhrin (Psalmit 49:7–9 [49:8–10, KR-1992].) Vain Jumala voisi tuottaa tällaisen täydellisen elämän, ilman ihmisisää, kuten hän teki luodessaan Aadamin (1. Mooseksen kirja 2:7).

Ainoastaan kuka voisi olla sovitusuhri?

Sovitusuhri voisi olla vain Messias. On kiistatonta, että hän tulee toimimaan Vapauttajana (1. Mooseksen kirja 3:15; Psalmit 2:2, 8). Mutta ensin hänen täytyy antaa täydellinen ”syyllisyysuhri”, joka peittää täysin syntimme, sekä perisynnin että tehdyt synnit (3. Mooseksen kirja 7:1; Jesaja 53:6, 10).

Mitä muuta Raamattu kertoo Messiaasta ja hänen tehtävästään?